Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona82/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   418
Cas No 90640-84-9
EEC No 292-605-3
No 648-098-00-X
NOTA H

NOTA J

NOTA M

ES: aceite de creosota, fracción de acenafteno; Aceite de lavaje

[Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de alquitrán de hulla y con un intervalo de ebullición aproximado de 240 °C a 280 °C. Compuesta principalmente de acenafteno, naftaleno y alquilnaftaleno.]


DA: creosotolie, acenaphthenfraktion; Vaskeolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider, fremstillet ved destillation af stenkulstjære, med kogeinterval omtrent fra 240 °C til 280 °C. Sammensat primært af acenaphthen, naphthalen og alkylnaphthalen.]


DE: Kreosotöl, Acenaphthen-Fraktion; Waschöl

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Destillation von Kohlenteer und siedet im Bereich von etwa 240 °C bis 280 °C. Besteht in erster Linie aus Acenaphthen, Naphthalin und Alkylnaphthalinen.]


EL: κρεοζωτέλαιου, κλάσμα ακεναφθενίου· Έλαια έκπλυσης

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη λιθανθρακόπισσας και βράζει στην περιοχή από 240 °C ως 280 °C περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από ακεναφθένιο, ναφθαλίνη και αλκυλο ναφθαλίνη.]


EN: Creosote oil, acenaphthene fraction; Wash Oil

[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 240 °C to 280 °C (464 °F to 536 °F). Composed primarily of acenaphthene, naphthalene and alkyl naphthalene.]


FR: huile de créosote, fraction acénaphtène; Huile de lavage

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de goudron de houille et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 240 °C et 280 °C. Se compose principalement d’acénaphtène, de naphtalène et d’alkylnaphtalène.]


IT: olio di creosoto, frazione acenaftene; Olio lavaggio gas

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione di catrame di carbone e con punto di ebollizione nell’intervallo 240 °C-280 °C ca. Costituita prevalentemente da acenaftene, naftalene ed alchil naftalene.]


NL: creosootolie, acenafteenfractie; Benzol-wasolie

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 240 °C tot 280 °C. Voornamelijk samengesteld uit acenafteen, naftaleen en alkylnaftaleen.]


PT: óleo de creosote, fracção de acenafteno; óleo de lavagem

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos produzida pela destilação de alcatrão de carvão e que destila no intervalo de aproximadamente 240 °C a 280 °C. É constituída principalmente por acenafteno, naftaleno e alquilnaftaleno.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 18.67 Mb.

1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   418
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna