Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona87/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   418Cas No 90640-81-6
EEC No 292-603-2
No 648-103-00-5
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: aceite de antraceno, pasta de antracéne; Fracción de aceite de antracéne

[Sòlido rico en antraceno obtenido por cristalización y centrifugación de aceite de antraceno. Compuesto principalmente de antra-ceno, carbazol y fenantreno.]


DA: anthracenolie, anthracenpasta; Antracenoliefraktion

[Det anthracenrige faste stof, opnået ved krystallisation og centrifugering af anthracenolie. Det er sammensat primært af anthracen, carbazol og phenanthren.]


DE: Anthracenöl, Anthracenpaste; Anthracenöl-Fraktion

[Anthracen-reicher Feststoff, erhalten durch Kristallisation und Zentrifugieren von Anthracenöl. Besteht in erster Linie aus Anthracen, Carbazol und Phenanthren.]


EL: ελαίου ανθρακενίου, πάστα ανθρακενίου· Κλάσμα ελαίων ανθρακενίου

[Το εμπλουτισμένο σε ανΟρακένιο στερεό που λαμβάνεται με την κρυστάλλωση και φυγοκέντρηση ελαίου ανθρακενίου. Αποτελείται κυρίως από ανθρακένιο, καρβαζόλιο και φαινανΟρένιο.]


EN: Anthracene oil, anthracene paste; Anthracene Oil Fraction

[The anthracene-rich solid obtained by the crystallization and centrifuging of anthracene oil. It is composed primarily of anthracene, carbazole and phenanthrene.]


FR: huile anthracénique, pâte anthracénique; Fraction d'huile anthracénique

[Solide riche en attiracene obtenu par cristallisation et centrifugádon d'huile anthracénique. Se compose principalement d'anthracène, de carbazole et de phénanthrène.]


IT: olio di antracéne, pasta di antracéne; Frazione di olio di antracéne

[Solido ricco di antracéne ottenuto per cristallizzazione e centrifugazione di olio di antracéne. Costituito prevalentemente da antracéne, carbazolo e fenantrene.]


NL: antraceenolie, antraceenpasta; Anthraceen olie, fracţie

[De antraceenrijke vaste stof die wordt verkregen door de kristallisatie en centrifugatie van antraceenolie. Voornamelijk samenge-steld uit antraceen, carbazool en fenantreen.]


PT: óleo de antraceno, pasta de antraceno; Fracção de óleo antracenico

[O sòlido rico em antraceno obtido pela cristalizaçao e centrifugacão de óleo de antraceno. É constituído principalmente por antraceno, carbazole e fenantreno.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna