Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona9/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   418


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 21-25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 97-17-6
EEC No 202-564-5
No 015-068-00-7ES: diclofention (ISO); tiofosfato de 0-2,4-diclorofenilo y dc Ο,Ο-dietílo
DA: dichlofenthion (ISO); O-2,4-dichlorphenyl-O.O-diethylthiophosphat
DE: dichlofenthion (ISO); O-2,4-Dichlorphenyl-O,O-diethylthiophosphat
EL: dichlofenthion (ISO)· θειοφωσφορικός Ο-2,4-διχλωροφαινυλ-Ο,Ο-διαιθυλεστέρας
EN: dichlofenthion (ISO); 0-2,4-dichlorophenyl O.O-diethyl phosphorothioate
FR: dichlofenthion (ISO); thiophosphate de 0-2,4-dichlorophényle et de Ο,Ο-diéthyle
IT: diclofention (ISO); tiofosfato di 0-2,4-diclorofenile e Ο,Ο-dietile
NL: dichlofenthion (ISO); O-2,4-dichloorfenyl-O,O-diethylthiofosfaat
PT: diclofentione (ISO); fosforotioato de 0-2,4-diclorofenilo e Ο,Ο-dietilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn; R 22

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


Xn

X


NR: 22-50/53

S: (2)-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 950-37-8
EEC No 213-449-4
No 015-069-00-2ES: metidation (ISO); ditiofosfato de 2,3-dihidro-5-metoxi-2-oxo-1,3,4-tiadiazol-3-ilmetilo y Ο,Ο-dimetilo
DA: methidathion (ISO); 2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-13,4-thiadiazol-3-ylmethyl-O,O-dimethyldithiophosphat
DE: methidathion (ISO); 2,3-Dihydro-5-methoxy-2-oxo-l,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl-O,O-dimethyldithiophosphat
EL: methidathion (ISO)· διθειοφωσφορικός 2,3-διυδρο-5-με3οξυ-2-οξο-1,3,4-3ειαδιαζολ-3-υλμε3υλ-Ο,Ο-διμεΟυλεστερας
EN: methidathion (ISO); 2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-13,4-thiadiazol-3-ylmethyl-O,O-dimethylphosρhorodithioate
FR: methidathion (ISO); dithiophosphate de 2,3-dihydro-5-méthoxy-2-oxo-l,2,4-thiadiazole-3-ylméthyle et de 0,0-dimethyle; dithiophosphate de 0,0-dimethyle et de S-(5-metoxy-2-oxo-2,3-dihydro-l,2,4-thiadiazole-3-yl) méthyle
IT: metidation (ISO); ditiofosfato di 2,3-diidro-5-metossi-2-osso-13,4-tiadiazol-3-ilmetile e Ο,Ο-dimetile
NL: methidathion (ISO); 2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-S-ylmethyl-O.O-dimethyldithiofosfaat
PT: metidation (ISO); ditiofosfato de 2,3-dihidro-5-metoxi-2-oxo-l,3,4-tiadiazol-3-ilmetilo e Ο,Ο-dimetilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T+; R 28

Xn; R 21

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Εηισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 21-28-50/53

S: (l/2-)22-28-36/37-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzuierte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 6923-22-4
EEC No 230-042-7
No 015-072-00-9ES: monocrotofos (ISO); fosfato de dimetilo y l-metil-2-(metilcarbamail)vinilo
DA: monocrotophos (ISO); dimethyl-1 -methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylphosphat
DE: monocrotophos (ISO); Dimethyl-1 -methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylphosphat
EL: monocrotophos (ISO)· φωσφορικός 1-μεθυλο-2-(μεθυλοαρβαμοϋλο)βινυλο-διμεθυλεστέρας
EN: monocrotophos (ISO); dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate
FR: monocrotophos (ISO); phosphate de diméthyle et de CIS-l-méthyl-2-(N-méthylcarbamoyl)vinyle
IT: monocrotofos (ISO); fosfato di dimetile e 1 -metil-2-(metilcarbammoil) vinile
NL: monocrotofos (ISO); dimethyl-l-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylfosfaat
PT: monocrotofos (ISO); fosfato de dimetilo e l-metil-2-(metilcarbamoil) vinilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T +; R 28

T; R 24

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 24-28-50/53

S: (l/2-)23-36/37-45-60-6l


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwrte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 141-66-2
EEC No 205-494-3
No 015-073-00-4


ES: dicrotofos (ISO; fosfato de (Z)-2-dimetilcarbamoil-l-metilvinilo y de dimetilo


DA: dicrotophos (ISO); (Z)-2-dimethylcarbamoyl-l-methylvinyldimethylphosphat
DE: dicrotophos (ISO); (Z)-2-Dimethylcarbamoyl-l-methylvinyldimethylphosphat
EL: dicrotophos (ISO)· φωσφορικός (Ζ)-2-διμεθυλοκαρβαμοϋλο-1 -μεθυλοβινυλο-διμεθυλεστέρας
EN: dicrotophos (ISO); (Z)-2-dimethylcarbamoyl-l-methylvinyl dimethyl phosphate
FR: dicrotophos (ISO); phosphate de (Z)-2-diméthylcarbamoyl-l-méthylvinyle et de diméthyle
IT: dicrotofos (ISO); fosfato di (Z)-2-dimetilcarbammoil-l-metilvinile e dimetile
NL: dicrotofos (ISO); (Z)-2-dimethylcarbamoyl-l-methylvinyldimethylfosfaat
PT: dicrotofos (ISO); fosfato de (Z)-2-dimetilcarbamoil-l-metilvinilo e dimetilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T+; R 28

T; R 24

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


R: 24-28-50/53S: (l/2-)28-36/37-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 299-86-5
EEC No 206-083-1
No 015-074-00-XES: cnifomato (ISO); metilfosforamidato de 4-terc-butil-2-clorofenilo y de metilo
DA: crufomat (ISO); 4-tert-butyl-2-chlorphenylmethylmethylphosphoramidat
DE: crufomat (ISO); 4-tert-Butyl-2-chlorphenyl(methyl)methylamidophosphat
EL: crufomat (ISO)· μεθυλοφωσφοραμιδικό 4-τερτ-βουτυλο-2-χλωροφαινύλιο και μεθύλιο
EN: crufomat (ISO); 4-tert-butyl-2-chlorophenyl methyl methylphosphoramidaie
FR: crufomate (ISO); methylphosphoramidate de 4-tert-butyl-2-chlorophényle et de méthyle
IT: cnifomato (ISO); metilfosforoammidato di 4-terz-butil-2-clorofenile e metile
NL: crufomaat (ISO); 4-tert-butyl-2-chloorfenylmethylmethylfosforamidaat
PT: crufornato (ISO); metilfosforamidato de 4-terc-butil-2-clorofenilo e metilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn; R 21/22

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgnenser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No

3244-90-4
EEC No 221-817-0
No 015-081-00-8ES: ditiopirofosfato de Ο,Ο,Ο'O'-tetrapropilo
DA: Ο,Ο,Ο',Ο'-tetrapropyl-dithiopyrophosphat
DE: Ο,Ο,Ο',Ο'-Tetrapropyldithiopyrophosphat
EL: διθειοπυροφωσφορικός Ο,Ο,Ο,Ό'-τετραπροπυλεστέρας
EN: Ο,Ο,Ο',Ο'-tetrapropyl dithiopyrophosphate
FR: dithiopyrophosphate de Ο,Ο,Ο',Ο'-tétrapropyle
IT: ditiopirofosfato di Ο,Ο,Ο',Ο'-tetrapropile
NL: Ο,Ο,Ο',Ο'-tetrapropyl-dithiopyrofosfaat
PT: ditiopirofosfato de Ο,Ο,Ο',Ο'-tetrapropilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificafão


Xn; R 21/22

N; R 50-53

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna