Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona96/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   418Cas No 90640-88-3
EEC No 292-610-0
No 648-112-00-4
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: destilados (alquitrán de hulla), aceites ligeros, extractos alcalinos; Extracto alcalino

[Extracto acuoso del aceite carbólico producido por un lavado alcalino del tipo del hidróxido de sodio acuoso. Compuesto principalmente de las sales alcalinas de varios compuestos fenólicos.]


DA: destillater (stenkulstjære), letolier, alkaliske ekstrakter; Alkaliske ekstrakter

[Det vandige ekstrakt fra carbololie fremstillet ved en alkalisk vask med f. eks. vandig natriumhydroxid. Sammensat primært af de alkaliske salte af forskellige phenolforbindelser.]


DE: Destillate (Kohlenteer), leichte öle, alkalische Extrakte; Laugenextrakt

[Wässriger Extrakt aus Karbolöl, hergestellt durch eine alkalische Wäsche wie wässriges Natriumhydroxid. Besteht in erster Linie aus den Alkalisalzen verschiedener phenolhaltiger Verbindungen.]


EL: αποσταγμάτων (λιθανΟρακόπισσας), ελαφρών ελαίων, αλκαλικά εκχυλίσματα Αλκαλικό εκχύλισμα

[Το υδατικό εκχύλισμα από καρδολικό έλαιο που παράγεται με έκπλυση με αλκαλικό μέσο όπως υδατικό υδροξείδιο νατρίου. Αποτελείται πρωτίστως από τα αλκαλικά άλατα διαφόρων φαινολικών ενώσεων.]


EN: Distillates (coal tar), light oils, alk. exts.; Alkaline Extract

[The aqueous extract from carbolic oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.]


FR: distillais (goudron de houille), huiles légères, extraits alcalins; Extrait basique

[Substance aqueuse extraite de l'huile carbolique par un lavage alcalin, avec, par exemple, de l'hydroxyde de sodium aqueux. Se compose principalement de sels alcalins de différents composés phénoliques.]


IT: distillati (catrame di carbone), olii leggeri, estratti alcalini; Estratto alcalinico

[Estratto acquoso da olio carbólico prodotto mediante lavaggio alcalino quale l'idrossido di sodio in acqua, Costituito prevalentemente da sali alcalini di vari composti fenolici.]


NL: destillaten (koolteer), lichte oliën, alkalische extracten; Alkalisch extract

[Het waterig extract uit carbololie dat wordt gevormd door een alkalische spoeling zoals waterig natriumhydroxide. Voornamelijk samengesteld uit de alkali-zouten van verscheidene fenolhoudende Verbindungen.]


PT: destilados (alcatrão de carvão), óleos leves, extractos alcalinos; Extractos alcalinos

[O extracto aquoso de carboleína produzido por lavagem alcalina por exemple com uma solução aquosa de hidróxido de sódio. É constituído principalmente por sais alcalinos de diversos compostes fenólicos.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna