Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona97/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   418Cas No 65996-83-0
EEC No 266-017-2
No 648-113-00-X
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: extractos, alcalinos del aceite del alquitrán de hulla; Extracto alcalino

[Extracto del aceite de alquitrán de hulla producido por un baño alcalino como hidróxido de sodio acuoso. Compuesto principal­mente de las sales alcalinas de diversos compuestos fenólicos.]


DA: ekstrakter, stenkulstjæreolie alkaliske; Alkaliske ekstrakter

[Ekstrakt for stenkulstjæreolie fremstillet ved en alkalisk vask, såsom vandig natriumhydroxid. Sammensat primært af alkalisalte ar forskellige phenolforbindelser.]


DE: Extrakte, alkalische Kohlenteeröl-; Laugenextrakt

[Extrakt aus Kohlenteeröl, hergestellt durch alkalische Wasche, zum Beispiel wässriges Natriumhydroxid. Besteht in erster Linie aus den Alkalisalzen verschiedener phenolhaltiger Verbindungen.]


EL: εκχυλίσματα, αλκαλικού ελαίου λιθανθρακόπισσας· Αλκαλικό εκχύλισμα

[Το εκχύλισμα από έλαιο λιθανθρακόπισσας που παράγεται με έκπλυση με αλκαλικό μέσο, όπως υδατικό υδροξείδιο νατρίου. Αποτελείται κυρίως από τα αλκαλικά άλατα διαφόρων φαινολικών ενώσεων.]


EN: Extracts, coal tar oil alk.; Alkaline Extract

[The extract from coal tar oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.]


FR: extraits alcalins d'huile de goudron de houille (charbon); Extrait basique

[Extrait de l'huile de goudron de houille obtenu par un lavage alcalin avec, par exemple, de l'hydroxyde de sodium aqueux. Se compose principalement de sels alcalins de divers composés phénoliques.]


IT: estratti, olio di catrame di carbone, alcalini; Estratto alcalinico

[L'estratto di olio di catrame di carbone ottenuto per lavaggio alcalino, ad.es. con soluzione acquosa di idrato di sodio. È composto principalmente dai sali alcalini di vari composti fenolici.]


NL: extracten, koolteerolie alkalische; Alkalisch extract

[Het extract van koolteerolie dat wordt gevormd door een alkalische spoeling zoals waterig natriumhydroxide. Voornamelijk samengesteld uit de alkalizouten van verscheidene fenolhoudende verbindingen.]


PT: extractos, alcalinos de óleo de alcatrão de carvão; Extractos alcalinos

[O extracto de óleo de alcatrão de carvão produzido por uma lavagem alcalina com hidróxido de sòdio aquoso. Compöe-se principalmente dos sais alcalinos de diversos compostos fenólicos.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna