Dyrektywa komisji 95/12/we z dnia 23 maja 1995 r wykonująca dyrektywę Rady 92/75/ewg w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego


TŁUMACZENIA TERMINÓW WYKORZYSTYWANYCH NA ETYKIECIE I KARCIEPobieranie 0.5 Mb.
Strona2/5
Data07.05.2016
Rozmiar0.5 Mb.
1   2   3   4   5


ZAŁĄCZNIK 5
TŁUMACZENIA TERMINÓW WYKORZYSTYWANYCH NA ETYKIECIE I KARCIE
Odpowiedniki w innych językach Wspólnoty terminów angielskich podanych wyżej są następujące:


UwagaEN

ES

DA

DE

EL

Etykieta

Karta

Zamówienie pocztowe
załącz-nik I

załącz-nik II

załącznik III

Energy

Energia

Energi

Energie

Ενέργεια

ΞWashing machine

Lavadora

Vaskemaskine

Waschmaschine

Πλυντήριο

IManufacturer

Fabricante

Mzerke

Hersteller

Κατασκευαστής

IIModel

Modelo

Model

Modell

Μοντέλο

ΞMore efficient

Más eficiente

Lavt forbrug

Niedriger Energieverbrauch

Αποδοτικό

ΞLess efficient

Menos eficiente

H0jt forbrug

Hoher Energieverbrauch

Μη αποδοτικό
3

1

Energy efficiency class... on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)

Clase de eficiencia energètica... en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Relativi energi-forbrug... pâ skáláén A (lavt forbrug) til G (h0jt forbrug)

Energieeffizienz­klasse... auf einer Skala von A (niedriger Energie­verbrauch) bis G (hoher Energie­verbrauch)

Τάξη ενεργειακής απόδοσης σε μια κλίμακα από το Α (αποδοτικό) ως το G (μη αποδοτικό)

νEnergy consumption

Consumo de energia

Energiforbrug

Energieverbrauch

Χρήση ενέργειας

νkWh per cycle

kWh/ciclo

kWh/vask,

kWh/Wasch­programm

kWh/πρόγραμμα

νBased on standard test results for '60 °C cotton' cycle

Sobre la base del resultado obtenido en un ciclo de lavado normali-zados de algodón a 60 °C

Pà grundlag af standardtest pâ 60 °C-normal-programmet for bomuld

Ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das Programm „Baumwolle, 60 °C”

Βάσει αποτελε­σμάτων των πρό­τυπων δοκιμών για το πρόγραμμα βαμ­βακερών σε θερ­μοκρασία 60 °C
5

2

Energy consumption... kWh per cycle, based on standard test results for '60 °C' cotton cycle

Consumo de energia... kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo de lavado de algodón a 60 °C en -condiciones de ensayo normalizadas

Energiforbrug... kWh/vask pâ grundlag af stan­dardtest pâ 60 °C-normalprogrammet for bomuld

Energieverbrauch... kWh pro Waschprogramm auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das Programm „Baumwolle, 60 °C”

Κατανάλωση... ενέργειας kWh ανά πρόγραμμα βάσει των αποτελεσμάτων πρότυπων δοκιμών για το πρόγραμμα βαμβακερών σε 60 °C
FR

IT

NL

PT

FI

SW

Energie

Energia

Energie

Energia

Energia

Energi

Lave-linge

Lavatrice

Wasmachine

Máquina de lavar roupa

Pyykinpesukone

Tvättmaskin

Fabricant

Costruttore

Fabrikant

Fabricante

Tavarantoimittaja

Leverantör

Modèle

Modello

Model

Mode lo

Malli

Modell

Économe

Bassi consumi

Efficient

Mais eficiente

Vähän kuluttava

Lag förbrukning

Peu économe

Alti consumi

Inefficient

Menos eficiente

Paljon kuluttava

Hög förbrukning

Classement selon son efficacité éner­gétique... sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe)

Classe di efficienza energetica... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)

Energie-efficiëntie-klasse... op een schaal van A (efficient) tot G (inefficient)

Classe de eficiência energètica... numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)

Energiatehokkuus­luokka asteikolla A: sta (vhn kuluttava) G:hen (paljon kuluttava)

Energieffektivitets-klass pá en skala frân A (lag förbrukning) till G (hög förbrukning)

Consommation d'énergie

Consumo di energia

Energieverbruik

Consumo de energia

Energiankulutus

Energiförbrukning

kWh par cycle

kWh per ciclo

kWh per cyclus

kWh/ciclo

kWh/ohjelma

kWh/tvtt

Sur la base du résultat obtenu pour le cycle «blanc 60 °C»

In base ai risultati di prove standard per il ciclo cotone a 60° C...

Gebaseerd op de resultaten van een standaardtest voor de cyclus „katoen 60 °C”

Com base nos resultados do ciclo de lavagem norma-lizado de tecidos de algodào a 60 °C

Perustuu vakio-oloissa mitattuun kulutukseen ohjelmalla „puuvilla 60 °C”

Baserat pá résultat frán standardiserad provning av pro-grammet för „bomull 60 °C”

Consommation d'énergie... kWh par cycle, sur la base du résultat obtenu pour le cycle «blanc 60 °C dans des conditions d'essai normalisées

Consumo di ener­gia... kWh per ciclo, sulla base dei risultati di prove standard per il ciclo cotone a 60° C...

Energieverbruik... kWh per cyclus, gebaseerd op de resultaten van een standaardtest voor de cyclus „katoen 60 °C”

Consumo de ener­gia... kWh por ciclo, com base nos resultados do ciclo de lavagem de teci­dos de algodào a 60 °C obtidos em ensaio normalizado

Energiankulutus... kWh/ohjelma, perustuu vakio-oloissa mitattuun kulutukseen ohjelmalla „puuvilla 60 °C”

Energiförbrukning... kWh/tvätt ba-serat pá résultat fràn standardiserad provning av programmet för „bomull 60 °C”

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna