Dyrektywa komisji 96/60/we z dnia 19 września 1996 r wykonująca dyrektywę Rady 92/75/ewg w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko suszarek bębnowych typu domowego


TŁUMACZENIA TERMINÓW STOSOWANYCH NA ETYKIECIE I KARCIEPobieranie 304.51 Kb.
Strona2/4
Data07.05.2016
Rozmiar304.51 Kb.
1   2   3   4


ZAŁĄCZNIK V
TŁUMACZENIA TERMINÓW STOSOWANYCH NA ETYKIECIE I KARCIE
Odpowiedniki w innych językach Wspólnoty terminów angielskich podanych wyżej są następujące:


UwagaEN

ES

DA

DE

EL

Etykieta

Karta

Zamówienie pocztowe

Załącznik I

Załącznik II


Załącznik III
xEnergy

Energia

Energi

Energie

Ενέργεια

xWasher - drier

Lavadora - secadora

Vaske - / třrremaskine

Wasch – Trocken - automat

Πλυντήριο-στεγνωτήριο


І

1
Manufacturer

Fabricante

Mćrke

Hersteller

Κατασκευαστής

II

2
Model

Modelo

Model

Modell

Μοντέλο


xMore efficient

Más eficiente

Lavt forbrug

Niedriger Energieverbrauch


Περισσότερο αποδοτικό

xLess efficient

Menos eficiente

Hřjt forbrug

Hoher Energieverbrauch


Λιγότερο αποδοτι-κό
3

1

Energy efficiency class ... on a scale of A

(more efficient)to G

(less efficient)Clase de eficiencia energética ... en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Relativt energi-forbrug ... på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)

Energieeffizienzklasse….auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch)


Τάξη ενεργειακής απόδοσης ... σε κλίμακα από Α (περισσότερο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό)

VEnergy consumption


Consumo de energia

Energiforbrug

Energieverbrauch

Κατανάλωση ενέρ-γειας

VkWh

kWh

kWh

kWh

kWh.

5

2

Energy consumption for washing, spinning and drying

Consumo de energía para lavado, centrifu-gado y secado

Energiforbrug til vask, centrifugering og tørring

Energieverbrauch (Waschen, Schleu­dern und Trock­nen)


Κατανάλωση ενέρ­γειας για πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμα

x(To wash and dry a full capacity wash load at 60 °С)

(Lavado y secado de la capacidad total de lavado a 60 °C)

(Ved en 60 °С vask af den maksimale anbefalede mængde tøj og tørring heraf)

(Für eine 60 °С La­dung (volle Wasch­kapazität) zum Waschen und Trocknen)


(Να πλύνει και να στεγνώσει τη μέ­γιστη χωρητικότητα πλυσίματος στους 60 °С)

VIWashing (only) kWh

(Sólo) Lavado kWh

Vask og centrifugering kWh

Waschvorgang (allein) kWh


Πλύσιμο (μόνο) kWhFR

IT

NL

PT

FI

SV
Énergie

Energia

Energie

Energia

Energia

Energi


Lavante-séchante

Lavasciuga

Was-droog-combinatie

Máquina de lavar e secar roupa

Kuivaava pyykin-pesukone


Tvätt-tork

Fabricant

Costruttore

Fabrikant

Fabricante

Tavarantoimi-ttaja


Leverantör

Modéle

Modello

Model

Modelo

Malli

Modell


Économe

Bassi consumi

Efficiënt

Mais eficiente

Vähän kuluttava


Lĺg förbrukning

Peu économe

Alti consumi

Inefficiënt

Menos eficiente

Paljon kuluttava


Hög förbrukning

Classe d'efficacité énergétique... sur une échelle allant de

A (économe) à G (peu économe)Classe di efficienza energetica ... su una scala da

A (bassi consumi)

a G (alti consumi)


Energie-efficiëntie-klasse ... op een schaal van

A (efficient) tot G (inefficient)Classe de eficiência energética ... numa escala de A (mais eficiente)

a G (menos eficiente)
Energiatehokkuus-luokka ... asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava)

Energieffektivitets-klass ... pĺ en skala frĺn A (lĺg förbrukning) till G (hög förbrukning)

Consommation d'énergie

Consumo di energia

Energieverbruik

Consumo de energia

Energiankulutus

Energiförbrukning


kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh


Consommation d'énergie pour le lavage, l'essorage et le séchage

Consumo di energia per lavaggio, centrifugazione e asciugatura

Energieverbruik bij wassen, centrifuge-ren en drogen

Consumo de energia na lavagem, ná centrifugação e na secagem

Energiankulutus (pesu, linkous ja kuivaus)

Energiförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning)


(pour laver et sécher la capacité totale de lavage à 60 °С)

(Per lavare ed asciugare un carico di lavaggio completo a 60 °С)


(om een volle capaciteit op 60 °С te wassen en te drogen)

(Lavagem e seca­gem da capacidade máxima a 60 °С)

(Täyden koneellisen pesu 60 °C:ssa ja kuivaus)

(För tvätt och tork av fullastad maskin i 60 °C)

Lavage (seulement) kWh

Lavaggio (solo) kWh

(enkel) om te wassen kWh

Lavagem (unicamente) kWh

Pelkkä pesuohjelma kWh

Endast tvätt kWh

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna