Dyrektywa parlamentu europejskiego I rady nr 95/2/we z dnia 20 lutego 1995 r w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki I substancje słodzące


DODATKI DO ŻYWNOŚCI DOZWOLONE W ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECIPobieranie 1.46 Mb.
Strona11/11
Data07.05.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ZAŁĄCZNIK VI
DODATKI DO ŻYWNOŚCI DOZWOLONE W ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
Uwaga
Preparaty i żywność podawana w czasie odstawiania od piersi dla niemowląt i małych dzieci mogą zawierać substancje E 414 (guma arabska) i E 551 (amorficzny dwutlenek krzemu) wynikające z dodania preparatów odżywczych zawierających nie więcej niż 10g/kg każdej z wymienionych substancji, jak też E 421 (mannitol), o ile jest jest używany, jako nośnik witaminy B12 (nie mniej niż 1 część witaminy B12 na 1 000 części mannitolu).
Maksymalne wskazane poziomy odnoszą się do środków spożywczych gotowych do konsumpcji przygotowanych według instrukcji producenta.
CZĘŚĆ 1
DODATKI DO ŻYWNOŚCI DOZWOLONE W PREPARATACH DLA NIEMOWLĄT O DOBRYM STANIE ZDROWIA
Uwaga


  1. Używanie niepatogenetycznych kultur, wytwarzających kwas mlekowy L(+) jest dozwolone w produkcji mleka zakwaszonego.
  1. Jeżeli substancje E 322 i E 471 są dodawane łącznie do środka spożywczego, to poziom maksymalny, ustalony dla każdej z tych substancji w danym środku spożywczym jest obniżony proporcjonalnie do występowania drugiej substancji w danym środku spożywczym.
Nr E

Nazwa

Maksymalny poziom zawartości

E 270


kwas mlekowy (tylko w postaci L(+))
quantum satis

E 330


kwas cytrynowy
quantum satis

E 338

kwas fosforowy
Zgodnie z ograniczeniami określonymi w załączniku I do dyrektywy 91/321/EWG

E 306


mieszanina tokoferoli

10 mg/1 indywidualnie lub łącznie

E 307

alfa-tokoferol


E 308

gamma-tokoferol


E 309

delta-tokoferol


E 322

lecytyna
lg/1

E 471

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
4g/l

CZĘŚĆ 2
DODATKI DO ŻYWNOŚCI DOZWOLONE W PREPARATACH DO DALSZEGO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT O DOBRYM STANIE ZDROWIA


Uwaga


  1. Używanie niepatogenetycznych kultur, wytwarzających kwas mlekowy L(+) jest dozwolone w produkcji mleka zakwaszonego.
  1. Jeżeli substancje E 322 i E 471 są dodawane łącznie do środka spożywczego, to poziom maksymalny ustalony dla każdej z tych substancji w danym środku spożywczym jest obniżony proporcjonalnie do występowania drugiej substancji w danym środku spożywczym.
  1. Jeżeli do środka spożywczego dodaje się więcej niż jedną z substancji E 407, E 410 i E 412, to maksymalny poziom ustalony dla każdej z wymienionych substancji w danym środku spożywczym jest obniżony proporcjonalnie do występowania łącznie pozostałych dwóch substancji w danym artykule.
Nr E

Nazwa
Maksymalny poziom zawartości

E 270

kwas mlekowy (tylko w postaci (L(+))

quantum satis

E 330

kwas cytrynowy

quantum satis

E 306


mieszanina tokoferoli

10 mg/1 indywidualnie lub łącznie

E 307

alfa-tokoferol


E 308


gamma-tokoferol


E 309

delta-tokoferol


E 338

kwas fosforowy
Zgodnie z granicami określonymi w załączniku II do dyrektywy 91/321/EWG

E 440

pektyny
5 g/1 tylko w unowocześnionych recepturach zakwaszających


E 322

lecytyna

lg/1

E 471

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

4g/l

E 407

karagen

0,3 g/1

E410

mączka chleba świętojańskiego

lg/1

E 412

guma guar

lg/1

CZĘŚĆ 3
DODATKI DO ŻYWNOŚCI DOZWOLONE W ŻYWNOŚCI PRZY ODSTAWIENIU OD PIERSI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI O DOBRYM STANIE ZDROWIA
Nr E

Nazwa

Środek spożywczy

Maksymalny poziom (zawartości)

E 170

węglany wapnia

Żywność podawana niemowlętom w czasie odstawiania od piersi


quantum satis (tylko dla dostosowania poziomu pH)

E 260

kwas octowy


E 261

octan potasu


E 262

octany sodu


E 263

octan wapnia


E 270

kwas mlekowy*


E 296


kwas jabłkowy*


E 325

mleczan sodu*


E 326

mleczan potasu*


E 327

mleczan wapnia*


E 330

kwas cytrynowy


E 331

cytryniany sodu


E 332

cytryniany potasu


E 333

cytryniany wapnia

E 507

kwas chlorowodorowy (kwas solny)E 524

wodorotlenek sodu


E 525

wodorotlenek potasu


E 526

wodorotlenek wapnia

E 500
E 501
E 503

węglany sodu
węglany potasu
węglany amonu
Żywność podawana niemowlętom w czasie odstawiania od piersi

quantum satis (tylko jako środki pobudzające wzrost)


Indywidualnie lub łącznie, wyrażone jako kwas askorbinowy


E 300

kwas askorbinowy

Napoje, soki i żywność dla niemowląt bazujące na owocach i warzywach


0,3 g/kg

E 301

askorbinian sodu


E 302

askorbinian wapnia


Żywność na bazie zbóż zawierających tłuszcze, łącznie z biszkoptami i sucharkami
0,2 g/kg

E 304

estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego

Zboża zawierające tłuszcze, biszkopty, sucharki i żywność dla niemowląt

0,1 g/kg indywidualnie lub łącznie

E 306

mieszanina tokoferoli


E 307

alfa-tokoferol


E 308

gamma-tokoferol


E 309

delta-tokoferol

E 338

kwas fosforowy

Żywność podawana niemowlętom w czasie odstawiania od piersi


1 g/kg as P205 (tylko dla dostosowania poziomu pH)

E 339

fosforany sodu

Zboża

lg/kg indywidualnie lub łacznie, wyrażane jako P2O5

E 340

fosforany potasu


E 341

fosforany wapnia

* Tylko w postaci L(+).
nr E

Nazwa

Środek spożywczy

Maksymalna zawartość

E 322

lecytyna
Biszkopty i sucharki
Żywność na bazie zbóż
Żywność dla dzieci
10g/kg


E 471

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

Biszkopty i sucharki. Żywność na bazie zbóż. Żywność dla niemowląt
5g/kg indywidualnie lub łącznie

E472a

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym


E472b

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym


E472c

mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym
E 400


kwas alginowy

Desery

Budynie

0,5 g/kg

Indywidualnie lub łącznieE 401


alginian sodu


E 402


alginian potasu


E 404

alginian wapnia
E410


mączka chleba świętojańskiego

Żywność podawana niemowlętom w czasie odstawiania od piersi
10 g/kg indywidualnie lub łącznie

E 412


guma guar


E 414


guma arabska


E415


guma ksantanowa


Żywność na bazie zbóż bezglutenowych.
20 g/kg indywidualnie lub łącznie

E 440

Pektyny
E 551

amorficzny dwutlenek krzemu

Suche zboża
2 g/kg

E 334


kwas winowy*

Biszpoty i sucharki
5 g/kg jako pozostałości

E 335


winiany sodu*

E 336


winiany potasu*

E 354


winiany wapnia*

E450a


difosforan disodowy

E 575


lakton kwasu glukozowegoE 1404


skrobia utleniona

Żywność podawana niemowlętom w czasie odstawiania od piersi
50 g/kg

E 1410


fosforan monoskrobiowy

E 1412


fosforan diskrobiowy

E 1413


fosforowany fosforan diskrobiowy

E 1414


acetylowany fosforan diskrobiowy

E 1420

skrobia acetylowana

E 1422

acetylowany adypinian diskrobiowy

E 1450


sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego* Tylko w postaci L(+).

CZĘŚĆ 4
DODATKI DO ŻYWNOŚCI DOZWOLONE W PREPARATACH DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI, DO SPECJALNYCH CELÓW MEDYCZNYCH


Stosuje się tabele części 1, 2 i 3 załącznika VI.

1 Dz.U. nr C 206 z 13.8.1992, str. 12 oraz Dz.U. nr C 189 z 13.7.1993, str. 11.

2 Dz.U. nr C 108 z 19.4.1993, str. 26.

3 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 1993 r. (Dz.U. nr C 176 z 28.6.1993, str. 117.), zatwierdzona dnia 2 grudnia 1993 r. (Dz.U. nr C 342 z 20.12.1993 r.), wspólne stanowisko Rady z dnia 10 marca 1994 r. (Dz.U. nr C 172 z 24.6.1994, str. 4) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16. października 1994 r. (Dz.U. nr C 341 z 5.12.1994).

4 Dz.U. nr L 40 z 11.2.1989, str. 27.

5 Dz.U. nr L 186 z 30.6.1989, str. 27.

6 Dz.U. nr L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3600/92 (Dz.U. nr L 366 z 15.12.1992, str. 10).

7 Dz.U. nr L 350 z 14.12.1990, str. 71.

8 Dz.U. nr 12 z 27.1.1964, str. 161/64.

9 Dz.U. nr L 157 z 18.7.1970, str. 31.

10 Dz.U. nr L 189 z 12.7.1974, str. 1.

11 Dz.U. nr L 255 z 15.9.1983, str. 1.

12 Dz.U. nr L 229 z 30.8.1980 r., str. 11. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 91/962/EWG (Dz.U. nr L 377 z 31.12.1991, str. 48.

13 Dz.U. nr L 221 z 12.8.1974, str. 10.

14 Dz.U. nr L 229 z 30.8.1980, str. 1.

15 Dz.U. nr L 356 z 27.12.1973, str. 71.

16 Dz.U. nr L 291 z 19.11.1969, str. 9.

17 Dz.U. nr L 228 z 16.08.1973, str. 23.

Produkty kakaowe i czekoladowe o zredukowanej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru nie są objęte załącznikiem II18 Dz.U. nr L 244 z 13.09.1993, str. 23.

19 Dz.U. nr L 205 z 13.08.1979, str. 5.

1 Tylko E 341.

2 E 493 tylko.

3 E 492 tylko.

4 Wolne od azbestu.

5 E 553b tylko.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna