Dyrektywa parlamentu europejskiego I rady nr 95/2/we z dnia 20 lutego 1995 r w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki I substancje słodzącePobieranie 1.46 Mb.
Strona3/11
Data07.05.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Artykuł 7

W terminie trzech lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie wprowadzą systemy monitorowania konsumpcji i używania dodatków do żywności oraz przedstawią Komisji sprawozdanie z wyników badań.


W terminie pięciu lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie zmian, jakie zaszły na rynku dodatków do żywności, poziomów używania i konsumpcji.
Zgodnie z ogólnymi kryteriami ustalonymi w pkt. 4 załącznika II do dyrektywy 89/107/EWG, w terminie pięciu lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, Komisja ponownie przeanalizuje określone w niej warunki używania i w miarę potrzeby zaproponuje zmiany.

Artykuł 8

  1. Dyrektywy 64/54/EWG, 70/357/EWG, 74/329/EWG i 83/463/EWG tracą moc.
  1. Odniesienia do tych uchylonych dyrektyw i do kryteriów czystości niektórych dodatków do żywności określonych w tych dyrektywach, są rozumiane od tej chwili, jako odniesienia do niniejszej dyrektywy.Artykuł 9

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, nie później niż do dnia 25 września 1996 r., w celu:
  • zezwolenia, najpóźniej od dnia 25 września 1996 r., na handel i używanie produktów zgodnych z niniejszą dyrektywą,
  • zakazania, najpóźniej od dnia 25 marca 1997 r., handlu i używania produktów niezgodnych z niniejszą dyrektywą.

Jednakże produkty wprowadzone do obrotu lub oznakowane przed tą datą, które nie są zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy, mogą być przedmiotem obrotu do wyczerpania zapasów.


Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
Wspomniane środki zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odniesienia są ustanawiane przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 10

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.Artykuł 11

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 1995 r.


W imieniu Parlamentu Europejskiego


W imieniu Rady

K. HAENSCH


J. PUECH

Przewodniczący


Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I
DODATKI DO ŻYWNOŚCI OGÓLNIE DOZWOLONE W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH, Z WYŁĄCZENIEM OKREŚLONYCH W ART. 2 UST. 3.
Uwaga


  1. Substancje wymienione w poniższym wykazie mogą być dodawane do wszystkich środków spożywczych zgodnie z zasadą „quantum satis”, z wyjątkiem tych określonych w art. 2 ust. 3;
  1. Substancje wymienione pod numerami E 407 i E 440 mogą być znormalizowane z cukrami pod warunkiem, że informacja o tym zostanie dodana do ich numeru i przeznaczenia.
  1. Wyjaśnienie użytych symbolów

* Substancje E 290, E 938, E 939, E 941, E 942 i E 948 mogą również być używane w środkach spożywczych określonych w art. 2 ust. 3.


# Substancje E 410, E 412, E 415 i E 417 nie mogą być używane do produkcji odwodnionych środków spożywczych, przeznaczonych do uwodnienia w momencie spożywania.


Nr E

Nazwa

E 170

Węglany wapnia
(i) Węglan wapnia
(ii) Wodorowęglan wapnia

E 260

Kwas octowy

E 261

Octan potasu

E 262

Octany sodu
(i) Octan sodu
(ii) Wodorooctan sodu (dioctan sodu)

E 263

Octan wapnia

E 270

Kwas mlekowy

E 290

Ditlenek węgla*

E 296

Kwas jabłkowy

E 300

Kwas askorbinowy

E 301

Askorbinian sodu

E 302

Askorbinian wapnia

E 304

Estry kwasów tłuszczowych kwasu askorbinowego
(i) Palmitynian askorbylu
(ii) Stearynian askorbylu

E 306

Ekstrakt bogaty w tokoferol

E 307

Alfa - tokoferol

E 308

Gamma - tokoferol

E 309

Delta - tokoferol

E 322

Lecytyna

E 325

Mleczan sodu

E 326

Mleczan potasu

E 327

Mleczan wapnia

E 330

Kwas cytrynowy

E 331

Cytryniany sodu
(i) Cytrynian monosodowy
(ii) Cytrynian disodowy
(iii) Cytrynian trisodowy

E 332

Cytryniany potasu
(i) Cytrynian monopotasowy
(ii) Cytrynian tripotasowy

E 333

Cytryniany wapnia
(i) Cytrynian monowapniowy
(ii) Cytrynian diwapniowy
(iii) Cytrynian triwapniowy

E 334

Kwas winowy [L(+)-]

E 335

Winiany sodu
(i) Winian monosodowy
(ii) Winian disodowy

E336

Winiany potasu
(i) Winian monopotasowy
(ii) Winian dipotasowy

E 337

Winian sodowo - potasowy

E 350

Jabłczany sodu
(i) Jabłczan sodu
(ii) Wodorojabłczan sodu

E 351

Jabłczan potasu

E 352

Jabłczany wapnia
(i) Jabłczan wapnia
(ii) Wodorojabłczan wapnia

E 354

Winian wapnia

E 380

Cytrynian triamonowy

E 400

Kwas alginowy

E 401

Alginian sodu

E 402

Alginian potasu

E 403

Alginian amonu

E 404

Alginian wapnia

E 406

Agar

E 407

Karagen

E 410

Mączka chleba świętojańskiego#

E 412

Guma guar#

E413

Tragakanta

E 414

Guma arabska

E 415

Guma ksantanowa#

E417

Guma Tara#

E418

Guma gellan

E 422

Gliceryna

E 440

Pektyny
(i) pektyna
(ii) pektyna amidowana

E 460

Celuloza
(i) Celuloza mikrokrystaliczna
(ii) Celuloza sproszkowana

E 461

Metyloceluloza

E 463

Hydroksypropyloceluloza

E 464

Hydroksypropylometyloceluloza

E 465

Etylometyloceluloza

E 466

Karboksymetyloceluloza
Sól sodowa karboksymetylocelulozy

E470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych

E470b

Sole magnezowe kwasów tłuszczowych

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

E472a

Mono - i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

E472b

Mono - i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym

E472c

Mono - i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

E472d

Mono - i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym

E472e

Mono - i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym


E472f

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego


E 500

Węglany sodu
(i) Węglan sodu
(ii) Wodorowęglan sodu
(iii) Półtorawęglan sodu

E 501

Węglany potasu
(i) Węglan potasu
(ii) Wodorowęglan potasu

E 503

Węglany amonu
(i) Węglan amonu
(ii) Wodorowęglan amonu

E 504

Węglany magnezu
(i) Węglan magnezu
(ii) Wodorowęglan magnezu

E 507

Kwas chlorowodorowy

E 508

Chlorek potasu

E 509

Chlorek wapnia

E511

Chorek magnezu

E 513

Kwas siarkowy

E 514

Siarczany sodu
(i) Siarczan sodu
(ii) Wodorosiarczan sodu

E 515

Siarczany potasu
(i) Siarczan potasu
(ii) Wodorosiarczan potasu

E 516

Siarczan wapnia

E 524

Wodorotlenek sodu

E 525

Wodorotlenek potasu

E 526

Wodorotlenek wapnia

E 527

Wodorotlenek amonu

E 528

Wodorotlenek magnezu

E 529

Tlenek wapnia

E 530

Tlenek magnezu

E 570

Kwasy tłuszczowe

E 574

Kwas glukozowy

E 575

Lakton kwas glukonowego

E 576

Glukonian sodu

E 577

Glukonian potasu

E 578

Glukonian wapnia

E 640

Glicyna i jej sól sodowa

E 938

Argon*

E 939

Hel*

E 941

Azot*

E 942

Podtlenek azotu*

E 948

Tlen*

E 1200

Polidekstroza

E 1404

Skrobia utleniona

E 1410

Fosforan monoskrobiowy

E 1412

Fosforan diskrobiowy

E 1413

Fosforanowany fosforan diskrobiowy

E 1414

Acetylowany fosforan diskrobiowy

E 1420

Skrobia acetylowana

E 1422

Acetylowany adypinian diskrobiowy

E 1440

Hydroksypropyloskrobia

E 1442

Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego


ZAŁĄCZNIK II
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna