Dyrektywa rady z dnia 27 lipca 1976 r w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących kosmetyków


LISTA SUBSTANCJI TYMCZASOWO DOZWOLONYCHPobieranie 0.63 Mb.
Strona5/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6

LISTA SUBSTANCJI TYMCZASOWO DOZWOLONYCH


Numer odniesieniaSubstancja

Ograniczenia

Warunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być wydrukowane na etykiecieZakres stosowania i/lub użycia

Dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym kosmetyku

Inne ograniczenia i wymagania
a

b

c

d

e

f
1

Metanol

Środek skażający dla etanolu i alkoholu izopropylowego

5% obliczone jako % etanolu i alkoholu izopropylowego


2

Tiomersal*Pojedynczo jako środek konserwujący w makijażu oczu

0.007 % obliczony jako Hg. Gdy mieszany z innymi związkami rtęci dozwolonymi niniejszą dyrektywą, całkowite stężenie Hg nie może przekraczać 0,07%
Zawiera Tiomersal*
3

Związki fenylortęciowe

jak wyżej

jak wyżej
Zawiera związki fenylortęciowe
4

Chloroform

Pasta do zębów

4%


5

2,3-Dihydroksypropylo 4-aminobenzoesan
5%
Zawiera 2,3-dihydroksypropylo 4-aminobenzoesan
6

Chinolina-8-ol i siarczan bis(8-hydroksychinoliny)
0,3% w bazie

Nie wolno używać w produktach stosowanych po kąpielach słonecznych i zasypkach dla niemowląt

Nie stosować u niemowląt
7

Monofluorofosforan amonowy

Produkty do higieny jamy ustnej

0,15% obliczone jako F. gdy zmieszany z innymi związkami fluoru dozwolonymi w niniejszym załączniku, całkowite stężenie F nie może przekraczać 0,15%
Zawiera monofluorofosforan amonowy
8

Monofluorofosforan sodowy

jak wyżej

0,5% jak wyżej
Zawiera monofluorofosforan sodowy
9

Monofluorofosforan potasowy

jak wyżej

0,5% jak wyżej
Zawiera monofluorofosforan potasowy
10

Monofluorofosforan wapniowy

jak wyżej

0,5% jak wyżej
Zawiera monofluorofosforan wapniowy
11

Fluorek wapnia

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera fluorek wapniowy
12

Fluorek sodu

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera fluorek sodowy
13

Fluorek potasu

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera fluorek potasu
14

Fluorek amonowy

jak wyżej

0.15% jak wyżej
Zawiera fluorek amonowy
15

Fluorek glinowy

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera fluorek glinowy
16

Fluorek cynowy

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera fluorek cynowy
17

Fluorek heksadecylo-trimetyloamonowy

jak wyżej

0.15% jak wyżej
Zawiera fluorek heksadecylo-trimetyloamonowy

18

difluorek 3-(N-heksadecylo-N-2-hydroksyetyloammonio) propylobis (2-hydroksyetylo)amonowy

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera difluorek 3-(N-heksadecylo-N-2-hydroksyetyloammonio) propylobis (2-hydroksyetylo)amonowy

19

dihydrofluorek NN'N'-Tris(polioksyetyleno)-N-heksadecylopropyle-nodiaminy

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera dihydrofluorek NN'N'-Tris(polioksyetyleno)-N-heksadecylopropyle-nodiaminy

20

Fluorek oktadecyloamonowy

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera fluorek oktadecyloamonowy

21

Fluorokrzemian sodowy

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera fluorokrzemian sodowy

22

Fluorokrzemian potasowy

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera fluorokrzemian potasowy

23

Fluorokrzemian amonowy

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera fluorokrzemian amonowy

24

Fluorokrzemian magnezu

jak wyżej

0,15% jak wyżej
Zawiera fluorokrzemian magnezu

25

Safrol
100 ppm26

1,3-bis(hydroksymetylo) imidazolidyno-2-tion


Preparaty do pielęgnacji włosów

a) do 2%

b) 2-8%


a) zabroniony w rozpylaczach aerozoli

b) jak wyżeja) zawiera 1,3-bis(hydroksymetylo) imidazolidyno-2-tion
b) spłukać gruntownie włosy po użyciu zawiera 1,3-bis (hydroksymetylo) imidazolidyno-2-tion


a

b

c

d

e

f

27

1,3-bis (hydroksymetylo)-3-tiomocznik

jak wyżej

6%

jak wyżej

— spłukać gruntownie włosy po użyciu
— zawiera 1,3-bis (hydroksymetylo)-3-tiomocznik

28

Hydroksymetylo-2-tiomocznik

jak wyżej

6%

jak wyżej

— spłukać gruntownie włosy po użyciu
—zawiera hydroksymetylo-2-tiomocznik

29

1-Hydroksymetyloimidazoli-dyno-2-tion

jak wyżej

6%

jak wyżej

— spłukać gruntownie włosy po użyciu
— zawiera 1-hydroksymetyloimidazoli-dyno-2-tion

30

1-monomorfolinometylo-2-tiomocznik

jak wyżej

6%

jak wyżej

— spłukać gruntownie włosy po użyciu
— zawiera 1-monomorfolinometylo-2-tiomocznik

31

1,3 bis(morfolinometylo)-2-tiomocznik

jak wyżej

6%

jak wyżej

— spłukać gruntownie włosy po użyciu
— zawiera 1,3 bis(morfolinometylo)-2-tiomocznik

32

1,1,1-Trichloroetan (chloroform metylowy)

Rozpuszczalnik dla rozpylaczy aerozoli

35% gdy zmieszany z dichlorometanem, całkowite stężenie nie może przekraczać 35%
Nie rozpylać na otwarty płomień lub jakikolwiek żarzący się materiał

33

Tribromosalicylanilidy (np. tribromsalan*)

mydło

1%
Zawiera tribromosalicylanilidy

CZĘŚĆ 2
LISTA BARWNIKÓW TYMCZASOWO DOZWOLONYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAWARTE W KOSMETYKACH PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z BŁONAMI ŚLUZOWYMI ZGODNIE Z ART. 51 2 3
 1. CzerwoneNumer odniesienia

Numer indeksu barwy

Numer barwnika zgodnie z dyrektywami EWG z 1962 r. dotyczącymi środków barwiących żywność lub innych wskaźników

Ograniczenia

Zakres stosowania

Dopuszczalne maksymalne stężenie

Warunki czystości 4

1

12 120

2

12 350

3

12 385

4

14 700
r5

15 500

15 500 (Ba)


Użycie bazaltów zabronione w szminkach6

15 585(Ba)

7

15 620

8

15 800

9

16 035

10

26 100

11

27290

12

45 160

13

75 480

14

75 580

(b) Pomarańczowe i żółte
Numer odniesienia

Numer indeksu barwy

Numer barwnika zgodnie z dyrektywami EWG z 1962 r. Dotyczącymi środków barwiących żywność lub innych wskaźników

Ograniczenia

Zakres stosowania

Dopuszczalne maksymalne stężenie

Warunki czystości4

1

18 965

2

45 340

3

47 000
r1Te środki barwiące mogą być także stosowane w kosmetykach wchodzących w kontakt z innymi częściami ciała.

2 Dla pewnych środków barwiących, wprowadzone są ograniczenia, które odnoszą się do zakresu stosowania środka barwiącego (litera „r” w kolumnie ograniczeń dotyczącego zakresu stosowania oznacza, że środek barwiący jest zabroniony w produkcji kosmetyków, które wchodzą w kontakt ze śluzówkami oczu, szczególnie środki do makijażu i demakijażu oczu) lub do dopuszczonego maksymalnego stężenia.

3 Laki barwne lub sole tych środków barwiących, przy użyciu substancji dozwolonych zgodnie z załącznikiem II lub nie wyłączonych zgodnie z załącznikiem V z zakresu dyrektywy, są jednakowo dopuszczalne.

4 Środki barwiące, których numer jest poprzedzony literą „E”, zgodnie z dyrektywami EWG z 1962 r., dotyczącymi artykułów spożywczych i środków barwiących, muszą całkowicie spełniać wymagania czystości ustanowione w tych dyrektywach.
 1. : enlargement -> ccvista
  ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
  ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
  ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
  ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
  ccvista -> Decyzja komisji
  ccvista -> Decyzja komisji
  ccvista -> Decyzja komisji
  ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
  ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
  ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna