Dyrektywa rady z dnia 27 lipca 1976 r w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących kosmetykówPobieranie 0.63 Mb.
Strona6/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6

Zielone i niebieskie
Numer odniesienia

Numer indeksu barwy

Numer barwnika zgodnie z dyrektywami EWG z 1962 r. dotyczącymi środków barwiących żywność lub innych wskaźników

Ograniczenia

Zakres stosowania

Dopuszczalne maksymalne stężenie

Warunki czystości4

1

42 040

2

42 140

3

42 170

4

42 735

5

44 040

6

44 045

7

59 040

8

61 554

9

62 085

10

77 288


Wolny od jonów chromianowych

11

77 289


jak wyżej

12

77 520

13

74 160
  1. Fioletowe, brązowe, czarne i białe
1

20 170

2

27 755

E 152E 152

3

42 580

4

45 190

5

77 019

6

77 163

Tlenochlorek bizmutu i jego mieszaniny z miką


7

77 265

8

77 718
CZĘŚĆ 3
A) WYKAZ BARWNIKÓW TYMCZASOWO DOZWOLONYCH W KOSMETYKACH, KTÓRE NIE MOGĄ WCHODZIĆ W KONTAKT Z BŁONAMI ŚLUZOWYMI


Czerwone
12310, 12335, 12420, 12430, 12440, 16140, 16155, 16250, 17200, 18000, 18050, 18055, 18065, 26105, 45100, 50240, E121
Pomarańczowe i żółte
11680, 11710, 13065, 15575, 16230, 18690, 18736, 18745, 19120, 19130, 21230, 71105
Niebieskie i zielone
10006, 10020, 42045, 42050, 42080, 42755, 44025, 62095, 62550, 63000, 71255, 74100, 74220, 74350, αα-bis(5-bromo-4-hydroksy-6-metylo-m-kumenylo)toluen-2, α-sulton, ααbis(3,5-dibromo-4-hydroksy-o-tolilo)toluen-2, α-sulton, l,4-bis(butylamino)antrachinon
Fioletowe, brązowe, czarne i białe
12010, 12196, 12480, 16580, 27905, 42555,42571,43625,46500, 51319, 61710, 61800, sodowy 2,4-diamino-azobenzenesulfonian i pięć związanych barwników (Brązowy FK),α-(5-bromo-6-hydroksy-m-tolilo)-a-(3-bromo-5-metylo-4-oksocykloheksa-2,5-dienylideno)toluen-2-sulfonowy kwas
(B) WYKAZ BARWNIKÓW TYMCZASOWO DOZWOLONYCH W KOSMETYKACH WCHODZĄCYCH W KRÓTKOTRWAŁY KONTAKT ZE SKÓRĄ
Czerwone
11210, 12090, 12155, 12170, 12315, 12370, 12459, 12460, 13020, 14895, 14905, 16045, 16180, 18125, 18130, 24790, 27300, 27306, 28160, 45220, 60505, 60710, 62015, 73300
Żółte i pomarańczowe
11720, 11725, 11730, 11765, 11850, 11855, 11860, 11870, 12055, 12140, 12700, 12740, 12770, 12790, 13900, 14600, 15970, 15975, 18820, 18900, 19555, 21090, 21096, 21100, 21108, 21110, 21115, 22910, 25135, 25220, 26090, 29020, 40215, 40640, 41000, 45376, 47035, 48040, 48055, 56205, 4-(3-chlorofenylazo)-3-hydroksy-2 nafto-0-anizyd, trójsodowy- 3-hydroksypyreno-5,8,10- trójsulfonian
Niebieskie i zielone
10025, 26360, 42052, 42085, 42095, 42100, 50315, 50320, 50400, 50405, 51175, 52015, 52020, 52030, 61505, 61585, 62045, 62100, 62105, 62125, 62130, 62500, 62560, 63010, 64500, 74180
Fioletowe, brązowe, czarne i białe
12145, 14805, 15685, 17580, 20285, 20470, 21010, 25410, 30045, 30235, 40625, 42510, 42520, 42525, 42535, 42650, 48013, 57020, 60730, 61100, 61105, 61705, 62030, 63165, 63615

ZAŁĄCZNIK V
LISTA SUBSTANCJI WYŁĄCZONYCH Z ZAKRESU NINIEJSZEJ DYREKTYWY
1. Octan ołowiu (do użycia jedynie w produktach do włosów).
2. Heksachlorofen* (dla wszystkich innych zastosowań niż ustalono w części 1 załącznika III).
3. Hormony
a) - estron,
- estradiol i jego estry,
- estriol i jego estry;
b) - progesteron,
- Ethisteron*.
4. p-fenylenodiamina i jej sole.
5. Stront i jego sole, z wyjątkiem tych używanych w środkach barwiących zamieszczonych w części 2 załącznika III i części 2 i 3 załącznika IV.
6. Cyrkon i jego pochodne.
7. Tiomersal* i związki fenylortęciowe (dla użycia jako środki konserwujące w stężonych szamponach i kremach zawierających niejonowe emulsyfikatory, które powodują, że inne środki konserwujące stają się nieefektywne; maksymalne stężenie 0,003% obloczone jako Hg).
8. Lidocaina*.
9. Tyrothricin*.``````

1 Dz.U. nr C 40 z 8.4.1974, str. 71.

2 Dz.U. nr L 60 z 26.7.1973, str. 16.

*W niniejszej dyrektywie, nazwy po których następuje gwiazdka są tymi publikowanymi w „Wydruku komputerowym 1975 r., International Non-proprietary Names (INN) dla produktów farmaceutycznych. Wykazy 1-33 zaproponownych INN”, WHO, Genewa, sierpień 1975 r.

1 Obecność naturalnych radioaktywnych substancji i radioaktywnych substancji spowodowana sztucznym zanieczyszczeniem z otoczenia jest dopuszczalna, pod warunkiem, że substancje radioaktywne nie są wzbogacane do produkcji kosmetyków, i ich stężenie mieści się w granicach ustalonych w dyrektywie ustanawiającej podstawowe standardy ochrony zdrowia pracowników i społeczeństwa przed niebezpieczeństwami powstającymi wskutek promieniowania jonizującego (Dz.U. nr 11 z 20.2.1959, str. 221/59).
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna