Dz. U. 04. 196. 2014 rozporządzenie rady ministróWPobieranie 473.93 Kb.
Strona4/5
Data27.04.2016
Rozmiar473.93 Kb.
1   2   3   4   5

Tab. 2 Lista przeznaczeń pomocy publicznej, które mają zastosowanie do pomocy udzielonej od dnia 1 maja 2004 r.
Wyszczególnienie


Kod


1


2


A. POMOC HORYZONTALNA


Prace badawczo-rozwojowe


a1


Ochrona środowiska


a2


Rozwój małych i średnich przedsiębiorstwnowe inwestycje


a3


tworzenie nowych miejsc pracy


a4


usługi doradcze


a5


udział w targach i wystawach


a6


prace badawczo-rozwojowe


a7


techniczne studium wykonalności


a8


koszty patentowe


a9


Pomoc na zatrudnienietworzenie nowych miejsc pracy


a10


rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji


a11


rekrutacja pracowników niepełnosprawnych


a12


rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne


a13


Szkolenia


a14


Pomoc na ratowanie


a15


Pomoc na restrukturyzację


a16


B. POMOC REGIONALNA


pomoc na wspieranie nowych inwestycji


b1


pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją


b2


duże projekty inwestycyjne


b3


pomoc operacyjna


b4


C. INNE PRZEZNACZENIA


pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia


c1


pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym


c2


pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim


c3


pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego


c4


pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym


c5


Inne


c6


D. POMOC W SEKTORACH


1. SEKTOR HUTNICTWA ŻELAZA I STALI


Pomoc horyzontalna


Prace badawczo-rozwojowe


d1.1


Ochrona środowiska


d1.2


Pomoc na zatrudnienietworzenie nowych miejsc pracy


d1.3


rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji


d1.4


rekrutacja pracowników niepełnosprawnych


d1.5


rekompensata dla zatrudniających osoby niepełnosprawne


d1.6


Pomoc na szkolenia


d1.7


Inne przeznaczenia


pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia


d1.8


pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym


d1.9


pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim


d1.10


pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego


d1.11


pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym


d1.12


inne


d1.13


Inne przeznaczenia dopuszczalne w sektorze hutnictwa żelaza i stali


całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę


d1.14


pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę


d1.15


2. SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO


Pomoc horyzontalna


Prace badawczo-rozwojowe


d2.1


Ochrona środowiska


d2.2


Rozwój małych i średnich przedsiębiorstwnowe inwestycje


d2.3


tworzenie nowych miejsc pracy


d2.4


usługi doradcze


d2.5


udział w targach i wystawach


d2.6


prace badawczo-rozwojowe


d2.7


techniczne studium wykonalności


d2.8


koszty patentowe


d2.9


Pomoc na zatrudnienietworzenie nowych miejsc pracy


d2.10


rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji


d2.11


rekrutacja pracowników niepełnosprawnych


d2.12


rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne


d2.13


Pomoc na szkolenia


d2.14


Pomoc na ratowanie


d2.15


Pomoc na restrukturyzację


d2.16


Pomoc regionalna


pomoc na wspieranie nowych inwestycji związanych z modernizacją lub unowocześnieniem stoczni


d2.17


Inne przeznaczenia


pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia


d2.18


pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym


d2.19


pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim


d2.20


pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego


d2.21


pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym


d2.22


inne


d2.23


Inne przeznaczenia dopuszczalne w sektorze budownictwa okrętowego


pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne


d2.24


pomoc związana z kredytami eksportowymi


d2.25


pomoc na rozwój


d2.26


całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę


d2.27


częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę


d2.28


pomoc na wsparcie kontraktów na budowę statków


d2.29


3. SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA


Pomoc horyzontalna


Prace badawczo-rozwojowe


d3.1


Ochrona środowiska


d3.2


Pomoc na szkolenia


d3.3


Inne przeznaczenia


pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia


d3.4


pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym


d3.5


pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim


d3.6


pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego


d3.7


pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym


d3.8


inne


d3.9


Inne przeznaczenia dopuszczalne w sektorze górnictwa węgla


pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych


d3.10


pomoc na pokrycie strat bieżących dla jednostek objętych planem likwidacji


d3.11


Pomoc na zapewnienie dostępu do zasobów węglapomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej


d3.12


pomoc na inwestycje początkowe


d3.13


4. SEKTOR WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH


Pomoc horyzontalna


Prace badawczo-rozwojowe


d4.1


Ochrona środowiska


d4.2


Rozwój małych i średnich przedsiębiorstwnowe inwestycje


d4.3


tworzenie nowych miejsc pracy


d4.4


usługi doradcze


d4.5


udział w targach i wystawach


d4.6


prace badawczo-rozwojowe


d4.7


techniczne studium wykonalności


d4.8


koszty patentowe


d4.9


Pomoc na zatrudnienietworzenie nowych miejsc pracy


d4.10


rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji


d4.11


rekrutacja pracowników niepełnosprawnych


d4.12


rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne


d4.13


Pomoc na szkolenia


d4.14


Pomoc na ratowanie


d4.15


Pomoc na restrukturyzację


d4.16


Inne przeznaczenia


pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia


d4.17


pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym


d4.18


pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim


d4.19


pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego


d4.20


pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym


d4.21


inne


d4.22


5. SEKTOR MOTORYZACYJNY


Pomoc horyzontalna


Prace badawczo-rozwojowe


d5.1


Ochrona środowiska


d5.2


Rozwój małych i średnich przedsiębiorstwnowe inwestycje


d5.3


tworzenie nowych miejsc pracy


d5.4


usługi doradcze


d5.5


udział w targach i wystawach


d5.6


prace badawczo-rozwojowe


d5.7


techniczne studium wykonalności


d5.8


koszty patentowe


d5.9


Pomoc na zatrudnienietworzenie nowych miejsc pracy


d5.10


rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji


d5.11


rekrutacja pracowników niepełnosprawnych


d5.12


rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne


d5.13


Pomoc na szkolenia


d5.14


Pomoc na ratowanie


d5.15


Pomoc na restrukturyzację


d5.16


Pomoc regionalna


pomoc na wspieranie nowych inwestycji


d5.17


pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją


d5.18


duże projekty inwestycyjne


d5.19


pomoc operacyjna


d5.20


Inne przeznaczenia


pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia


d5.21


pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym


d5.22


pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim


d5.23


pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego


d5.24


pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym


d5.25


inne


d5.26


6. SEKTOR ŻEGLUGI MORSKIEJ


Pomoc horyzontalna


Prace badawczo-rozwojowe


d6.1


Ochrona środowiska


d6.2


Rozwój małych i średnich przedsiębiorstwnowe inwestycje


d6.3


tworzenie nowych miejsc pracy


d6.4


usługi doradcze


d6.5


udział w targach i wystawach


d6.6


prace badawczo-rozwojowe


d6.7


techniczne studium wykonalności


d6.8


koszty patentowe


d6.9


Pomoc na zatrudnienietworzenie nowych miejsc pracy


d6.10


rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji


d6.11


rekrutacja pracowników niepełnosprawnych


d6.12


rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne


d6.13


Pomoc na szkolenia


d6.14


Pomoc na restrukturyzację


d6.15


Pomoc regionalna


pomoc na wspieranie nowych inwestycji


d6.16


pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją


d6.17


duże projekty inwestycyjne


d6.18


pomoc operacyjna


d6.19


Inne przeznaczenia


pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia


d6.20


pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym


d6.21


pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim


d6.22


pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego


d6.23


pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym


d6.24


inne


d6.25


Inne przeznaczenia dopuszczalne w sektorze żeglugi morskiej


pomoc inwestycyjna


d6.26


pomoc na poprawę konkurencyjności


d6.27


pomoc na repatriację marynarzy


d6.28


pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu


d6.29


E. POMOC DE MINIMIS


pomoc de minimis


e1


Pobieranie 473.93 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna