DZ/3321/52/13 Wykonawcy, którzy złożyli oferty informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 114.22 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar114.22 Kb.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Katowice, dn. 20.05.2013r.

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE im. prof. Leszka Gieca

40-635 Katowice – Ochojec ul. Ziołowa 45/47


Znak sprawy: DZ/3321/52/13

Wykonawcy,którzy złożyli oferty
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa stentów (naczyniowych – obwodowych)

zad. 1 – Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu do tętnic obwodowych,

zad. 2 – Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią do tętnicy podkolanowej i proksymalnych tętnic goleni,

zad. 3 - Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu do krótkich zwężeń tętnicy biodrowej zewnętrznej i tętnicy udowej powierzchownej,

zad. 4 – Stent obwodowy samorozprężalny niskoprofilowy na platformie 0,018,

zad. 5 – Stent fabrycznie montowany na balonie do tętnic obwodowych prostych,

zad. 6 – Stent fabrycznie montowany na balonie do tętnic nerkowych,

zad. 7 – Stent fabrycznie montowany na balonie do leczenia ostialnych restenoz w naczyniach obwodowych,

zad. 8 – balon pokryty lekiem Paklitaksel
Na podstawie art. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, dalej: „Pzp”) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw.

  1. W odniesieniu do zadania nr 1 została wybrana oferta Wykonawcy

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O. UL. POSTEPU 21B, 02-676 WARSZAWA jako najkorzystniejsza;

Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium (cena) wskazanego w SIWZ.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Wykonawca

Punktacja wg kryterium

cena

Łączna punktacja


2

BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.

UL. MURAWA 12-18, 61-655 POZNAŃ

58,29

58,29


3

PROCARDIA MEDICAL SP. Z O.O. UL.PIELCKIEGO 63,02-781 WARSZAWA

66,39

66,39


5

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.

UL. POSTĘPU 21B, 02-676 WARSZAWA

100,00

100,00


6

EV3 SP. Z O.O. UL. LIGOCKA 103, 50-568 KATOWICE

61,12

61,12


7

BARD POLAND SP. Z O.O. 02-677 WARSZAWA UL.CYBERNTYKI 7B

61,92

61,92


8

BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SP. Z O.O.

AL. JANA PAWŁA II 80, 00-175 WARSZAWA

70,29

70,29


11

JOHNSON & JOHNSON SP. Z O.O. 02-135 WARSZAWA UL. IŁŻECKA 24

83,04

83,04


12

HAMMED MED. SP. Z O.O. SP.K.A. 90-033 ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 73/75

53,11

53,11  1. W odniesieniu do zadania nr 2 została wybrana oferta Wykonawcy

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O. UL. POSTEPU 21B, 02-676 WARSZAWA

jako najkorzystniejsza;

Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium (cena) wskazanego w SIWZ.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:Nr oferty

Wykonawca

Punktacja wg kryterium

cena

Łączna punktacja


2

BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.

UL. MURAWA 12-18, 61-655 POZNAŃ

51,98

51,98


5

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.

UL. POSTĘPU 21B, 02-676 WARSZAWA

100,00

100,00


7

BARD POLAND SP. Z O.O. 02-677 WARSZAWA UL.CYBERNTYKI 7B

61,92

61,92  1. W odniesieniu do zadania nr 3 została wybrana oferta Wykonawcy

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O. UL. POSTEPU 21B, 02-676 WARSZAWA

jako najkorzystniejsza;

Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium (cena) wskazanego w SIWZ.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:Nr oferty

Wykonawca

Punktacja wg kryterium

cena

Łączna punktacja


2

BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.

UL. MURAWA 12-18, 61-655 POZNAŃ

74,69

74,69


3

PROCARDIA MEDICAL SP. Z O.O. UL.PIELCKIEGO 63,02-781 WARSZAWA

66,39

66,39


5

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.

UL. POSTĘPU 21B, 02-676 WARSZAWA

100,00

100,00


6

EV3 SP. Z O.O. UL. LIGOCKA 103,

50-568 KATOWICE

83,86

83,86


7

BARD POLAND SP. Z O.O. 02-677 WARSZAWA UL.CYBERNTYKI 7B

91,92

91,92


8

BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SP. Z O.O.

AL. JANA PAWŁA II 80, 00-175 WARSZAWA

82,41

82,41


9

MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. 04-041 WARSZAWA UL. OSTROBRAMSKA 101

82,41

82,41


11

JOHNSON & JOHNSON SP. Z O.O. 02-135 WARSZAWA UL. IŁŻECKA 24

80,20

80,20


12

HAMMED MED. SP. Z O.O. SP.K.A. 90-033 ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 73/75

61,28

61,28  1. W odniesieniu do zadania nr 4 została wybrana oferta Wykonawcy

ALVU SP. Z O.O. UL. ORDYNACKA 13/18, 00-364 WARSZAWA

jako najkorzystniejsza;

Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium (cena) wskazanego w SIWZ.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:Nr oferty

Wykonawca

Punktacja wg kryterium

cena

Łączna punktacja


2

BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.

UL. MURAWA 12-18, 61-655 POZNAŃ

70,63

70,63


5

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.

UL. POSTĘPU 21B, 02-676 WARSZAWA

72,76

72,76


7

BARD POLAND SP. Z O.O. 02-677 WARSZAWA UL.CYBERNTYKI 7B

85,71

85,71


10

ALVU SP. Z O.O. UL. ORDYNACKA 13/18, 00-364 WARSZAWA

100,00

100,00


12

HAMMED MED. SP. Z O.O. SP.K.A. 90-033 ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 73/75

61,54

61,54  1. W odniesieniu do zadania nr 5 została wybrana oferta Wykonawcy

ALVU SP. Z O.O. UL. ORDYNACKA 13/18, 00-364 WARSZAWA

jako najkorzystniejsza;

Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium (cena) wskazanego w SIWZ.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:Nr oferty

Wykonawca

Punktacja wg kryterium

cena

Łączna punktacja


2

BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.

UL. MURAWA 12-18, 61-655 POZNAŃ

68,00

68,00


3

PROCARDIA MEDICAL SP. Z O.O. UL.PIELCKIEGO 63,02-781 WARSZAWA

58,62

58,62

5

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.

UL. POSTĘPU 21B, 02-676 WARSZAWA

89,47

89,47


6

EV3 SP. Z O.O. UL. LIGOCKA 103,

40-568 KATOWICE

92,90

92,90


8

BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SP. Z O.O.

AL. JANA PAWŁA II 80, 00-175 WARSZAWA

80,95

80,95


10

ALVU SP. Z O.O. UL. ORDYNACKA 13/18, 00-364 WARSZAWA

100,00

100,00


11

JOHNSON & JOHNSON SP. Z O.O. 02-135 WARSZAWA UL. IŁŻECKA 24

78,78

78,78


12

HAMMED MED. SP. Z O.O. SP.K.A. 90-033 ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 73/75

53,80

53,80  1. W odniesieniu do zadania nr 6 została wybrana oferta Wykonawcy

ALVU SP. Z O.O. UL. ORDYNACKA 13/18, 00-364 WARSZAWA

jako najkorzystniejsza;

Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium (cena) wskazanego w SIWZ.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:Nr oferty

Wykonawca

Punktacja wg kryterium

cena

Łączna punktacja


2

BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.

UL. MURAWA 12-18, 61-655 POZNAŃ

60,71

60,71


3

PROCARDIA MEDICAL SP. Z O.O. UL.PIELCKIEGO 63,02-781 WARSZAWA

47,32

47,32


5

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.

UL. POSTĘPU 21B, 02-676 WARSZAWA

66,41

66,41


6

EV3 SP. Z O.O. UL. LIGOCKA 103, 50-568 KATOWICE

80,95

80,95


9

MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. 04-041 WARSZAWA UL. OSTROBRAMSKA 101

62,96

62,96


10

ALVU SP. Z O.O. UL. ORDYNACKA 13/18, 00-364 WARSZAWA

100,00

100,00


11

JOHNSON & JOHNSON SP. Z O.O. 02-135 WARSZAWA UL. IŁŻECKA 24

64,42

64,42


12

HAMMED MED. SP. Z O.O. SP.K.A. 90-033 ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 73/75

53,80

53,80  1. W odniesieniu do zadania nr 7 została wybrana oferta Wykonawcy

ALVU SP. Z O.O. UL. ORDYNACKA 13/18, 00-364 WARSZAWA

jako najkorzystniejsza;

Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium (cena) wskazanego w SIWZ.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:Nr oferty

Wykonawca

Punktacja wg kryterium

cena

Łączna punktacja


2

BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.

UL. MURAWA 12-18, 61-655 POZNAŃ

68,00

68,00


3

PROCARDIA MEDICAL SP. Z O.O. UL.PIELCKIEGO 63,02-781 WARSZAWA

58,62

58,62


5

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.

UL. POSTĘPU 21B, 02-676 WARSZAWA

89,47

89,47


6

EV3 SP. Z O.O. UL. LIGOCKA 103, 50-568 KATOWICE

92,90

92,90


9

MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. 04-041 WARSZAWA UL. OSTROBRAMSKA 101

73,91

73,91


10

ALVU SP. Z O.O. UL. ORDYNACKA 13/18, 00-364 WARSZAWA

100,00

100,00


12

HAMMED MED. SP. Z O.O. SP.K.A. 90-033 ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 73/75

53,80

53,80  1. W odniesieniu do zadania nr 8 została wybrana oferta Wykonawcy

ADYTON MEDICAL POLSKA SP. Z O.O. 43-400 CIESZYN UL. KRASZEWSKIEGO 11A

jako najkorzystniejsza;

Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium (cena) wskazanego w SIWZ.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:Nr oferty

Wykonawca

Punktacja wg kryterium

cena

Łączna punktacja


1

ADYTON MEDICAL POLSKA SP. Z O.O. 43-400 CIESZYN UL. KRASZEWSKIEGO 11A

100,00

100,00


4

EUROCOR POLSKA SP. Z O.O.

PL. INWALIDÓW 10, 01-552 WARSZAWA

88,71

88,71


12

HAMMED MED. SP. Z O.O. SP.K.A. 90-033 ŁÓDŹ UL. KOPCIŃSKIEGO 73/75

52,27

52,27

20.05.2013r. z up. Dyrektora mgr inż. Danuta MygaKierownik Działu Zamówień Publicznych
…………………………………………………

(podpis, pieczęć kierownika Zamawiającego albo osoby upoważnionej)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna