Działy i stanowiska w Nadleśnictwie BytówPobieranie 66.93 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar66.93 Kb.

Działy i stanowiska w Nadleśnictwie Bytów


Imię i nazwiskoKomórka organizacyjna/ Dział

(symbol )

Zadania

1) telefon

2) e-mail

3) pokój nr ...

Wacław Turzyński

Nadleśniczy
(N)

Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosi odpowiedzialność za całokształt działania nadleśnictwa a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz .

59-822-60-66

waclaw.turzynski@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 8

Krzysztof Rudnik

Zastępca nadleśniczego
(Z)

Zastępca zarządza całokształtem sfery produkcyjnej w n-ctwie, nadzoruje bezpośrednio pracę leśniczych, specjalistów ds. lasów nadzorowanych i kieruje działem gospodarki leśnej, nadzoruje i koordynuje działania związane z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo zamówień publicznych”


59-822-60-66

krzysztof.rudnik@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 7

Ewa Kulas

Sekretariat
(SA)

Obsługa sekretariatuTel. 59-822-60-66 lub 68;

59-822-97-80

Fax 59-822-97-90
bytow@szczecinek.lasy.gov.pl
Pokój nr 6

ewa.kulas@szczecinek.lasy.gov.pl


Jerzy Sudoł


Inżynier nadzoru
(ZN)

Kontrola nad prawidłowością wykonywania czynności gospodarczych w n-ctwie oraz podległych leśnictwach. Nadzór nad ochroną mienia, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.59-822-96-30

jerzy.sudol@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 3

Jacek Głuszkiewicz


59-822-97-84

jacek.gluszkiewicz@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 3

Sławomir Trawicki


Główny księgowy

(K)

Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie: księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego i analiz. Jest odpowiedzialny za sprawozdawczość n-ctwa. Nadzoruje prace działów: finansowo-księgowego oraz gospodarki towarowej.59-822-97-83

slawomir.trawicki@szczecinek.lasy.gov.pl
Pokój nr 13

Olech Sinkiewicz

Posterunek Straży Leśnej
(NS)

Ochrona mienia, oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego.


59-822-97-97

olech.sinkiewicz@szczecinek.lasy.gov.pl
Pokój nr 9

Tadeusz Talewski


Kancelaria tajna oraz sprawy z zakresu obronności.

59-822-96-31

tadeusz.talewski@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 9

Elżbieta Smolarek

Sekretarz

(S)

Kieruje i nadzoruje prace działu administracyjno-gospodarczego. Odpowiada za zakup materiałów i usług, budownictwo oraz remonty. Nadzór nad archiwum zakładowym59-822-97-81

elzbeta.smolarek@szczecinek.lasy.gov.pl
Pokój nr 1

Paweł Wolski

Dział gospodarki leśnej
(ZG)

Marketing

Sprzedaż drewna, polityka cenowa i handlowa oraz działalność marketingowa.

Nadzór nad systemem informatycznym.


59 822-97-85

pawel.wolski@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 10

Adam Grodzicki


Użytkowanie i pozyskanie –BHP

Użytkowanie lasu i pozyskanie. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów BHP.59-822-97-86

adam.grodzicki@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 10


Katarzyna GłuszkiewiczHodowla lasu

Hodowla lasu, nasiennictwo i szkółkarstwo, doradztwo zalesieniowe, nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,59 822-97-89

katarzyna.gluszkiewicz@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 11


Marek Skierka
Zagospodarowanie lasu

Edukacja przyrodnicza, ochrona przyrody,

turystyka, ochrona przeciwpożarowa,

łowiectwo

Administrator strony WWW


059 822-97-99

marek.skierka@szczecinek.lasy.gov.pl
Pokój nr 11


Ewa SudołOchrona lasu

Ochrona lasu, gospodarka rolna, wodna, stan posiadania, urządzanie lasu, leśna mapa numeryczna59 822-97-88

ewa.sudol@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 12

Alicja Lang-Jaśniak


Stanowisko ds. pracowniczych
(NK)

Sprawy kadrowo-płacowe oraz organizacyjne. Rejestr skarg i wniosków


Sprawy związane z ZFŚS
Redaktor zatwierdzający BIP i SWIP

59-822-97-87

alicja.lang-jasniak@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 2

Karolina Dąbrowska


Dział administracyjno-gospodarczy
(SA)

Zamówienia publiczne

Całość spraw związanych z procedurą zamówień publicznych, Drogi i melioracje, Administrator SILP59-822-97-96

karolina.dabrowska@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 5

Agnieszka Cyra

Umundurowanie, sorty BHP, nadzór nad taborem samochod.

Telefonia-sieć

korporacyjna;

Centralny Rejestr Umów


59-822-96-33
agniesza.cyra@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 1

Rafał Hering

Zaopatrywanie magazynu oraz biura, ryczałty samochodowe, podatek od nieruchomości59-822-96-33

rafal.hering@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 1

Gabriela KulasDział gospodarki towarowej
(KT)

Spec. ds gosp. Towarowej


Sprzedaż drewna -fakturowanie

59-822-97-91

gabriela.kulas@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 16

Andrzej Smolarek

Spec. ds ewidencji drewna


Sprzedaż drewna -fakturowanie

59-822-97-92

andrzej.smolarek@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 16

Kazimierz Dorszyński


Referent ds. gosp. towarowej


Sprzedaż drewna -fakturowanie
Dzierżawy gruntów rolnych

59-822-97-93

kazimierz.dorszynski@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 16

Beata Lang


Dział finansowo –księgowy
(KF)

Księgowy

59-822-97-94

beata.lang@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 15

Urszula Połojko


Starszy księgowy59-822-96-32

urszula.polojko@szczecinek.lasy.gov.pl

Pokój nr 15

Halina SzarzyńskaStarszy księgowy
Kasa:
czynna od 7 do 14:00


59-822-97-95

halina.szarzynska@szczecinek.lasy.gov.pl

Kasa

Jerzy Lemann

Kierowca
696-495-071


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna