Dzień patrona II powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym- 1863rPobieranie 11.57 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.57 Kb.
DZIEŃ PATRONA

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym- 1863r.

Dla upamiętnienia i rozszerzenia wiedzy mieszkańców  powiatu na temat ważnych wydarzeń z 1863 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach organizują pod patronatem Starosty Krasnostawskiego konkurs wiedzy z zakresu powstania styczniowego.Cele konkursu:

- kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii ziem polskich i powiatu krasnostawskiego;

- popularyzacja wśród młodzieży historii regionalnej;

-rozwijanie wyobraźni i sprawności językowej;

-umożliwienie prezentacji twórczości literackiej uczniów.

Uczestnicy:

- konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Przebieg konkursu:

I. Konkurs historyczny – test wiedzy o Powstaniu Styczniowym

- dwie kategorie wiekowe – uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum,

- etap szkolny - eliminacje przeprowadzają nauczyciele uczący w danej placówce, a zwycięzcy (dowolna liczba ) reprezentują szkołę w konkursie powiatowym,

- konkurs powiatowy odbędzie się 26 lutego 2015 roku o godz. 1000 w szkole w Fajsławicach.

Zagadnienia do testu:

a) przyczyny wybuchu powstania styczniowego,

b) „Biali” , „Czerwoni”,

c) tereny objęte walkami,

d) dyktatorzy powstania,

e) najważniejsze bitwy,

f) skutki powstania styczniowego,

g) walki toczone w powiecie krasnostawskim,

h) miejsca pamięci powstania styczniowego w powiecie krasnostawskim.

Proponowana  literatura:  • Podręczniki szkolne i atlasy historyczne szkoły podstawowej i gimnazjum dopuszczone przez MEN;

  • Stefan Kieniewicz , Powstanie Styczniowe, tom III – 49- seria wyd. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego;

  • Polski Adam, Kasprzak Andrzej. Miejsca pamięci powstania styczniowego w województwie  lubelskim. Lublin – Fajsławice 2007 lub Lublin – Fajsławice 2012.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 23 lutego 2015r. pocztą lub faxem na adres: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice,  fax. 81 5853025 na załączonej karcie zgłoszenia.

Osoby odpowiedzialne: Iwona Sałaga – szkoła podstawowa, Alicja Greczkowska – gimnazjum, tel. kontaktowy: 81 5853025II.  Konkurs literacki

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum.

Forma prac konkursowych:

- zredagowanie twórczej pracy- opowiadania tematycznie związanego z powstaniem styczniowym;

- połączenie fikcji literackiej z elementami historycznymi;

-zastosowanie form urozmaicających narrację np. opis, dialog, opis przeżyć;

- poprawność językowa, interpunkcyjna, ortograficzna wypowiedzi;

- samodzielność wykonania prac;

- objętość pracy- do 2 stron A4, wielkość czcionki 12 Times New Roman.

Warunki uczestnictwa:

- praca każdego z uczestników musi posiadać oświadczenie  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (według  wzoru zamieszczonego na końcu).Wszystkie oświadczenia należy dostarczyć razem z kartą zgłoszenia

Prace należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do19 lutego  2015 roku na adres : Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice,  fax. 81 5853025, e-mail: sp@fajslawice.internetdsl.pl.

Uroczyste  podsumowanie konkursu odbędzie się 26 lutego 2015 r. o godz. 1215 w szkole w Fajsławicach.

Osoby odpowiedzialne : 

Beata Świstowska - szkoła podstawowa, Bożena Omielańczyk - gimnazjum
tel. kontaktowy :  81 5853025

Organizator  zapewnia obiad dla każdego uczestnika konkursu, dyplomy i atrakcyjne nagrody dla laureatów (I– III miejsca w każdym konkursie i kategorii). 
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna