Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia sięPobieranie 15.5 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.5 Kb.
Agencja Rynku Rolnego informuje o kontynuowaniu w roku szkolnym 2012/2013 programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. W Polsce program funkcjonuje czwarty rok, tj. od roku szkolnego 2009/2010. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu EU (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:
  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki)

  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ważnym udogodnieniem w programie, obowiązującym od roku szkolnego 2010/2011 jest możliwość przystąpienia szkoły do programu jako zatwierdzony dostawca, który samodzielnie pozyskuje i udostępnia owoce i warzywa w ramach programu, a po zrealizowaniu części lub całości dostaw wnioskuje do ARR o pomoc.


Szkoły uczestniczące w programie, które nie chcą same pozyskiwać owoców i warzyw rozdysponowują owoce i warzywa dostarczone przez zatwierdzonego dostawcę na podstawie podpisanej z nim umowy.
Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie „Owoce w szkole” w I lub I i II semestrze roku szkolnego 2012/2013 powinna złożyć w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław:

  • do dnia 11 września 2012 r. zgłoszenie do uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”, gdy będzie rozdysponowywać owoce i warzywa dostarczone przez zatwierdzonego dostawcę,

lub

  • do dnia 4 października 2012 r. wniosek o zatwierdzenie do uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” oraz wnioskować do ARR o pomoc, gdy chce samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa dzieciom z klas I-III uczęszczającym do tej szkoły.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dotyczące programu „Owoce w szkole” można uzyskać na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl oraz w Oddziale Terenowym ARR we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, tel. 71 3350151.CZYNNOŚCI

TERMINY

I semestr roku szkolnego 2012/2013

(od 15 października 2012 r. do dnia 8 lutego 2013 r.)

II semestr roku szkolnego 2012/2013

(od 28 stycznia 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013 r.)

Składanie w OT ARR zgłoszeń szkół podstawowych do uczestnictwa w programie

do 11 września 2012 r.

do 9 listopada 2012 r.

Publikacja na stronie internetowej ARR wykazu zatwierdzonych dostawców

do 18 września 2012 r.

do 12 grudnia 2012 r.

Publikacja na stronie internetowej ARR listy szkół podstawowych zgłoszonych do programu

do 21 września 2012 r.

do 12 grudnia 2012 r.

Składanie w OT ARR przez szkoły podstawowe chcące samodzielnie realizować dostawy oświadczeń zawierających stosowne zobowiązania

do 4 października 2012 r.

do 15 stycznia 2013 r.

Dostarczenie do OT ARR przez zatwierdzonych dostawców kopii umów zawartych ze szkołami podstawowymi

do 4 października 2012 r.

do 15 stycznia 2013 r.

Publikacja na stronie internetowej ARR informacji o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw, które powinno otrzymać 1 dziecko w danym okresie

do 11 października 2012 r.

do 24 stycznia 2013 r.
Program Wspólnej Polityki Rolne „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2012/2013
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna