Dziecko zdolne, uczeń zdolny Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za lata 2011-2013Pobieranie 59.03 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar59.03 Kb.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

w Bielsku-Białej

Wydział Bibliograficzno-Informacyjny i Czytelnia
Dziecko zdolne, uczeń zdolny

Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za lata 2011-2013
w- wypożyczalnia, cz- czytelnia

Artykuły z czasopism dostępne są tylko i wyłącznie w czytelni.Bibliografia:

1. Uczeń zdolny : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1961-2010 / oprac. Barbara Śliwa. - Bielsko-Biała, 2011

cz BW 98
Książki:

1. Astronomia : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Sylwester Kołomański, Grzegorz Żakowicz, Arkadiusz Berlicki ; konsult. Tomasz Mrozek, Rozalia Ligus. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013

w 69427

2. Biologia : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Joanna Łubocka, Józef Krawczyk ; konsult. Wojciech Małecki, Barbara Zimoń-Dubowik. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013w 69428

3. By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

w 67267

4. Chemia : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Dorota Strutyńska-Duszyńska, Tomasz Misiaczek ; konsult. Wojciech Małecki, Barbara Zimoń-Dubowik. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013w 69429

5. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012

w 66178

6. Fizyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Stanisław Plebański, Tomasz Greczyło, Rafał Jakubowski ; konsult. Rozalia Ligus. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013w 69430

7. Geografia : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Janusz Łach, Maria Bogdanowicz, Ryszard Pawlak ; konsult. Stanisława Socha, Rozalia Ligus. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013

w 69431

8. Informatyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Krzysztof Loryś, Zygmunt Mazur, Rafał Nowak ; konsult. Tomasz Greczyło, Maria Szecówka-Nowak. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013w 69432

9. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik dla nauczycieli historii / Małgorzata Machałek ; współpr. Jarosław Usowicz ; Ośrodek Rozwoju Edukacji. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

w 68816, w 68817

10. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk ; [aut. Jacek Dymel et al. ; Ośrodek Rozwoju Edukacji]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

w 68139, w 68140

11. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]

cz 66717, w 66718, w 66719

12. Karta indywidualnych potrzeb ucznia : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych


i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia / Renata Naprawa [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

cz 66845, w 67503

13. Matematyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Sławomir Wójcik, Jerzy Janowicz, Zbigniew Lorkiewicz ; konsult. Stanisława Socha, Maria Szecówka-Nowak. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013

w 69433


14. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej / Iwona Fechner-Sędzicka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

cz 68821, w 68822, w 68823

15. O dzieciach matematycznie uzdolnionych : książka dla rodziców i nauczycieli / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska et al.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2012

cz 67883


16. Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012

cz 66256


17. Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

w 67771, w 67772, w 67773

18. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012

cz 69148, w 69149

19. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013

cz 69150, w 69151

20. Praca z uczniem zdolnym : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2013

w 68879


21. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

cz 68135, w 68136, w 68137

22. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli / Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

w 68468, w 68469

23. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

cz 66720, w 66721, w 66722

24. Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego / Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

w 69361, w 69362

25. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
w przedszkolach, szkołach i placówkach / [aut. Katarzyna Leśniewska, Ewa Puchała, Lilianna Zaremba]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011

cz 66106, w 66107, w 66680

26. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : "Difin", 2013

cz 68814, w 69166

27. Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany
w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" / zespół: Natalia Cybis [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

w 68630, w 68631

28. Uczeń zdolny - metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [et al.]. - Warszawa : Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

w 66753


29. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011

w 64859


30. Zdolni w szkole czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]

cz 66723, w 66724, w 66725Rozdziały z książek:

1. Charakterystyka ucznia zdolnego // W: Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa, 2012. - S. 11-14


cz 66720

2. Czy w polskim systemie oświaty potrzebni są pedagodzy zdolności? / Joanna Cieślikowska // W: Zdolni w szkole czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa, [2012]. - S. 25-33

cz 66723

3. Czym wyróżniają się poszczególne talenty i jak je rozwijać? // W: Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / [red. Grażyna Szeplewicz]. - Warszawa, 2012. - S. 12-25

cz 66972

4. Diagnoza i praca z uczniem zdolnym / Magdalena Barabas // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków, 2011. - S. 27-41

cz 64911

5. Diagnozowanie dzieci zdolnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Agnieszka Włoch, Stanisława Włoch // W: Edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka : Księga Jubileuszowa dedykowanna Profesor Gabrieli Kapicy / pod red. Ewy Smak, Tatiany Kłosińskiej i Iwony Konopnickiej. - Opole, 2013. - S. 117-126

cz 69111

6. Indywidualizacja kształcenia uczniów zdolnych na poziomie ponadgimnazjalnym : wybrane zagadnienia / Magdalena Marzec // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce, cop. 2013. - S. 92-102

cz 69150

7. Integracyjno-indywidualizacyjne konteksty wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży / Maria Chodkowska // W: Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów, 2012. - S. 13-29

cz 66256

8. Jak rozpoznać talent u dziecka? // W: Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / [red. Grażyna Szeplewicz]. - Warszawa, 2012. - S. 9-11

cz 66972

9. Jak wychowywać uzdolnione dziecko? // W: Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / [red. Grażyna Szeplewicz]. - Warszawa, 2012. - S. 26-30

cz 66972

10. Kompetencje zawodowe nauczycieli uczniów zdolnych / Maria Kocór // W: Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów, 2012. - S. 163-185


cz 66256

11. Konteksty wspomagania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych, utalentowanych / Krystyna Barłóg // W: Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów, 2012. - S. 43-61


cz 66256

12. Kształcenie wybitnie uzdolnionych uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego / Renata Kovarova // W: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy


i Izabeli Bieńkowskiej. - Kraków, 2012. - S. 61-71

cz 68019


13. Losy zdolnych : co się zdarza, kiedy zdolne dzieci dorastają / Joan Freeman // W: Zdolni w szkole czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa, [2012]. - S. 12-18

cz 66723


14. Odkrywanie talentów : mit czy rzeczywistość? / Jolanta Lenart // W: Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów, 2012. - S. 81-97

cz 66256


15. Pedagogika pozytywna : twórczość - zdolności - mądrość zespolone / Krzysztof J. Szmidt // W: Zasoby twórcze człowieka : wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. - Łódź, 2013. - S. 13-40

cz 68777


16. Potrzeba wyróżniania sukcesów szkolnych uczniów z trudnościami w uczeniu się / Marzena Żółcik // W: Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. - Cieszyn ; Kraków, 2013. - S. 93-108

cz 68420


17. Praca z uczniem uzdolnionym muzycznie / Krystyna Juszyńska // W: Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak. - Łódź, 2010. - S. 159-169

cz 65104


18. Problematyka uzdolnień : wprowadzenie // W: Szkolne problemy uczniów : spojrzenie psychologa praktyka : varia / Maria Witkoś. - Kraków, 2012. - S. 45-56

cz 66979


19. Przykłady technik kształcenia na odległość w pracy z uczniem o szczególnych zdolnościach językowych / Beata Gałan // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce, cop. 2013. - S. 103-111

cz 69150


20. Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju umysłowego i rozwijaniu zainteresowań oraz zdolności matematycznych uczniów w klasach I-III // W: Rozwijanie zainteresowań
i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa, 2012. - S. 16-20

cz 66720


21. Rola wzmożonej pobudliwości emocjonalnej w przyspieszonym rozwoju osób zdolnych / Anna Mróz // W: Zdolni w szkole czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa, [2012]. - S. 19-24
cz 66723

22. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych / Gabriela Kryk // W: Edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka : Księga Jubileuszowa dedykowanna Profesor Gabrieli Kapicy / pod red. Ewy Smak, Tatiany Kłosińskiej i Iwony Konopnickiej. - Opole, 2013. - S. 369-378


cz 69111

23. Specyfika pracy z uczniem zdolnym na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) / Agnieszka Chłosta-Sikorska // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce, cop. 2013. - S. 82-91


cz 69150

24. Uczeń zdolny // W: Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa, 2013. - S. 231-241

cz 68814

25. W stronę zdolności : psychologia w praktyce pracy z uczniem zdolnym / Katarzyna Śliwińska // W: Zdolni w szkole czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa, [2012]. - S. 47-55

cz 66723

26. Wspierająca funkcja edukacji moralnej w wychowaniu i rozwijaniu talentów młodzieży / Urszula Gruca-Miąsik // W: Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów, 2012. - S. 140-162

cz 66256

27. Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego : scenariusze zajęć // W: Szkolne problemy uczniów : spojrzenie psychologa praktyka : varia / Maria Witkoś. - Kraków, 2012. - S. 57-80

cz 66979

28. Wybitne zdolności w perspektywie teorii i praktyki pedagogiki specjalnej / Andrzej E. Sękowski, Barbara M. Cichy // W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak. - Lublin, 2012. - S. 85-106


cz 66391

29. Z zagadnień pedagogiki zdolności / Agnieszka Siewicz // W: Praca z uczniem


o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce, cop. 2012. - S. 123-131

cz 69148


30. Zdolności twórcze uczniów dyslektycznych - diagnoza i implikacje edukacyjne / Agnieszka Szpak // W: Zdolni w szkole czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa, [2012]. - S. 122-127
cz 66723

Artykuły z czasopism:

1. Awantura o talenty / Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 22-24

2. Charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego / Monika Cegłowska // Remedium. - 2011, nr 6, s. 9-11

3. Charakterystyka trudności dziecka zdolnego. Cz. 2 / Monika Cegłowska // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 18-20

4. Czy Twoje dziecko ma talent? / Katarzyna Lotkowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s. 20-21

5. Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 1 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia


w Szkole. - 2011, nr 1, s. 106-116

6. Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia


w Szkole. - 2011, nr 2, s. 89-99

7. Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011 nr 6, s. 11-20

8. Dziecko uzdolnione muzycznie w edukacji : specyfika kształcenia i opieki / Mirosław Kisiel // Chowanna. - 2012, nr 2, s. 159-177

9. Efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 32-35

10. Indywidualny tok i program nauczania dla zdolnych uczniów / Dorota Mielcarek // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 48-50, 52-53

11. Istota pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje / Ołena Boczarowa // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 5-14

12. Każde dziecko jest zdolne / Grażyna Kozioł // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 130-135

13. Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami zdolnymi - wybrane wyniki badań empirycznych nad edukacyjnym wspieraniem rozwoju uczniów zdolnych / Beata Dyrda // Chowanna. - 2013, nr 2, s. 245-261

14. Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 65-70

15. Kształcenie uczniów uzdolnionych i opieka nad nimi / Paweł Broda // Nauczyciel


i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 71-78

16. Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? : o dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 87-94

17. Norma jako inhibitor rozwoju uczniów zdolnych / Ilona Drapała // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 62-66

18. O matematycznie uzdolnionych starszych przedszkolakach : nauczycielska diagnoza rozpoznawania uzdolnień matematycznych dzieci : (charakterystyka drugiego segmentu diagnozy) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 10-13

19. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011 nr 6, s. 20-26

20. "Paradoks edukacyjny" - uczniowie zdolni z grupy wysokiego ryzyka / Beata Dyrda // Chowanna. - 2012, nr 1, s. 153-164

21. Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 79-81

22. Projekt zajęć dla uczniów uzdolnionych / Katarzyna Pluta // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 86-93

23. Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 3-8

24. Rozpoznawanie uzdolnień plastycznych dzieci / Aleksandra Mosionek // Wychowanie


w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 24-28

25. Rozwijanie zdolności wychowanków w bursie / Maria Łasocha // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011 nr 6, s. 26-28

26. Uczeń zdolny w aspekcie kapitału indywidualnego i społecznego / Eugeniusz Piotrowski // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 7/8, s. 28-33

27. Uczeń zdolny w klasie - wyróżnienie czy...? / Aleksandra Wachowiak // Język Polski


w Szkole IV-VI. - 2012/2013, nr 4, s. 60-72

28. Zadania szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 54-5729. Zdolni, utalentowani... : od diagnozy do samorozwoju / Elżbieta Madalińska // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 2, s. 88-94

oprac. M. Czub©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna