Dziedzina nr 4 „Choroby Psów i kotów”Pobieranie 84.91 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar84.91 Kb.
Dziedzina nr 4 „Choroby Psów i kotów”

Krajowy Kierownik Specjalizacji kadencji 2012-2016: Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel./fax:81-445-62-02, e-mail: genp53@interia.pl
Standard programu kształcenia
Szkolenie specjalizacyjne trwa 6 semestrów. Liczna godzin zajęć dydaktycznych 284 godzin. Staże kliniczne w wymiarze 160godzin. Łącznie 444 godzin.
Tematyka wykładów, seminariów i zajęć praktycznych


Lp.

Tematyka

Razem

(h)

1.Hodowla psów i kotów oraz zasady żywienia zwierząt zdrowych i chorych


 • Podział ras psów wg FCI

 • Podział ras kotów wg FIFE

 • Wady i choroby dziedziczne u psów i kotów

 • Procesy socjalizacji u młodego psa i kota

 • Zasady hodowli psów i kotów rasowych określonych przepisami FCI i FIFE

 • Prawidłowe żywienie psów i kotów

 • Żywienie w wybranych stanach patologicznych (cukrzyca, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, kwasica, zapalenia trzustki, otyłość)

 • Metody i schematy odchudzania zwierząt

 • Wady i zalety karmy komercyjnej

 • Choroby wywołane nieprawidłowym żywieniem u psów i kotów

 • Sposoby odżywiania parenteralnego- wskazania, wady i zalety.


16h


2.Choroby zakaźne

 • zasady diagnostyki, profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych psów

  • nosówka, zakaźne zapalenie wątroby, parwowiroza, koronawiroza, rotawiroza, herpeswiroza, zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli, wścieklizna [postępowanie urzędowe], leptospiroza, borelioza, tężec, bruceloza

 • zasady diagnostyki, profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych kotów

  • wirusowe zakażenia dróg oddechowych, białaczka (FeLV), panleukopenia, wirusowy niedobór immunologiczny (FIV), zakaźne zapalenie otrzewnej (FIP) choroby bakteryjne (chlamydofiloza, mykopazmoza, salmonelloza, gruźlica),dermatofitozy

 • laboratoryjna diagnostyka chorób wirusowych i bakteryjnych

 • zasady immunoprofilaktyki psów i kotów

 • zasady antybiotykoterapii chorób bakteryjnych

 • choroby odzwierzęce

16h


3.Choroby pasożytnicze

 • Zawlekane do Polski parazytozy psów i kotów. (Miedzy innymi : leiszmanioza, dirofilarioza)

 • Rzadko opisywane inwazje pasożytów psów i kotów. Miedzy innymi: izosporoza, kryptosporydioza,neosporoza, kapilarioza pęcherza moczowego, kapilarioza układu oddechowego, krenosomoza, olulanoza, elostrongyloza, angiostrongyloza.

 • Parazytozy psów i kotów a zagrożenie zdrowia człowieka. „fenomen larwy drzmiącej”,toksoplazmoza, giardioza, leiszmanioza, opistorchoza, bąblowica, alweokokoza, toksokaroza, wędrująca larwa skórna, epidemiologia zoonoz pasożytniczych.

 • Wybrane pasożyty zewnętrzne psów i kotów i ich rola jako wektorów patogenów..

 • Diagnostyka parazytoz psów i kotów. Skuteczność metod klasycznych i nowoczesnych, możliwość ich wykonania w warunkach praktyki lekarsko-weterynaryjnej, interpretacja wyników, najczęściej popełniane błędy.

 • Zwalczanie parazytoz psów i kotów. Skuteczność poszczególnych substancji czynnych w eliminacji pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, właściwy dobór

16h

4.Choroby skóry

 • zasady badania układu powłokowego i morfologia zmian skórnych

 • badania dodatkowe w chorobach skóry

 • Choroby skóry psów

 • Bakteryjne choroby skory

 • Pasożytnicze choroby skory

 • Grzybicze choroby skory

 • Choroby skory o podlożu immunologicznym (alergiczne, autoimmunologiczne)

 • Dermatozy hormonalne

 • Zasady leczenia miejscowego i ogolnego chorób skóry • Choroby skóry kotów

 • Pasożytnicze choroby skory

 • Grzybicze choroby skory

 • Choroby skory o podlożu immunologicznym (alergiczne, autoimmunologiczne)

 • Zespół eozynofilowy kotów i prosówkowe zapalenie skóry

 • Dermatozy psychogenne

 • Zasady miejscowego i ogólnego leczenia chorób skóry kotów16h


5.


Choroby dróg oddechowych

 • predyspozycje rasowe do chorób układu oddechowego u psów

 • zasady badania i symptomatologia schorzeń układu oddechowego (wypływ, duszność, kaszel itp.)

 • schorzenia górnych dróg oddechowych

 • choroby oskrzeli, płuc oraz opłucnej

 • ostra i przewlekła niewydolność oddechowa

 • zespół oddechowy psów krótkoczaszkowych - BUAS

 • zasady postępowania terapeutycznego w schorzeniach dróg oddechowych (chemioterapia, aerozoloterapia, oddychanie wspomagane)

 • techniki obrazowania w diagnostyce schorzeń układu oddechowego (bronchoskopia, RTG, CT itp.)10h


6.


Kardiologia

Ostra i przewleka niewydolność serca.
 • Etiologia niewydolności serca i współczesne systemy klasyfikacji tej choroby

 • Mechanizmy kompensacyjne niewydolności serca, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurohormonalnych

 • Predyspozycja rasowe do chorób serca u psów i kotów

 • Kardiologiczne badanie kliniczne pacjenta: wywiad kardiologiczny; badanie kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem omacywania tętna, omacywania, opukiwania i osłuchiwania serca - znaczenie szmerów serca; diagnostyka różnicowa chorób układu krążenia

 • Najczęściej występujące choroby serca u psów i kotów: przewlekła zwyrodnieniowa choroba zastawek serca u psów: etiologia, objawy, rozpoznawanie, leczenie; kardiomiopatia przerostowa; kardiomiopatia rozstrzeniowa; specyficzne rodzaje kardiomiopatii

 • Leczenie zastoinowej niewydolności serca, omówienie grup leków: leki inotropowo dodatnie: glikozydy, pimobendan, katecholaminy; diuretyki; inhibitory enzymu konertującego angiotensynę I; leczenie uzupełniające: tauryna, karnityna, PUFA, diety „kardiologiczne”, zmiany „stylu życia”, antykoagulanty

 • Leczenie ostrej niewydolności lewokomorowej serca: zasada ABCD

Badania dodatkowe w diagnostyce chorób układu krążenia
 • Badanie rentgenowskie: przeglądowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; kontrastowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej (ventriculografia, angiografia)

 • Badanie elektrokardiograficzne: rodzaje rejestracji prądów czynnościowych serca; rodzaje odprowadzeń stosowanych u małych zwierząt (psów i kotów); prawidłowy przebieg prądów czynnościowych serca; analiza zapisu EKG: obliczanie częstości akcji serca, obliczanie czasów trwania i amplitud załamków, odcinków i odstępów oraz obliczanie średniego komorowego wektora elektrycznego serca (osi serca); najczęściej występujące zaburzenia rytmu u psów i kotów; artefakty w badaniu elektrokardiograficznym

 • Leczenie arytmii

 • Badanie echokardiograficzne: rodzaje badania echokardiograficznego; rodzaje projekcji echokardiograficznych; prawidłowy obraz serca badaniu echokardiograficznym; zmiany patologiczne serca i naczyń widoczne w badaniu echokardiograficznym; choróby najczęściej rozpoznawane w badaniu echokardiograficznym; artefakty w badaniu echokardiograficznym.
32h


7.
Choroby jamy ustnej, diagnostyka, leczenie


  • Budowa anatomiczna zębów, typy uzębienia, pojęcie zgryzu wad zgryzu, wady uzębienia, fizjologia jamy ustnej

 • Choroby przyzębia u zwierząt mięsożernych (podział paradontopatii, leczenie, profilaktyka)

 • Stomatologia prawidłowego i zachowawcza (leczenie ubytków, odbudowa szkliwa, materiały chemo i światłoutwardzalne)

  • Endodoncja (leczenie kanałowe zębów, narzędzia do wypełnień kanałowych, oraz materiały)

  • Ekstrakcje zębów mlecznych, ekstrakcje zębów stałych jedno i wielokorzeniowych.

  • Nowotwory jamy ustnej (diagnostyka, leczenia)

  • Leczenie ortodoncyjne u zwierząt mięsożernych (materiały i metody)
8h

8.


Choroby przełyku, żołądka, jelit, trzustki i wątroby

a. Choroby przełyku, żołądka, jelit

 • wymioty, ich znaczenie rozpoznawcze, zasady postępowania terapeutycznego

 • choroby przełyku: achalazja, refluks żółądkowo – przełykowy, zwężenia przełyku u kotów

 • choroby żołądka: wrzody żołądka, skręt żołądka, refuks gastritis

 • nieswoiste zapalenia jelit (IBD)

 • przerost bakteryjny jelit cienkich (SIBO)

 • enteropatia białkogubna

 • ostre i przewlekłe zapalenia okrężnicy

 • biegunka ostra i przewlekła – diagnostyka różnicowa, postępowanie terapeutyczne, dieta

b. Choroby wątroby i trzustki
 • część ogólna: symptomatologia, badanie kliniczne, diagnostyka laboratoryjna, techniki obrazowania, biopsja wątroby, ogólne zasady leczenia schorzeń wątroby

 • część szczegółowa - wybrane choroby zapalne nieinfekcyjne i niezapalne psów i kotów

 • choroby wątroby psów: niewydolność wątroby, ostre i przewlekłe zapalenia wątroby, zwłóknienie idiopatyczne wątroby, zapalenie wątroby i dróg żółciowych, rozrost guzkowaty, nowotwory, zespolenie wrotno-oboczne wrodzone i nabyte, marskość wątroby, choroby wątroby kotów: zapalenie wątroby i dróg żółciowych, toksyczne zapalenie wątroby, stłuszczenie wątroby, niedrożność przewodów żółciowych, nowotwory zespolenie wrotno-oboczne, marskość wątroby

 • ostre zapalenie trzustki, niewydolnośc zewnątrzwydzielnicza trzuski

 • zaparcia

c. Zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej i równowagi kwasowo zasadowej, płyno – terapia.
 • Zaburzenia wodno-elektrolitowe:sód, potas, wapń, fosfór.

 • Zaburzenia równowagi kwasowo – zasadowej: metaboliczne, oddechowe oraz mieszane zaburzenia RKZ

 • Płyno-terapia: wprowadzenie do płyno-terapii, techniczne aspekty płyno-terapii, monitoring i komplikacje płyno-terapii.

 • płyno-terapia w zaburzeniach gastroenterologicznych i chorobach trzustki.

 • stosowanie płynów elektrolitowych w chorobach wątroby, nerek, serca, zaburzeniach metabolicznych oraz leczenie wstrząsu.


16h


9.


Choroby nerek i dróg moczowych

 • symptomatologia i zasady rozpoznawania schorzeń układu moczowego

 • badanie kontrastowe RTG, badanie USG

 • bezmocz

 • zapalenia nerek (śródmiąższowe, kłębuszkowe, zespół nerczycowy)

 • ostra i przewlekła niewydolność nerek (dializa otrzewnowa)

 • zakażenia dróg moczowych

 • kamica (różnicowanie, leczenie, dieta)

 • choroby gruczołu krokowego

 • badania dodatkowe w chorobach układu moczowego

  • badanie i interpretacja analizy moczu

  • badanie biochemiczne

  • badania obrazowe

 • zasady postępowania terapeutycznego

 • zasady postępowania dietetycznego w chorobach nerek i dróg moczowych

 • nietrzymanie moczu

8h


10.


Choroby mięśni i stawów

 • miopatie (miositis, miastenia)

 • arthropatie (arthritis, poliarthritis)

 • zmiany uwarunkowane genetycznie

 • osteopatie (osteofibrozy, osteoporozy, panostitis)

 • zmiany polietiologiczne (zaburzenia żywieniowe, endokrynologiczne)4h


11.


Choroby neurologiczne i zaburzenia osobowości

 • symptomatologia schorzeń ośrodkowego układu nerwowego

 • symptomatologia chorób obwodowego układu nerwowego

 • choroby ośrodkowego układu nerwowego

 • choróby obwodowego układu nerwowego

 • zaburzenia przewodnictwa nerwowo mięśniowego

 • objawy neurologiczne w zaburzeniach ogolnych (zmiany w wyniku chorób spoza układu nerwowego – endokrynopatie, zaburzenia elektrolitowe, zatrucia itp.)

 • stany depresyjne i wzmożonej agresji

 • zasady leczenia ostrych i przewleklych chorób układu nerwowego10h


12.


Choroby krwi i narządów krwiotwórczych

 • anemie (podział, przyczyny zasady leczenia)

 • zaburzenia koagulacji

 • transfuzja krwi (opanować praktycznie)

 • patologia szpiku kostnego i śledziony (białaczki)

 • podstawowe techniki hematologiczne4h


13.


Endokrynologia

 • przysadka (karłowatość, akromegalia, moczówka prosta)

 • tarczyca (nadczynność tarczycy kotów, niedoczynność tarczycy psów)

 • przytarczyce (nadczynność, niedoczynność, idiopatyczna hiperkalcemia kotów)

 • trzustka (cukrzyca, wyspiak trzustki, gastrinoma)

 • nadnercza (nadczynność, niedoczynność, barwiak chromochłonny)

 • choroby jąder

 • choroby jajniików

16h


14.


Zatrucia

 • najczęstsze przyczyny zatruć

 • ogólne zasady postępowania (objawowe i przyczynowe)

 • podstawy intensywnej terapii4h


15.


Choroby nowotworowe

 • podział schorzeń nowotworowych i zasady diagnostyki onkologicznej

 • postępowanie z nowotworami (skóra, gruczoł mlekowy)

 • zasady pobierania materiału do badań cytologicznych i histopatologicznych (biopsja cienkoigłowa)

 • zasady chemioterapii8h

16.


Fizjologia i patologia rozrodu

 • cykl płciowy suk i kotek

 • antykoncepcja u suk – kastracja chirurgiczna, długotrwałe blokowanie cyklu progestagenami, przesunięcie lub przerwanie cieczki, zapobieganie nidacji, hormonalne przerwanie ciąży

 • zaburzenia cyklu płciowego u suk – brak rui, przedłużona lub nieregularna cieczka, przedłużony okres przedrujowy i ruja właściwa, torbiele i nowotwory jajnika

 • metropatie – ropomacicze, zapalenie błony śluzowej macicy, intoksykacja poporodowa

 • zaburzenia rozrodu samców (psów i kotów) – schorzenia jąder i najądrzy, schorzenia gruczołu krokowego, prącia i napletka

 • ciąża u suk – hormonalna regulacja ciąży, rozpoznawanie ciąży

 • patologia ciąży u suk – ronienia, przeładowanie macicy, ciąża pozamaciczna, skręt macicy, przedłużenie ciąży

 • poród u suk – przeszkody porodowe ze strony matki, przeszkody porodowe ze strony płodu, zasady udzielania pomocy poporodowej, postępowanie z noworodkiem, okres poporodowy, wypadnięcie macicy, zatrzymanie łożyska, krwawienie z macicy, tężyczka poporodowa

 • Ciąża u kotek - rozpoznawanie ciąży

 • patologia ciąży u kotek – nadpłodnienie, ronienia, przeładowanie macicy, ciąża pozamaciczna, skręt macicy, przedłużenie ciąży

 • poród u kotek – przeszkody porodowe ze strony matki, przeszkody porodowe ze strony płodu, zasady udzielania pomocy poporodowej, postępowanie z noworodkiem, okres poporodowy, wypadnięcie macicy, zatrzymanie łożyska, krwawienie z macicy24h

17.


Neonatologia

 • fizjologia okresu neonatalnego

 • straty szczeniąt we wczesnym okresie postnatalnym

 • postępowanie objawowe w wybranych stanach chorobowych szczeniąt i kociąt – zamartwica noworodków, hypotermia, hipoglikemia, odwodnienie, szczenięta słabe, zespół krwotoczny, żółtaczka hemolityczna, zapalenie pępka, posocznicza szczeniąt, zespół toksycznego mleka, zespół słabnięcia szczeniąt, biegunki, zatrzymanie kału

 • sztuczne karmienie szczeniąt i kociąt

 • schorzenia gruczołu mlekowego – zapalenie, nowotwory


6h


18.


Okulistyka

 • Podstawy diagnostyki i leczenia chorób narządu wzroku

 • - diagnostyka okulistyczna

 • - postępowanie w przypadkach urazów narządu wzroku

 • - choroby powiek i spojówek

 • - choroby rogówki

 • - zasady terapii zachowawczej i podstawowe zabiegi okulistyczne
8h


19.


Podstawowe interwencje chirurgiczne

 • Zasady wykonywania znieczuleń ogólnych i miejscowych

 • Postępowanie w stanach powypadkowych – wstrząs pourazowy.

 • Kamica cewki moczowej samców psów

 • Kamica cewki moczowej samców kotów

 • Choroby i chirurgia okolicy odbytu

 • Zabiegi w obrębie klatki piersiowej

 • Chirurgia jamy brzusznej

 • Urazy kości długich i stawów

 • Kastracja samców i sterylizacja samic

 • Postępowanie z ranami

 • Cięcie uszu i ogona (plastyka kanału w otitis externa)
22h

20.

Przypadki kliniczne - Diagnostyka różnicowa objawów klinicznych

16h

21.


Organizacja, zarządzanie i prawo w ZLZ

Podstawowe akty prawne regulujące wykonywanie zawodu lek.wet.
 • Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych

 • Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt wraz z rozporządzeniami wykonawczymi

 • Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Ustawa Prawo farmaceutyczne

 • Ustawa o zwalczaniu narkomani

 • Kodeks etyki lekarza weterynarii

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa lekarzy weterynarii


Podstawy zarządzania w ZLZ


 • Jak liczyć koszty naszej działalności

 • Jak ustalać ceny naszych usług

 • to znaczy dobry serwis dla klienta

 • Jakość i standardy usług w ZLZ

 • Podstawy zarządzania personelem

 • Organizacja pracy w ZLZ16h

22.


Podstawy intensywnej terapii psów i kotów

 • Pacjent po wypadku

 • Pacjent we wstrząsie

 • Wypadki nagłe w trakcie anestezji

 • Jednominutowa diagnoza, zasada ABC – schematy postępowania

 • Podstawy terapii psów i kotów w „stanie ciężkim”
8h

Zajęcia - Razem

284h
Specjalizacyjne staże zawodowe

 • Wydziały Medycyny Weterynaryjnej

 • Wytypowane Specjalistyczne Zakłady Lecznicze


160h

Piśmiennictwo
 1. Adamiak Z.: Ortopedia i traumatologia stawów kończyn i układu ścięgnowo - mięśniowego psów i kotów

 2. Coughlan A., Miller A.: Leczenie złamań u małych zwierząt

 3. Coulson A., Lewis N.: Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomi psa i kota

 4. Davies Ch., Shell L.: Diagnozowanie powszechnie występujących chorób małych zwierząt

 5. Day T. K.: Interpretacja zapisów EKG w stanach zagrożenia życia u psów i kotów

 6. Dubiel A.: Rozród psów

 7. Empel W.: Radiodiagnostyka weterynaryjna

 8. Frymus T.: Choroby zakaźne kotów

 9. Gawor J.: Zarys stomatologii małych zwierząt

 10. Gotthell L.N.: Choroby uszu małych zwierząt

 11. Gougha A., Thomas A.: Predyspozycje rasowe do chorób u psów i kotów

 12. Harvey R. G., McKeever P. J.: Choroby skóry psów i kotów

 13. Horzinek M., Schmitz V, Lutz H.: Praktyka kliniczna: Koty

 14. Hoskins J. D.: Pediatria weterynaryjna, Psy i koty od urodzenia do sześciu miesięcy

 15. Hoskinsa J. D.: Geriatria i gerontologia psów i kotów

 16. Houlton J. E. F., Taylor P. M.: Pourazowa terapia psów i kotów

Jaggy A.: Atlas i podręcznik neurologii małych zwierząt

 1. Janowski T., Zduńczyk S.: Rozród psów

 2. Kealy J. K., McAllister H.: Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna psów i kotów

 3. Kornegay J., Lorenz M.: Neurologia weterynaryjna

 4. Lechowski R., Lenarcik M.: Choroby przewodu pokarmowego kotów

 5. Lechowski R.: Choroby wątroby psów i kotów

 6. Lechowski R.: Cukrzyca psów i kotów

 7. Martin M., Corcoran B.: Choroby układu krążenia i oddechowego psów i kotów

 8. Maurey Ch., Dufayet C.: Nefrologia i urologia psów i kotów

 9. Medleau L., Hnilica K. A.: Dermatologia małych zwierząt

 10. Morgan J. P., Doval J., Samii V.: Techniki badawcze w diagnostyce radiologicznej psów

 11. Morris J., Dobson J.: Onkologia małych zwierząt

 12. Muir W. W., Hubbell J. A. E., Bednarski R. M., Skarda R. T.: Anestezjologia wetrynaryjna

 13. Nelson R. W., Couto C. G.: Choroby wewnętrzne małych zwierząt

 14. Niemand H.G., Suter P. F.: Praktyka kliniczna: Psy

 15. Niżański W., Dzimira S.. Twardoń J.: Cytodiagnostyka w rozrodzie suk

 16. Nowicki A.: Diagnstyka ultrasonograficzna Podstawy fizyczne ultrasonografii i metod doplerowskich

 17. Nyland T. G., Matton J. S.: Diagnostyka ultrasonograficzna małych zwierząt

 18. O'Dwyer L.: Leczenie ran małych zwierząt

 19. Paddleford R. R.: Znieczulenie ogólne u małych zwierząt

 20. Panciera D.L., Carr A.P.: Endokrynologia małych zwierząt dla praktykujących lekarzy weterynarii

 21. Paterson S.: Choroby skóry kotów

 22. Prelaud P.: Alergiczne zapalenia skóry u psów i kotów

 23. Schebitz H., Brass W.: Techniki operacyjne u psów i kotów

 24. Schrey Ch. F.: Metody badania i leczenia psów i kotów

 25. Smith jr. F. W. K., Keene B. W., Tilley L. P.: Osłuchiwanie serca i płuc psów i kotów

 26. Sturgess K.: Choroby wewnętrzne kotów

 27. Tilley L., Smith jr. F.: 5 minut konsultacje weterynaryjne psy i koty

 28. Tutt C.: Stomatologia małych zwierząt

 29. Wilkinson G. T., Harvey R. G.: Atlas dermatologiczny małych zwierząt

 30. Williams D. L., Barrie K., Evans T. F.: Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt

 31. Wingfield W. E.: Intensywna terapia psów i kotów

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna