Dzieje Akcji Katolickiej Archidiecezji KrakowskiejPobieranie 13.73 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.73 Kb.
Marek Polański
Dzieje Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej

 Myśl utworzenia Akcji Katolickiej sięga końca lat trzydziestych. We wrześniu 1928r. Ks. abp Adam Stefan Sapieha został stałym członkiem Episkopatu dla Akcji Katolickiej. Już wtedy powstał projekt Domu Katolickiego ( obecnie mieści się tu  Filharmonia Krakowska), który został wybudowany we wrześniu 1930r. Znalazła tu siedzibę Akcja Katolicka z jej asystentem ks. bp. Stanisławem Rospondem, prezesem Augustem Turowiczem (ojcem Jerzego redaktora Tygodnika Powszechnego), oraz redakcja "Dzwonu Niedzielnego". Zaraz po oddaniu Domu Katolickiego 26 października odbyła się Konferencja krajowych dekanalnych sekretarzy Akcji Katolickiej. W dwa lata później 13 września 1932 odbyła się podobna konferencja na temat Kusów Duchowych. Naczelnym zadaniem Akcji Katolickiej była obrona wiary i moralności. Warto wspomnieć, że pierwszy parafialny oddział Akcji Katolickiej utworzono w parafii Mariackiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy krakowskim Rynku Głównym.

Akcja Katolicka w Archidiecezji Krakowskiej była jedną z najprężniejszych, ponieważ powstała na bazie  Ligi Katolickiej, Trzeciego Zakonu i Sodalicji Mariańskiej.

Na Krajowym Zjeździe Akcji Katolickiej w Krakowie (5-6 II 1934 r.) postanowiono ujednolicić stowarzyszenia wchodzące w jej skład. Na wzór włoski utworzono 4 organizacje zwane kolumnami dwu stanowymi dla dorosłych i młodzieży. Po 1934 r. nastąpił znaczny wzrost liczby członków Akcji Katolickiej. Wydawano „Ruch Katolicki", a w Krakowie „Dzwon Niedzielny". Akcja Katolicka  w swoich szeregach skupiała liczne zastępy młodzieży. W 1936 r. KZM liczył 111404 członków, KZK 151362, KZMM - 113100, KZMŻ - 143700. Najliczniejszą grupę w stowarzyszeniach młodzieżowych stanowiła młodzież chłopska, następnie bezrobotni, najmniej inteligencka.

Po wybuchu II Wojny światowej Hans Frank zlikwidował wszelkie stowarzyszenia w Generalnej Guberni.

Władze komunistyczne po II wojnie światowej zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się.

Po 1989r. nastąpiło ożywienie społeczne i katolicy świeccy odczuwali potrzebę jednoczenia się w działaniu. Naprzeciw temu oczekiwaniu wyszedł sam Ojciec Święty Jan Paweł II. Szczególnie mocne słowa Ojca Św. padły w Watykanie 2 marca 1994 r. do biskupów i katolików świeckich z Polski: ,,Apostolstwo jest znakiem czasu, chociaż było ono w Kościele zawsze…, co już Pius XI wyraził w przesłaniu do Akcji Katolickiej, to wszystko Sobór Watykański II potwierdził (...). Bardzo was proszę (...), ażeby to przesłanie tak bardzo aktualne dla Kościoła w Polsce stało się przedmiotem waszych studiów i waszego zaangażowania".

2 maja 1996 Episkopat polski zatwierdził statut Akcji Katolickiej, a w rok później  ks. kardynał Franciszek Macharski dekretem z dnia 1 sierpnia 1997r. erygował Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej. Społeczne zadania Akcji Katolickiej w pogłębianiu, szerzeniu i wprowadzaniu w czyn obrony katolickich zasad są nad wyraz czytelne.

Ks. prałat Jan Głód z Parafii Miłosierdzia Bożego. Kraków - Wzgórza Krzesławickie, był pierwszym organizatorem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Archidiecezji. Dziekan ks. prałat Andrzej Waksmański z Parafii św. Szczepana w Krakowie utworzył w Dekanacie Bronowice oddziały Akcji Katolickiej. Gorliwie oddany tej sprawie organizuje również kwartalne spotkania dekanalne jej członków. Prawie równocześnie za tym przykładem w innych parafiach powstawały nowe oddziały, łącznie 56. Prezesem wybrano mgr inż. Stefana Majerczaka z parafii Najświętszej Rodziny w Bieżanowie. Również z tej parafii ks. Józef Jakubiec został Kościelnym Asystentem Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. To właśnie dzięki ich staraniom na początku nowego tysiąclecia Akcja Katolicka naszej archidiecezji uzyskała osobowość prawną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 195).

Od 26-go sierpnia 2006r. Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej został ks. Mirosław Dziedzic z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy krakowskim Rynku Głównym. Półtora roku wcześniej nowym prezesem został dr Jan Wilk.

Akcja Katolicka jest urzędem świeckich w Kościele Katolickim. W jedności z duchowieństwem uczestniczy w misji apostolskiej czynnie troszcząc się o wprowadzanie zasad życia chrześcijańskiego w życie i inspirując do działania w zakresie obrony wiary i moralności. Np. w parafii Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie, w ramach troski o rodzinę, jest prowadzone duszpasterstwo bezrobotnych i pracodawców. W okresie 2003 – 2006 zorganizowano cztery konferencje poświęcone trosce o rodzinę oraz zdrowe systemy finansowe i gospodarcze. Na zaproszenie Dyrekcji Instytutu Loisa Evena w Kanadzie, w Międzynarodowych Kongresach poświęconych idei Kredytu Społecznego wielokrotnie uczestniczyli przedstawiciele krakowskiej Akcji Katolickiej. Uczestnikami byli: Jan Wilk, ks. Józef Jakubiec i Stefan Majerczak. Akcja Katolicka w ramach swej działalności organizuje m.in. kursy i konferencje formacyjne, współorganizuje konkursy o tematyce religijno-patriotycznej, coroczne konkursy pieśni patriotycznej, festyny o charakterze formacyjno-integrującym i rozrywkowym, a także wydaje biuletyn diecezjalny i okolicznościowe wydawnictwa (np. materiały konferencyjne, kongresowe). Prowadzi również poradnictwo rodzinne. Świadectwem jej duchowości jest liczny udział członków w corocznych rekolekcjach, czuwaniach modlitewnych w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, procesjach ku czci Św. Stanisława na Skałkę i pielgrzymkach do Częstochowy. Rozwija też działalność charytatywną, kwestując w celach pomocy mieszkaniowej dla rodzin, czy też dzieci wyjeżdżających na wakacje. Znane są jej protesty wysyłane do Rady Miasta, np. w sprawie marszów równości, nieodpowiednich reklam, czy filmów. Jej członkowie biorą czynny udział w życiu społecznym Królewskiego Miasta Krakowa. W Radzie Miasta, jako radni przewodniczą w wielu ważnych dla miasta komisjach w tym i Komisji Budżetowej. Niektórzy członkowie są ławnikami w sądach. Potrzeba jednak by zaleźli się w niej ludzie docierający do środowisk społecznie zagrożonych, z żywym świadectwem wiary.

Jubileusz X - lecia został uczczony Kongresem Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, który odbył się w dniach 12-13 maja 2007r. pod patronatem ks. kardynała Stanisława Dziwisza i ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Gościem honorowym był Andrzej Starowiejski, syn błogosławionego Stanisława prezesa Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym. Szczególnymi gośćmi byli: Zenon Hanzel prezes Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej na uchodźctwie w Wielkiej Brytanii, Krystyna Mochlińska długoletnia była prezes Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej na uchodźctwie w Wielkiej Brytanii, redaktor naczelny włoskiego dziennika "Avvenire" prof. Dino Buffo. Byli obecni biskupi krakowscy, Kuria, PAT, Seminarium oraz Zarząd Krajowy Instytutu Akcji Katolickiej na czele z panią prezes Haliną Szydełko. Obecni byli liczni przedstawiciele Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej z Polski.

W czasie uroczystej Mszy Św. w Katedrze na Wawelu celebrowanej przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza odbyło się poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej. Sztandar, którego rewers został zaprojektowany przez prof. Jana Bruzdę i wykonany przez Siostry Karmelitanki z Częstochowy, posiada napis Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej z centralnym logo Akcji Katolickiej, a na drugiej stronie przedstawia klęczącego Papieża Jana Pawła II przed Krzyżem św. Jadwigi Królowej z postacią świętej stojącą za Ojcem Św. i napisem Gaude Mater Polonia. Wybito także medal Akcji Katolickiej o podobnej treści z tym, że na rewersie widnieje napis DUC IN ALTUM. Po Mszy Św. odbyła się uroczysta akademia w Filharmonii Krakowskiej – przedwojennym Domu Katolickim. Dalszy ciąg uroczystości odbył się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dzień zakończył się uroczystym koncertem Chóru Mariańskiego w Bazylice Mariackiej.

W drugim dniu uczestnicy wzięli udział w tradycyjnej procesji ku czci Św. Stanisława BM i we Mszy Św. celebrowanej na Skałce. Następnie, liczna grupa uczestników kongresu udała się pociągiem papieskim do Wadowic, aby nawiedzić miejsca związane z narodzinami i młodzieńczym życiem Karola Wojtyły. Ostatnią stacją upamiętniającą historyczny okres X- lecia odrodzenia Akcji Katolickiej w Archidiecezji było nawiedzenie Sanktuarium Św. Józefa na tzw. Górce w Wadowicach, gdzie posługują OO. Karmelici.W 2008r. wybrano nowe władze zarządu DIAK dr Jan Wilk został prezesem, wiceprezesi Stefan Majerczak, Jan Krzak, sekretarzem została Zofia Gatkowska, skarbnikiem Janina Szubryt. W skład zarządu weszli członkowie: Grażyna Kominek, Marek Polański, Janusz Jandura, Jacek Żyrkowski, Kościelnym Asystentem DIAK jest Ks. Mirosław Dziedzic z Parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Opatkowicach. Dr Jan Wilk został wiceprezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie.
: materialy
materialy -> Wykład czwarty
materialy -> Projekt wirtualnej współpracy jednostek am w Lublinie w zakresie dokumentacji dorobku naukowego I przygotowania danych do oceny parametrycznej Uczelni
materialy -> Rozwiązania zadań
materialy -> Spis treści: lokalizacja cele I zadania
materialy -> Sytuacja na rynkach zmusza firmy do szukania oszczędności. Przedsiębiorstwa zmniejszają koszty, tnąc zatrudnienie i zamówienia
materialy -> Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI
materialy -> Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz
materialy -> Andrzej Nowakowski Biblioteka Uniwersytecka
materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza danych panelowych
materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza związku korelayjnego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna