Dziennik urzędowy województwa kujawsko pomorskiegoPobieranie 0.51 Mb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6


DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO


Bydgoszcz, dnia 5 listopada 2004 r. Nr 111TREŚĆ:

Poz.:R O Z P O R Z Ą D Z E N I A W O J E W O D Y:

1888 –

nr 29/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego

5068

1889 –

nr 30/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia

5071

1890 –

nr 31/2004 z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powiększenia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

5072U C H W A Ł Y:

1891 –

nr 36/2004 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wąbrzeźno na 2004 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu

5074

1892 –

nr XXVI/155/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłat za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

5074

1893 –

nr XXIV/297/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej między ul. Szymborską i ul. Marulewską w Inowrocławiu na terenie oznaczonym symbolem „11 MW” przy ul. Szymborskiej

5075

1894 –

nr XXIII/113/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XIII/61/03 z dnia 27 września 2003 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

5078

1895 –

nr XXVII/212/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim

5078

1896 –

nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

5080

1897 –

nr XXIV/229/04 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Trzeciewnica

5083

1898 –

nr XXIV/231/04 Rady Miejskiej Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/526/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r dotyczącej Wieloletniego Programu Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym Gminy Nakło nad Notecią na lata 2002-2006

5085

1899 –

nr XX/83/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji i przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożdzienicy

5085

1900 –

nr XXVI/212/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

5085
ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie
1901 –

nr XXI/308/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 października 2004 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Białych Błotach

5086

1902 –

nr XVIII-108/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji

5086

1903 –

nr XVIII-115/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

5088

1904 –

nr XVIII-117/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie

5088

1905 –

nr XVIII-118/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie ustalenia ceny godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe i trybu pobierania opłat jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi

5089

1906 –

nr XIV-73/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 października 2004 r. w sprawie Przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie

5090

1907 –

nr XIV-77/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 października 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców

5092

1908 –

nr XIV-78/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali mieszkalnych ich dzierżawcom świadczącym usługi zdrowotne na terenie Miasta Nieszawa

5092

1909 –

nr XIX/163/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14 października 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński

5092

1910 –

nr XXII/122/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łysomice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

5096

1911 –

nr XXIV/215/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 2004 r. w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie ich najemcom oraz sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale

5096

1912 –

nr XXVI/215/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

5097

1913 –

nr XXVI/219/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego

5099

1914 –

nr XXIII/8/250/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 października 2004 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

5100
ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie
1915 –

nr XXII/222/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w przebudowywanym i nadbudowywanym ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego budynku przy ulicy Nowa Kolonia 10 w Brodnicy

5102

1916 –

nr XXIV/116/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

5103

Pobieranie 0.51 Mb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna