E. 14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Tworzenie stron internetowychPobieranie 271.85 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar271.85 Kb.
  1   2   3
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych

Uczeń:


1) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;

2) tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;

3) tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);

4) wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;

5) rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;

6) tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;

7) projektuje strukturę witryny internetowej;

8) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;

9) stosuje reguły walidacji stron internetowych;

10) testuje i publikuje witryny internetowe;

11) stosuje różne modele barw;

12) przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;

13) wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;

14) tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;

15) zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;

16) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;

17) przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Uczeń:


1) korzysta z wbudowanych typów danych;

2) tworzy własne typy danych;

3) przestrzega zasad programowania;

4) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

5) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

6) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;

7) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;

8) wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;

9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

10) wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;

11) pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

12) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;

13) dokumentuje tworzoną aplikację;

14) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;15) zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.

Realizacja podstawy programowej

E.14.1(1)1 zdefiniować pojęcia HTML, XML, XHTML, znacznik otwarty i zamknięty;

E.14.1(1)2 zidentyfikować elementy szablonu strony www w języku HTML;

E.14.1(1)3 zastosować znaczniki edycji tekstu, akapitu, linii;

E.14.1(1)4 zastosować znaczniki edycji tabel;

E.14.1(1)5 zdefiniować hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne;

E.14.1(1)6 zdefiniować ramki i bloki;

E.14.1(1)6 zdefiniować różne rodzaje list;

E.14.1(1)7 zastosować znaczniki osadzania obrazów;

E.14.1(2)1 zidentyfikować elementy strony www;

E.14.1(2)2 zaplanować rozmieszczenie elementów na stronie internetowej;

E.14.1(2)3 zastosować odpowiednie znaczniki i ich atrybuty do tworzenia poszczególnych elementów strony;

E.14.1(2)4 wykonać deklarację strony kodowej i innych parametrów;

E.14.1(2)5 zadeklarować ramki i bloki dokonując podziału strony;

E.14.1(2)6 wstawić na stronę obiekty zewnętrzne typu obraz, dźwięk;

E.14.1(2)7 zdefiniować hiperłącza i mapy odsyłaczy;

E.14.1(2)8 zanalizować poprawność kodu źródłowego strony w języku HTML;

E.14.1(2)9 otworzyć plik HTML w przeglądarce internetowej;

E.14.1(3)1 zdefiniować ogólną strukturę arkusza css;

E.14.1(3)2 utworzyć wpisane, osadzone i zewnętrzne arkusze stylów css;

E.14.1(3)3 zidentyfikować podstawowe atrybuty stylów css;

E.14.1(3)4 zastosować wybrane atrybuty stylów css do formatowania obiektów na stronie internetowej;

E.14.1(3)5 zweryfikować poprawność formatowania obiektów strony za pomocą atrybutów css;

E.14.1(4)1 zaprojektować style prezentacji strony internetowej;

E.14.1(4)2 zastosować atrybuty definiujące opis formy prezentacji strony internetowej;

E.14.1(4)3 zmienić opis formy prezentacji strony internetowej przez modyfikację arkuszy stylów css;

E.14.1(5)1 zdefiniować założenia edytora WYSIWYG;

E.14.1(5)2 scharakteryzować edytory HTML pod kątem posiadania funkcji WYSIWYG;

E.14.1(5)3 rozróżnić edytory WYSIWYG dostępne na rynku;

E.14.1(6)1 dobrać odpowiedni edytor do założonych zadań;

E.14.1(6)2 skorzystać z funkcji edytora WYSIWYG do tworzenia witryn i aplikacji internetowych;

E.14.1(6)3 zanalizować poprawność działania witryn i aplikacji internetowych w edytorach WYSIWYG;

E.14.1(7)1 zdefiniować pojęcia: witryna, portal, wortal, struktura witryny internetowej;

E.14.1(7)2 zastosować zasady tworzenia prezentacji witryn internetowych;

E.14.1(7)3 zaprojektować witryny internetowe o różnych strukturach;

E.14.1(7)4 zaprojektować hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne;

E.14.1(7)5 zaprojektować mapy odsyłaczy;

E.14.1(7)6 zaprojektować strukturę nawigacji witryną internetową;

E.14.1(8)1 dobrać znaczniki i ich atrybuty do tworzenia różnych form prezentacji treści na stronach internetowych;

E.14.1(8)2 zanalizować scenopis projektu strony lub witryny internetowej;

E.14.1(8)3 wykonać stronę internetową według projektu/scenopisu;

E.14.1(9)1 zdefiniować proces walidacji strony internetowej.

E.14.1(9)2 wykorzystać narzędzia (walidatory) do testowania stron internetowych.

E.14.1(9)3 zanalizować wyniki walidacji stron internetowych.

E.14.1(10)1 przetestować strony internetowe w różnych przeglądarkach;

E.14.1(10)2 poprawić kod źródłowy pod kątem błędów z testowania i walidacji;

E.14.1(10)3 opublikować strony i witryny na serwerach www;

E.14.1(10)4 skorzystać z klientów ftp;

E.14.1(11)1 zidentyfikować modele barw wykorzystywanych przy tworzeniu stron internetowych;

E.14.1(11)2 zdefiniować kolor za pomocą nazwy lub kodu szesnastkowego;

E.14.1(11)3 zdefiniować kolor za pomocą trypletu RGB;

E.14.1(12)1 zdefiniować pojęcia: grafika rastrowa i wektorowa, rozdzielczość;

E.14.1(12)2 zidentyfikować formaty plików graficznych i multimedialnych;

E.14.1(12)3 zastosować zasady cyfrowego zapisu obrazu;

E.14.1(13)1zastosować zasady doboru palety barw do projektowanych witryn;

E.14.1(13)2 dobrać obrazy, elementy graficzne i multimedia do koncepcji scenopisu witryny;

E.14.1(13)3 zaprojektować witrynę internetową z zastosowaniem różnych technik i formatów graficznych;

E.14.1(13)4 zaprojektować elementy graficzne, ikony nawigacyjne i inne elementy witryn internetowych;

E.14.1(14)1 dobrać edytor grafiki lub multimediów do tworzenia i obróbki obrazów statycznych, animacji i filmów;

E.14.1(14)2 stworzyć tekstury, ikony oraz obrazy statyczne według projektu;

E.14.1(14)3 stworzyć przyciski i menu na potrzeby stron internetowych;

E.14.1(14)4 stworzyć animacje na potrzeby stron internetowych;

E.14.1(15)1 zmienić atrybuty obiektów graficznych;

E.14.1(15)2 zmodyfikować obiekty graficzne;

E.14.1(15)3 zidentyfikować filtry i efekty dotyczące obróbki obiektów graficznych;

E.14.1(16)1 dobrać formaty plików graficznych i multimedialnych do publikacji w sieci Internet;

E.14.1(16)2 zmodyfikować elementy graficzne, obrazy i dźwięk na potrzeby publikacji internetowych;

E.14.1(17)1 zidentyfikować zasady komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku;

E.14.1(17)2 przestrzegać zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku;  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna