E-Agent – informacje ogólnePobieranie 16.93 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.93 Kb.

e-Agentinformacje ogólnee-Agent — oprogramowanie instalowane lub uruchamiane na komputerach podlegających procesowi inwentaryzacji i monitoringu. Oprogramowanie rezyduje w pamięci każdego komputera i jest w stałym kontakcie z serwerem systemu. Dane inwentaryzacyjne wysyłane są przez agenta do serwera.
  Agent jest komponentem systemu odpowiedzialnym za zbieranie informacji, wstępne ich przetworzenie oraz przesłanie do serwera. Agent steruje następującymi procesami:

  • Inwentaryzacją sprzętu, rejestrów systemowych, zasobów dyskowych

  • Monitorowaniem aplikacji

  • Komunikacją z serwerem

  • Przesyłaniem danych do serwera

Zasada działania e-Agenta


e-Agent pozyskuje dane z zasobów komputera. Do danych tych należą: konfiguracja sprzętowa, zainstalowane oprogramowanie, zasoby plikowe, rejestry użytkownika, uruchamiane aplikacje (czasy uruchomienia i wyłączenia wybranych aplikacji). Zakres inwentaryzacji oraz jej inne parametry są konfigurowalne z poziomu e-Console (serwer aktywny) lub bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym agenta.

Dane zebrane przez e-Agenta są wysyłane do e-Servera (serwer aktywny). W przypadku, gdy serwer jest niedostępny (serwer pasywny) dane są zapisywane w lokalizacji określonej w konfiguracji e-Agenta. Przy najbliższym nawiązaniu połączenia z serwerem dane zostają wysłane. Dane odebrane przez serwer podlegają procesowi weryfikacji - deserializacji. Deserializacja polega na ustaleniu źródła pochodzenia paczki oraz poprawności fizycznej i logicznej paczki. Następnie dane są buforowane na dysku a następnie zapisywane do bazy danych. Dane można również manualnie zapisać w katalogu \Import.Istnieje też możliwość wysłania danych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź umieszczenia ich na serwerze FTP.

Procesy agenta

Agent składa się z jednego procesu – procesu skanowania. Po uruchomieniu Agenta obliczany jest czas wykonania kolejnego skanowania, a Agent przechodzi w tryb oczekiwania. Gdy nadejdzie odpowiednia godzina, rozpoczyna się skanowanie zgodne z konfiguracją zawartą w pliku konfiguracyjnym. Po zakończeniu skanowania pliki z wynikami zapisywane są na dysku. W międzyczasie, Agent periodycznie próbuje nawiązać połączenie z serwerem, aby wysłać do niego wyniki.

 

Pliki e-Agenta

Na Agenta składają się pliki wymienione poniżej.

 

Plik agenta:

eAgent.exe

 

Pliki zawierające wewnętrzną implementację Agenta.

ACE.dll, ACE_SSL.dll, eAgent.exe, eAgentInternal.exe, libeay32.dll, MSVCP71.DLL, msvcr71.dll,

 

PSAPI.DLL, psnnt4.dll, psnt4.dll, runme.bat, Shlwapi.dll, ssleay32.dll 

Struktura katalogów

Agent składa się z jednego katalogu, w którym znajdują się wszystkie pliki binarne. Umiejscowienie pozostałych katalogów jest konfigurowalne za pomocą przełączników. Dopuszcza się możliwość zmiany katalogów.

 
Komunikacja z serwerem

Agent komunikuje się z serwerem za pomocą protokołu TCP/IP. Próba łączenia następuje automatycznie, w ściśle określonych odstępach czasu. Gdy połączenie zostanie nawiązane, wszystkie zaległe oraz bieżące wyniki skanowania wysyłane są natychmiastowo. Częstotliwość nawiązywania komunikacji z e-Serverem określona jest w pliki konfiguracyjnym e-Agenta.

 
Firewall

Firewall powinien zostać skonfigurowany tak, aby przepuszczać ruch do serwera na porcie określonym w pliku konfiguracyjnym (domyślnie: 8895).
Komponent e-Agent - Interface


Standardowy interfejs komponentu e-Agent wygląda następująco:

 

 

 

 Z powyższego okna możemy odczytać następujące informacje:

1. Nazwa komponentu i jego aktualna wersja

 

2. Identyfikator agenta - unikatowy numer AgentID danego e-Agenta 

3. Status połączenia - informacja o połączeniu z e-Serverem; timeout w sekundach; czas jaki pozostał do próby ponownego nawiązania połączenia z serwerem (w sekundach)

 

4. Status skanowania - informacja o aktualnym statusie pracy e-Agenta; bieżący postęp pracy; termin następnego skanowania:

Rejestry - aktualny postęp skanowania rejestrów oraz czas w jakim zostały zeskanowaneSprzęt - aktualny postęp skanowania sprzętu komputerowego, ilość zeskanowanych klas WMI oraz czas w jakim zostały zeskanowane


Pliki - aktualny postęp skanowania plików, ilość zeskanowanych plików oraz czas w jakim zostały zeskanowaneTracking - informacja o aktualnym statusie opcji monitorowania aplikacji

 

Sytuacja w której czas zeskanowania wynosi zero sekund oznacz czas skanowania poniżej jednej sekundy.

Przycisk Konfiguracja wyświetla okno przedstawiające aktualną konfiguracje e-AgentaPowyższe okno ma charakter informacyjny i nie ma możliwości edycji konfiguracji e-Agenta z tego poziomu

 


: files -> File
File -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
File -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
File -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
File -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
File -> Identyfikator podatkowy
File -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
File -> A14 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu
File -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji przedsięwzięcia w imieniu oświadczam/y*, że przedsięwzięcie pn.: „
File -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
File -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna