Echokardiograf LpPobieranie 101.31 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar101.31 Kb.
Załącznik Nr 2 do SIWZEchokardiograf

Lp.

Wymagane parametry techniczne

Parametry oferowane

Cechy ogólnePodać parametry techniczne urządzenia: wymiary urządzenia, warunki otoczenia w których może pracować, waga


Aparat fabrycznie nowy


Przedstawić certyfikat zgodności CE


Przedstawić wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych


Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych, naczyniowych i ginekologiczno-położniczych, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury.


Zasilanie 230V ±10%; 50Hz


Cyfrowy monitor LCD o przekątnej powyżej 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia.


Panel sterowania regulowany w trzech płaszczyznach, niezależnie od monitora.


Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych.


Wysuwana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych.


Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 7 000 000


Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów


Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatorów


Zakres głębokości obrazowania min. od 1 do 30 cm


Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 18 MHz


Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda


Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler


Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych.


Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2000 obrazów/s


Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów


Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat


Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu na czas min. 40 minut i ponowne wybudzenie go w czasie maksymalnie 30s.


Współpraca aparatu z głowicami:

 1. phased array

 2. liniowe

 3. convex

 4. przezprzełykowe wielopłaszczyznowe

 5. dopplerowskie typu ołówkowego

 6. matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej
Tryby obrazowania2D (B-mode)


M-mode


Kolor M-mode


Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF


Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej


Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice


Power (angio) Doppler


Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)


Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW)


Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny


Obrazowanie trójwymiarowe struktur serca w czasie rzeczywistym z głowicy przezprzełykowej i przezklatkowej
Tryb 2DPowiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy


Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC).


Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC).
Tryb MPojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 40 s. Podać


Obrazowanie kolor Doppler w M –mode


Anatomiczny M-mode
Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm


Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa)
Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD)Sterowany pod kontrolą obrazu 2D


Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 19 m/s
Tryb Doppler Kolorowy (CD)Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów


Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego
Tryb 3D w czasie rzeczywistymObrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 90 vps.


Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2, 6 cykli).


Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca.


Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy trójwymiarowej przezklatkowej, w trybie B i Doppler kolorowy.


Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowicy przezklatkowej.


Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D


Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą, na głowicy przezklatkowej


Obrazowanie w sektorze min. 100° x 95°
Głowice ultradźwiękoweGłowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych:

- Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz

- Ilość elementów min. 3000

- Tryby obrazowania: B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler.

- Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD.Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych:

- Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz

- Ilość elementów min. 80

- Kąt pola skanowania min. 90°
Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych:

- Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz

- Ilość elementów min. 2500

- Tryby obrazowania: B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler.

- Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD.Głowica sektorowa pediatryczna do badań kardiologicznych:

- Zakres częstotliwości od 3 do 8 MHz

- Ilość elementów min. 96

- Kąt pola skanowania min. 90°
Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych:

- Częstotliwość pracy min. od 3 do 12 MHz

- Ilość elementów min. 160

- Długość płaszczyzny skanowania min. 38 mm
Głowica convex do badań jamy brzusznej i położniczych:

- Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 9 MHz

- Ilość elementów min. 192

- Kąt pola skanowania min. 65°
Głowica convex volumetryczna do badań położniczych 3/4D:

- Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 6 MHz

- Ilość elementów min. 192Głowica microconvex z obrazowaniem harmonicznym do badań dzieci i noworodków:

- Zakres częstotliwości pracy min. od 5 do 8 MHz

- Ilość elementów min. 128

- Kąt pola skanowania min. 90°


Oprogramowanie aparatuOprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań:

 • echo dorosłych

 • echo pediatryczne

 • echo płodu

 • ginekologiczno - położniczych

 • naczyniowych

 • małych narządów


Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych


Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo


Oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnego i regionalnego odkształcenia ścian, pokazującego w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie


Oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej , śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie


Oprogramowanie do analizy obrazów 3D z dysku twardego aparatu np. wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komory serca
ArchiwizacjaArchiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 1TB.


Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki


Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np JPG, AVI.


Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne


Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu.


Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.


Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe


Pełna integracja (wraz z ew. niezbędnymi licencjami oraz ew. sprzętem) z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS oraz ich opisywanie w systemie RIS w systemie szpitalnym firmy CGM (CliniNET).
InneZewnętrzna stacja robocza z oprogramowaniem pozwalającym na zaawansowaną analizę obrazów echokardiograficznych (strain 2D, obrazów 3D, obrazów serca płodu i inne), zarządzanie danymi echokardiograficznymi, raportowanie, pomiary i kalkulacje kardiologiczne (pakiet kalkulacyjny)


Możliwość rozbudowy o:

 • Pakiet do badań z kontrastem LVO w trybie 3D

 • Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification)

 • Pakiet do badań z kontrastem z niskim i wysokim Indeksem Mocy do oceny perfuzji mięśnia sercowego


Możliwość rozbudowy o:

Głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do badań powierzchniowych i małych narządów

- Zakres częstotliwości pracy min. od 5 do 18 MHz

- Ilość elementów min. 256

- Szerokość czoła głowicy powyżej 38 mmMożliwość rozbudowy o:

Głowicę convex do badan położniczo - ginekologicznych

- Zakres częstotliwość pracy min. od 1 do 5 MHz

- Ilość elementów min. 160

- Kąt pola skanowania min. 65°Możliwość rozbudowy o:

Głowicę do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. 3D TEE):

- Częstotliwość pracy min. od 2 do 7 MHz

- Ilość elementów min. 2500
Instrukcja w języku polskim (dostawa z aparatem) 2 szt. + CD


Bezpłatne szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego wykonane przez specjalistę aplikacyjnego producenta oferowanego sprzętu
Gwarancja i serwisOkres gwarancji minimum 24 miesiące


Okres gwarancji na części zamienne minimum 12 m-cy


Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne.


Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii do 48 godzin w dni robocze


Maksymalny czas naprawy 14 dni kalendarzowych oraz urządzenie zastępcze w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 10 dni od momentu przystąpienia do naprawy


Liczba napraw powodująca wymianę urządzenia na nowe – max. 3 (w przypadku tej samej części)


Minimalny okres, o który przedłuża się gwarancję przypadku naprawy – 1 dzień


Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 10 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela


Wykonanie minimum 1 przeglądu bezpłatnego rocznie w okresie gwarancyjnym zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia./


Pobieranie 101.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna