Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona12/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   69


Organization unit:

Department of Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

ECONOMY


Code/course no.:

GG 020


Studies year:

I-stat./II-extram.

ECTS credits:

4 (3)

Semester:

2/4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatoryLectures

30

30

ExerciseslaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir SitekPrerequisites:


Assumptions and objectives of the course:

Skills in using basic notions on economy, understanding various conceptions of economic development, understanding basing economic processes and their influence on the environment of human life and level of fulfilling human needs.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

No


Content:

Economic activity as a factor of changes in human life environment and in landscape. The stages of development of world’s economy from geographical point of view. Basic economic categories. Factors influencing economic situation in different economic conceptions. Influence of global processes on economic situation. Economic policy of a state.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Nasiłowski M., 1996, System rynkowy, Key Text, Warszawa.

 2. Dach Z., red., 2001, Wprowadzenie do ekonomii, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

 3. Stanlake G.F., 1992, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa.

 4. Milewski R.., 2005, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa

 5. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze PWN Warszawa

Additional reading:

 1. Begg D., S. Fischer S., Dornbusch R., 2000, Mikroekonomia, Tom 1, PWE, Warszawa.

 2. Begg D., S. Fischer S., Dornbusch R., 2000, Makroekonomia, Tom 2, PWE, Warszawa.

 3. Cameron R. 2001, Historia gospodarcza świata, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.

 4. Kamerschen D.R, McKenzie R.B., Nardinelli C.,, 1991, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk.

 5. Winiarski B., red., 2006, Polityka gospodarcza, PWE, Warszawa.Organization unit:

Department of Economic Geography, Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

PROSEMINAR FROM PHYSICAL/ECONOMIC GEOGRAPHYCode/course no.:

GG 051


Studies year:

I stat./I-II extram.

ECTS credits:

3 (2)

Semester:

2-3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

20

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylecturesexercises

30

20

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Robert Krzysztofik, dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr A. Kamiński, dr J. RadoszPrerequisites:

Geography from secondary schoolAssumptions and objectives of the course:

Developing skill of single-handed writing and making of presentation and construction of scientific note thematically directed on issues connected with the natural environment and anthropogeographical space. An ability to understand basic socio-economic processes and underline relationships between human activity on the economic field and the environment. The second issue should be of spatial-economic anylysis of the geographical space.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

No


Content:

Geographical contents in general system of natural and socio-economic sciences. Division of geographical sciences. Types and specifics of information sources useful in geography studying. Rules of oral presentation writing and making. Structure of written and oral presentation. Oral presentation language and style. Table and figure. Litereature citing, references and way of writing of different knowledge sources in the list of literature. Review of scientific paper. Rules of poster and multimedia presentation constructing. Map as a special knowledge source for geographer and effect of its scientific work. Economic space. Social space. Different kinds of anthropogenic landscapes. Townscapes. Socio-economic disciplines. Preparing of papers and reports in social-economic geography. Public speech with social-economic problems. Rules of proper writing of papers. Elements of proper paper. Role of maps and statistical methods. Source for researches.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Weiner J., 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, UJ, Kraków.

 2. Berezowski S., 1986, Metody badań w geografii ekonomicznej, WSiP, Warszawa.

 3. Zaczyński W.P, 1995, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydawnictwo E. Żak, Warszawa.

 4. Pabian A., Gworys W., 1994, Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik studenta, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

 5. Weiner J., 2000, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny, PWN, Warszawa.

 6. Tkocz J., 2007, Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny.

 7. Wolański A., 2008, Edycja tekstów. Praktyczny przewodnik, PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Rogacki H., 2007, Geografia społeczno-gospodarcza Polski, PWN, Warszawa.

 2. Oliver P., 1999, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, WSP, Kraków.

Organization unit:

Department OF Paleogeography and Paleoecology of QuaternaryCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

GEOLOGY


Code/course no.:

GG 052


Studies year:

I

ECTS credits:

5 (5)

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

75

35

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

45

20

exerciseslaboratories

30

15

seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Jolanta Burda + teamPrerequisites:

basics of geographyAssumptions and objectives of the course:

 • apply the knowledge of the basics of geology for studying geographical subjects,

 • teach geological issues on science and geography lessons,

 • deal with the geological aspects of exploitation, spatial development and environmental protection,

The form and terms of assessment of the course:

Exam


Registration for the course / additional notes:

No

Content: The structure and evolution of the Earth. Lateral and vertical movements of lithospheric plates. Earthquakes. Orogeny. Deformation of rocks – fracturing, faulting and folding. Magmatic processes. Origin, evolution of magma. Classification and systematic review of igneous rocks. Metamorphic processes. Classification and systematic review of metamorphic rocks. Weathering (physical, chemical, biogenic). Sedimentary rocks: their origin, classification and systematic review of sedimentary rocks. Principal terms and methods in study of the Earth`s history. Methods of determination of rock ages. Geological timescale and major events in the history of lithosphere (paleogeographic changes, orogenic cycles) and biosphere (evolutionary innovations, radiations, mass extinctions).


List of bibliography:

Basic reading:

 1. Ciesielczuk J., Jabłońska M., Kozłowski K., 2006: Geologia dla studentów geografii. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

 2. Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E., 2004: Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

 3. Mizerski W,. 1999: Geologia dynamiczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

 4. Van Andel T.H., 2001: Nowe spojrzenie na starą planetę zmienne oblicze Ziemi. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

 5. Mizerski W., Orłowski S., 2005: Geologia historyczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

Additional reading:

 1. Mizerski W., 2002: Geologia Polski dla geografów. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

 2. Stanley S.M., 2002: Historia Ziemi. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.Organization unit:

Department of GeomorphologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

ENVIRONMENTAL CHEMISTRYCode/course no.:

GG053


Studies year:

I

ECTS credits:

2 (3)

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

PolishTotal:

30

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory
lectures

30

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Wiesława Ewa KrawczykPrerequisites:

chemistry, mathematics and geography at the high school levelAssumptions and objectives of the course:

Understanding of natural geochemical processes in atmosphere and hydrosphere.The form and terms of assessment of the course: written examination


Registration for the course / additional notes:

no


Content:

Geochemical cycles. Chemical composition of the atmosphere. Stratification of the atmosphere. Ozone in the troposphere and stratosphere. The ozone hole. Chapman reactions. Nitrogen and its compounds in the atmosphere. Sulphur compounds in the troposphere. The example of the London smog. Photochemical smog (e.g. Los Angeles). The greenhouse gases. Keeling’s and Berner’s curves. Methane hydrates. Emissions of gaseous pollutants into the atmosphere in Europe. Aerosols and dust in the atmosphere. The chemistry of atmospheric precipitation. The European EMEP programme. The chemistry of precipitation in polluted regions and in the Arctic. Organic compounds in rain and snow. Chemical weathering of rocks. The chemistry of rivers and groundwater. Anthropogenic influences on the chemistry of surface and ground waters. Dangerous chemical substances in the home.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. van Loon G.W., Duffy S.J. 2007. Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 2. Andrews J.E., Brimblecombe P., Jickelis T.D., Liss P.S. 2000. Wprowadzenie do chemii środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

 3. O’Neil P. 1998. Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 4. Stanley S.M. 2002. Historia Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 5. Berner E.K., Berner R.A. 1996. Global Environment, Water, Air and Geochemical Cycles, Prentice Hall, New Jersey
Additional reading:

 1. Allen P.A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 2. Van Andel T.H. 1997. Nowe spojrzenie na starą planetę, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 3. Schlesinger W. H. 1997. Biogeochemistry. An Analysis of Global Change. Academic Press, New York

 4. Hill M.. K. 1997. Understanding environmental pollution. Cambridge University Press


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna