Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona15/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   69
Organization unit:

Department of ClimatologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

METEOROLOGY AND CLIMATOLOGYCode/course no.:

GG 059


Studies year:

I

ECTS credits:

5 (5)

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

60

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

30

20

exercises

30

10

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź + teamPrerequisites:

elementary knowledge of geographyAssumptions and objectives of the course:

Knowledge of fundamentals of meteorology and climatology, obtain of skill in providing the measurements and observations on the meteorological station, using the meteorological data (from the yearbooks and databases), and interpretation of synoptic maps. Knowledge of climate differentiation (climate types), its changes and influence on the health of men, management and geographical environmentThe form and terms of assessment of the course:

written or oral exam and final test in exercisesRegistration for the course / additional notes:

no

Content:

The place of meteorology in geophysical sciences. Theoretical fundamentals of selected problems in meteorology and climatology: definitions, organisation of meteorological network, World Meteorological Organization (WMO). The method of measures and observations: meteorological and aerological stations, satellite and radar remote sensing. Vertical structure of the Earth atmosphere. Solar radiation and heat balance. Air temperature. Water in the atmosphere, air humidity, clouds, precipitation and other atmospheric phenomena. Pressure field and the wind, dynamics of the atmosphere. Atmospheric circulation. The main classification of circulation types. Fundamentals in synoptic meteorology and weather forecasts, Climate and climatic system, climatic factors, climatic elements and other definitions. Regional climatology – climate types on the Earth. Climatic zones and vertical division of mountain climates. Applied climatology, bioclimatology. Extreme climate events. Microclimate and local climate. Climatic maps. Long-term climate variability and change.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Kożuchowski K., (red.), 2005; Meteorologia i klimatologia, PWN Warszawa, 321 p.

 2. Woś A., 2002; Meteorologia dla geografów, PWN Warszawa

 3. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000; Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, PWN, Warszawa-Łódź

 4. Okołowicz W., 1969; Klimatologia ogólna, PWN Warszawa

 5. Barry R.G., Chorley R.J., 1992, Atmosphere, Weather and Climate (6th edn), Routledge, London, 392 pp.

Additional reading:

 1. Kożuchowski K., 1998; Atmosfera, klimat, ekoklimat, PWN Warszawa

 2. Chromow S. P, 1975; Meteorologia i klimatologia, PWN Warszawa

 3. Crowe P. R., 1987; Problemy klimatologii ogólnej, PWN Warszawa

 4. Pruchnicki J., 1987: Metody opracowań klimatologicznych. PWN Warszawa

 5. Niedźwiedź T. (red.), 2003, Słownik meteorologiczny, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 496 p.
Organization unit:

Department OF Paleogeography and Paleoecology of Quaternary,


Department of Geomorphology

Course of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

PEDOLOGY AND SOIL GEOGRAPHYCode/course no.:

GG 060


Studies year:

I stat./II extram.

ECTS credits:

4 (5)

Semester:

2/4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

45

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatoryLectures

15

20

Exerciseslaboratories

30

10

SeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr M. Fajer, dr A. Czajka, dr R. Kaczka, dr hab. I. MalikPrerequisites:

geology, physical geography, chemistry (secondary school)Assumptions and objectives of the course:

identification of soil units and their components; using field and laboratory research methods; indicating optimal using of the soils.The form and terms of assessment of the course:

ExaminationRegistration for the course / additional notes:

No


Content:

Lecture: Place of the soil in the ecosystem. Soil-forming factors. Three-phasic soil system, interphasic exchange and sorption. Main soil-forming processes and their conditioning. Soil profile as a recording of the environment functioning. Genetic and diagnostic soil horizons. Geographic variation of the soil cover. Taxonomic units of soil, Systematics of Polish Soils, international soil classifications. Soil degradation in time and space. Soil maps.

Laboratory: Particle size of the soils. Approximately particle size determination. Laboratory particle size analysis. Determination of granulometric composition by Casagrande method with modification by Prószyński. Determination of the soil solid phase density with pycnometer method and some physical properties with Kopecky method. Calcium carbonate in soil and methods for their determination. Determination of calcium carbonate by Scheibler method. The methods of the organic matter determination. Determination of organic carbon content by Tiurin method. Macronutrients and micronutrients in soil. Determination of the iron in soil with Zimmermann-Reinhardt method. Soil reaction (pH) and acidity of soil. Determination of soil hydrolytic acidity by Kappen method.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1997: Geografia gleb. PWN, Warszawa.

 2. Dobrzański B., Uziak S. i in., 1987: Badanie gleb w laboratorium i w polu. UMCS. Lublin.

 3. Zawadzki S. [red.], 1999: Gleboznawstwo. PWRiL. Warszawa.

Additional reading:

 1. Kuźnicki F., Białousz S., Skłodowski P., 1979: Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb. PWN. Warszawa.

 2. Mocek A., Drzymała S., Maszner P., 1997: Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR Poznań.

 3. Uziak S., Klimowicz Z., 2002: Elementy geografii gleb i gleboznawstwa. Wyd. UMCS. Lublin.
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

BIOGEOGRAPHYCode/course no.:

GG 061


Studies year:

I stat./II extram.

ECTS credits:

2 (2)

Semester:

2/3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

30

10

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Andrzej CzylokPrerequisites:


Assumptions and objectives of the course:

The aim of the lectures is recognition of climate conditions and other factors deciding on distribution of organisms in the World.The form and terms of assessment of the course:

Registration for the course / additional notes:

no


Content:

field of biogeography, biosphere evolution in outline, abiotic factors deciding on distribution of organisms, influence of human impact on organisms distributions, terrestrial bioms of the world, the base of the biogeographical regionalizationList of bibliography:

Basic reading:

 1. Kostrowicki A. S. 1999: Geografia biosfery, Wyd. PWN Warszawa

 2. Pianka E. R. 1981: Ekologia ewolucyjna, PWN. Warszawa.

 3. Podbielkowski Z. 1987 Fitogeografia części świata tomy 1i2 PWN. Warszawa

 4. Umiński T. 1978: Zwierzęta i kontynenty – zoogeografia popularna , Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.

Additional reading:

 1. Umiński T. 1976: Zwierzęta i oceany . Popularna zoogeografia wód morskich. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.Organization unit:

Faculty of information and materials SciencesCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTIONCode/course no.:

GG 062


Studies year:

I stat./III extram.

ECTS credits:

1 (0)

Semester:

1/5

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

10

5

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Mgr Urszula WięckowskaPrerequisites:

elementary knowledge on societyAssumptions and objectives of the course:

skills in use of laws of copyright protectionThe form and terms of assessment of the course:

Written exam
Registration for the course / additional notes:

No


Content:

the problems concern the protection of copyright law and neighbouring rights; the basic concepts and attributes of industrial property (subjects of industrial property, subjective right, Patent Office of the Republic of Poland). The notion of work (cartographic work, computer programme, research work, data base). Copyright law, infringement of the law (plagiarism, piracy), subjects of industrial property and legal protection (exclusive right). The role of industrial property law in onomic activity; application documents. Protection of the computer programme and data base in Poland and in EU.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Barta J., Markiewicz R. 1993. Główne problemy prawa komputerowego. WNT. Warszawa.

 2. Barta J. (red.) 2002. Prawo autorskie. C. H. Deck. Warszawa.

 3. Chmura R., Włodarczyk W. 2003. Łowienie klientów na domenę. Monitor. Prawniczy, nr 16. Warszawa.

 4. Dyrektywa Rady Europy z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. (Dz.U. UE. L. Nr 122, poz. 42).

 5. Nowicka A. 1995. Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych. ABC. Warszawa.

Additional reading:

 1. Stanisławska-Kloc S. 2002. Ochrona baz danych. ZNUJ PWiOWI, zeszyt 82. Zakamycze.

 2. Szewc A. (red.) 2003. Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej. Zakamycze.

 3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ( Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 19, poz. 1117 ze zm.).


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna