Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona17/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   69
Organization unit:

Department of Goemorphology, Department of Palaeogeography and Palaeoecology of Quaternary, Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

GEOMORPHOLOGYCode/course no.:

GG151


Studies year:

II

ECTS credits:

5 (5)

Semester:

4 stat./3 extram.

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

60

35

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatoryLectures

30

20

Exerciseslaboratories

30

15

SeminarsProjectName of course leader / leaders:

Lecture – stationary studies: Prof. dr hab. Kazimierz Klimek, Prof. dr hab. Tadeusz Szczypek, Prof. dr hab. Jacek Jania

Exercises – stationary studies: Dr Andrzej Tyc + team

(dr Agnieszka Czajka, dr Renata Dulias, dr Ryszard Kaczka, mgr Agata Koptyńska, dr Jolanta Pełka-Gościniak, dr Andrzej Tyc, dr Krzysztof Wójcicki)

Lecture – extramural studies: Prof. dr hab. Tadeusz Szczypek

Exercises – extramural studies: Dr Agnieszka Czajka + teamPrerequisites:

Geology, Cartography and topography, Meteorology and climatology, Basics of physical geography, Soil sciences and soil geography, BiogeographyAssumptions and objectives of the course:

Recognition of Earth surface forms, determining of their origin Ability to use of knowledge on geomorphology to studies of relations between different components of Earth surface relief in different spatial scale, ability to assessment of intensity and effects of the geomorphological processes activity for geographical environment and human. Ability to use this knowledge in projects for different economy sectors, civil administration and education.The form and terms of assessment of the course:

examinationRegistration for the course / additional notes:

No


Content:

Research methods in geomorphology. Endogenic and exogenic factors and processes in Earth surface modelling. Weathering. Denudational processes and forms. Surface modelling activity of rivers. Karst processes and forms. Surface modelling activity of glaciers and ice sheets, forms of Pleistocene and recent glaciations. Periglacial landforms. Eolian processes and forms. Litoral landforms. Biogenic forms. Anthropogenic formsList of bibliography:

Basic reading:

 1. Bogacki M., Musiał A., 1979: Ćwiczenia z geomorfologii ogólnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

 2. Dulias R., Fajer M., Pełka-Gościniak J., Tyc A., 2006: Przewodnik do ćwiczeń z geomorfologii. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice

 3. Galon R., 1972: Geomorfologia Polski. PWN, Warszawa

 4. Klimaszewski M., 1981: Geomorfologia. PWN, Warszawa

 5. Migoń P., 2006: Geomorfologia. PWN, Warszawa

Additional reading:

 1. Jania J., 1997: Glacjologia, PWN, Warszawa

 2. Mojski J.E., 2005: Ziemie Polskie w czwartorzędzie. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

 3. Pulina M., 1999: Kras. Formy i procesy. Wyd. UŚ, Katowice

 4. Repelewska-Pękalowa J., Rodzik J., Świeca A., 1985: Przewodnik do ćwiczeń z geomorfologii dla II roku stacjonarnych studiów geograficznych. Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej, Lublin
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

HYDROLOGY AND OCEANOGRAPHYCode/course no.:

GG 152


Studies year:

II

ECTS credits:

5 (5)

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

60

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

30

20

exerciseslaboratories

30

10

seminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Stanisław W. Czaja, dr Damian Absalon, dr hab. M. Rzetała,


dr M. Matysik. Dr M. Ruman, dr R. Machowski

Prerequisites:


Assumptions and objectives of the course:

Gaining the basic knowledge of hydrology and oceanography in order to recognize accurately mutual relations and connection of hydrosphere with other components of geographical environment: atmosphere, lithosphere, pedosphere and biosphere.The form and terms of assessment of the course:

Exam


Registration for the course / additional notes:

no

Content:

The history of hydrology development, division of water science, sources of hydrological information. Water circulation in the nature – levels of precipitation in the drainage basin – effective precipitation. Potamology: the surface hydrographical network, low tide creating and its changeability. Hydrogeology: the origin and division of underground waters, underground water move, natural outflows of those waters onto the surface. Limnology: genetic types of lakes, evaluation of a lake basin, thermal qualities of water, biological types of lakes. Water balance, physical and chemical qualities of surface and underground waters. Oceanography: geographical importance of oceans and seas, sea sediment, physical-chemical qualities of the world ocean.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2008: Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa. 338 s.

 2. Choiński A., 2007: Limnologia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. 547 s.

 3. Dębski K., 1970: Hydrologia. Arkady, Warszawa. 367 s.

 4. Duxbury A.C., Duxbury A.B., Sverdrup K.A., 2002: Oceany świata. PWN, Warszawa. 636 s.

 5. Pociask-Karteczka J. (red.) 2003: Zlewnia - właściwości i procesy. UJ, Kraków. 288 s.

Additional reading:

 1. Czaya E., 1987: Rzeki kuli ziemskiej. PWN, Warszawa. 288 s.

 2. Byczkowski A., 1996: Hydrologia. T. I i II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 3. Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H., 1996: Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. PWN, Warszawa. 276 s.

 4. Lwowicz M.I., 1979: Zasoby wodne świata. PWN, Warszawa. 438 s.

 5. Łomniewski K., 1969: Oceanografia fizyczna. PWN, Warszawa. 354 s.

Organisation unit:

Department of Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

SETTLEMENT GEOGRAPHYCode/course no.:

GG 153


Studies year:

II

ECTS credits:

4 (5)

Semester:

3 stat./4 extram.

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

45

25

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatoryLectures

15

10

ExercisesLaboratories

30

15

SeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Jacek Petryszyn, dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr Marzena Lamparska-StobieckaPrerequisites:

Base of socio-economic geographyAssumptions and objectives of the course:

The acquainting students with the most important conditions of settlement process. The competence in practical use of theories and research methods in settlement geography. The understanding of connections between a settlement net and the other elements in geographical environment.The form and terms of assessment of the course:

Exam


Registration for the course / additional notes:

No

Content:

Settlement geography as a branch of studies and its connections with other subjects. Development of settlement geography. Geographical location of settlement units. Basic problems of rural settlements. Genetic/historical typology of village forms. Location of a village in a country commune. Concepts and definitions of a town. Configuration of towns. Concepts of towns’ formation. Functional analysis of towns. Economic base theory, central place theory. Space structure of towns. Urbanisation as a process of towns’ development and transformation. Settlement nets and systems.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Liszewski S., (red.), 2008: Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wyd. UŁ, Łódź.

 2. Wielka Encyklopedia Geografii Świata. T. 19. Osadnictwo. 2000, (red.) S. Liszewski, W. Maik, Wyd. Kurpisz, Poznań.

 3. Kiełczewska-Zaleska M., 1972, 1977, 1978: Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.

 4. Słodczyk J., 2003: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, UO, Opole.

 5. Maik W., 1992, 1997: Podstawy geografii miast, UMK, Toruń.

Additional reading:

 1. Szymańska D., 2007: Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa.

 2. Zdrojewski E. Z., 1994: Zarys geografii osadnictwa, Przewodnik do ćwiczeń, WSP, Słupsk.

 3. Jędrzejczyk D., 1980: Przewodnik do ćwiczeń z geografii osadnictwa, UW, Warszawa.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna