Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona19/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   69
Organization unit:

Department Of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

ENVIRONMENT OF THE SILESIAN UPLAND AND SURROUNDINGSCode/course no.:

GG 158


Studies year:

II stat./III extram.

ECTS credits:

2 (1)

Semester:

3/5

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

15

5

exerciseslaboratories

15
seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Renata Dulias, dr Jan Maciej Waga, dr Martyna RzętałaPrerequisites:

GG 052, GG 059, GG 060, GG 061, GG 151, GG 152Assumptions and objectives of the course:

Using the knowledge in the scope of the physical geography for determining relations between the man and the environment in the regional spatial scale and at design works in different economic sectors, the civil service and the educationThe form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:


Content:

Lecture: Location and geographical units. Geology of Upper Silesian Foredeep, Silesian-Cracow monocline and Sub-Carpathian Foredeep. Genesis and distribution of natural resources. Main features of structural relief. Role of Pleistocene glaciations in shaping of region relief. Climatic condition of Silesian Upland. Main water-bearing horizons, river network and water reservoirs. Distribution and features of main soil types. Vegetation cover and forms of nature protection. Anthropogenic transformations of natural environment.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.

 2. Klimaszewski M. (red.) 1972. Geomorfologia Polski. T. 1. PWN Warszawa.

 3. Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN Warszawa.

 4. Rodzik J., Ciupa T., Janicki G., Kociuba W., Tyc A., Zgłobicki W. 2008. Współczesne przemiany rzeźby Wyżyn Polskich. W: Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. SGP, IGiPZ UJ, IGiPZ PAN Kraków: 165- 228.

 5. Dulias R., Hibszer A. (red.) 2008. Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny. PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec (rozdziały dotyczące zagadnień fizycznogeograficznych, s. 16-139).
Additional reading:

 1. Różkowski A., Chmura A., Siemiński A. 1997. Użytkowe wody podziemne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia. Prace PUG, CLIX Warszawa.

 2. Wika S. (red.) 1999. Lasy województwa śląskiego. Wczoraj – dziś – jutro. Wyd. Kubajak. Krzeszowice.

 3. Szczypek T., Wika S., Czylok A., Rahmonov O., Wach J. 2001. Pustynia Błędowska. Feonomen polskiego krajobrazu. Wyd. Kubajak, Krzeszowice.

 4. Lewandowski J. 1996. Główne czynniki neogeńskiej i czwartorzędowej ewolucji morfogenetycznej sregionu śląsko-krakowskiego. Acta Geogr. Lodz., 71. Łódź

 5. Dulias R., Hibszer A. 2004. Województwo śląskie. Przyroda. Gospodarka. Dziedzictwo kulturowe. Wyd. Kubajak, Krzeszowice.Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

PROBLEMS OF SOCIAL-ECONOMIC TRANSFORMATIONS IN SILESIAN REGIONCode/course no.:

GG 159


Studies year:

II stat./III extram.

ECTS credits:

2 (1)

Semester:

3/5.

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

15

5

exerciseslaboratories

15
seminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. J. Runge, dr hab. F. Kłosowski + teamPrerequisites:

Bases of social-economic geographyAssumptions and objectives of the course:

Abilities to understand genesis and process of transformation of traditional economic region, and detecting relations between natural environment and human activity in highly urbanised area.The form and terms of assessment of the course:

Credit with markRegistration for the course / additional notes:

No


Content:

Genesis and historical-economic stages of transformation in Silesia. Complex character of population transformations in this area. Autonomic Silesian Province (period 1922-1939). Post-war conceptions of town-planning transformations. Contemporary spatial-functional structure of Silesian Province. Traditional economic regions of Europe. Traditional regions in the period of political-economic transformations. Problems of a selected factory – field trip.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Długoborski W., 1960, Geneza industrializacji Górnego Śląska, ŚIN, Katowice, z. 2

 2. Dulias R., Hibszer A., red., 2008. Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, Wyd. PTG, Oddział Katowicki.

 3. Tkocz M., red, 2008, Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, WNoZ, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Additional reading:

 1. Rajman J., 1997, Struktura przestrzenna ludności i osadnictwa aglomeracji katowickiej w okresie transformacji gospodarczej, [w:] Red. P. Korcelli, Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, cz. 6, Zeszyty IG i PZ PAN, Warszawa, nr 46.Organization unit:

Institute of SociologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

SOCIOLOGYCode/course no.:

GG 160


Studies year:

II

ECTS credits:

4 (3)

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course: obligatory

obligatoryLectures

30

30

ExerciseslaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Katarzyna PonikowskaPrerequisites:

elementary knowledge on societyAssumptions and objectives of the course:

knowledge in selected social processesThe form and terms of assessment of the course:

written examRegistration for the course / additional notes:

no


Content:

idea of society and an individual within it; social personality and socialisation process; social groups and their kinds; institutions, their aims and functions; system of values and norms and its diversity; process of creation and perception of culture; social change, progress and development; social inequality, reasons and results; new social movements; process of globalisation – different dimentions.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Sztompka P., 2002. Socjologia, Znak, Kraków.

 2. Szacka B., 2003. Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

 3. Giddens A., 2004. Socjologia, PWN, Warszawa.

Additional reading:
Organization unit:

Department of Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

ECONOMIC HISTORY OF WORLDCode/course no.:

GG 125.2


Studies year:

II stat./I extram.

ECTS credits:

1,5 (3)

Semester:

3/2

Hours:

Language of instruction:

Polish, EnglishTotal:

30

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory – humanistic subjectlectures

30

30

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Edward Duś, dr Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoPrerequisites:

The introduction with basic notions, processes and phenomena with range of economic history of world. It is the effect of education the understanding the conditioning of socio-economic development as well as help the knowledge with range of economic history.
Assumptions and objectives of the course:

Base of socio-economic geographyThe form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

No


Content:

Economic activity in pre-historian times. Ancient civilizations. Geographical discoveries impact on economical development of chosen countries. Socio-economical thought advancement in modern times. Discoveries and inventions that changed human’s life. Economical processes globalization. Changes of agrarian and industrial production ways and human communication during the space of years. Relations between economical development and geographical environment – historical analysis.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Cameron R., 1999:Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych (tłum. z angielskiego). Książka i Wiedza, Warszawa.

 2. Encyklopedia odkryć i wynalazków, 1979: Wiedza Powszechna. Warszawa.

 3. Szpak J., 2001: Historia gospodarcza powszechna. PWE, Warszawa.
Additional reading:

 1. Galbraith J.K., 1991: Ekonomia w perspektywie, Warszawa.

 2. Toffler A., 1985: Trzecia fala, Warszawa.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna