Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona20/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   69
Organization unit:

Department of Physical Geography, Department of Economic Geography

Course of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

FIELD EXERCISES IN THE SILESIAN UPLANDCode/course no.:

GG 190


Studies year:

II stat./III extram.

ECTS credits:

1 (1)

Semester:

4/6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

6

6

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylecturesexercises

6

6

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

prof. dr hab. Jerzy Runge + team, dr Jan Maciej Waga + teamPrerequisites:

GG052, GG054, GG059, GG060, GG061, GG080, GG083, GG151, GG152, GG153, GG154, GG156, GG157, GG158, GG159.Assumptions and objectives of the course:

Short practical field study on physical geography problems and economic geography problems of center of Silesian region. Effect: knowledge on problems of regional geography and ability how to use this knowledge for identity relations among geographical environment and human activity, for ex.: for economy, administrations and education projects.The form and terms of assessment of the course:

final test, creditRegistration for the course / additional notes:

No


Content:

Cognitive excursion for observation areas and view points situated in Silesian Upland. Presentation of physical geography and economics problems of region in historical context. Terrain analysis problems of: geology, geomorphology, pedology, hydrology, climatology, biogeography, space management, geography of settlement, geography of industry and geography of transport. Conclusions to the subject relations between processes and elements of geographical environment and human activity and his products.List of bibliography:

Basing reading:

 1. Klimaszewski M. (red.) 1972. Geomorfologia Polski. Góry i Wyżyny. T. 1. PWN Warszawa.

 2. Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.

 3. Richling A., Ostaszewska K., (red.) 2006. Geografia fizycznaPolski, PWN, Warszawa.

 4. Kłosowski F, Runge J, Prokop R, 1996, Cechy struktury przestrzenno-funkcjonalnej województwa katowickiego i ostrawsko-karwińskiego regionu przemysłowego, Czasopismo Geograficzne, Wrocław, z. 3-4, s. 345-364.

 5. Dulias R., Hibszer A., (red.) 2008. Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG O. Katowicki, Sosnowiec.

Additional reading:

 1. Atlas klimatu województwa śląskiego. IMGW Katowice 2000.

 2. Czaja S. 1999. Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji (na przykładzie konurbacji katowickiej). UŚ Katowice.

 3. Gilewska S. 1963. Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina. Prace Geogr. IG PAN, 44. Warszawa.

 4. Jankowski A. T. 1986: Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze uprzemysłowionym i zurbanizowanym (na przykładzie ROW). UŚ Katowice.

 5. Lewandowski J. 1996. Główne czynniki neogeńskiej i czwartorzędowej ewolucji morfogenetycznej regionu śląsko-krakowskiego. Acta Geogr. Lodziensia, 71, Łódź.

 6. Runge J, 1997, Zmiany demograficzno-społeczne woj. katowickiego, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 7, s. 69-80.

 7. Szajnowska-Wysocka A, 1999, Studium wiedzy o regionie śląskim, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 1755.

 8. Tkocz M., (red.) 2008. Województwo Śląskie. Zarys Geograficzno-ekonomiczny.WNoZ UŚ. Sosnowiec.
Organization unit:

Department of Goemorphology, Department of Quaternary Palaeogeography and Palaeoecology, Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

FIELD EXERCISES ON GEOMORPHOLOGYCode/course no.:

GG 191


Studies year:

II

ECTS credits:

2

Semester:

4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

60
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylecturesexercises

60
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Andrzej Tyc + team

(dr Agnieszka Czajka, dr Renata Dulias, dr Jolanta Pełka-Gościniak, dr Andrzej Tyc, dr Krzysztof Wójcicki)


Prerequisites:

Geology, Cartography and topography, Meteorology and climatology, Basics of physical geography, Soil sciences and soil geography, BiogeographyAssumptions and objectives of the course:

Ability to use of knowledge on geomorphology to studies of relations between different components of Earth surface relief in different spatial scale, ability to assessment of intensity and effects of the geomorphological processes activity for geographical environment and human. Ability to use this knowledge in projects for different economy sectors, civil administration and education.
The form and terms of assessment of the course:

test/notesRegistration for the course / additional notes:

No


Content:

Field recognition and classification of Earth surface forms, determining of their origin. Observations and assessment of intensity of geomorphological processes in different geomorphological settings. Compilation of simple geological and geomorphological sections, description and documentation of sections. Use of scientific tools in field work dedicated to geomorphological studies. Principles of geomorphological surveying and mapping.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Dulias R., Fajer M., Pełka-Gościniak J., Tyc A., 2006: Przewodnik do ćwiczeń z geomorfologii. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice

 2. Galon R., 1972: Geomorfologia Polski. PWN, Warszawa

 3. Klimaszewski M., 1981: Geomorfologia. PWN, Warszawa

 4. Migoń P., 2006: Geomorfologia. PWN, Warszawa

 5. Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.) 2008: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków

Additional reading:

 1. Jania J., 1997: Glacjologia, PWN, Warszawa

 2. Mojski J.E., 2005: Ziemie Polskie w czwartorzędzie. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

 3. Pulina M., 1999: Kras. Formy i procesy. Wyd. UŚ, Katowice

 4. Repelewska-Pękalowa J., Rodzik J., Świeca A., 1985: Przewodnik do ćwiczeń z geomorfologii dla II roku stacjonarnych studiów geograficznych. Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej, LublinOrganization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization)

GEOGRAPHY

Speciality

-


Course title

FIELD EXERCISES ON HYDROLOGYCode/course no.:

GG 192


Studies year:
ECTS credits:

2

Semester:
Hours:

Language of instruction:

Polish


TOTAL:

60
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatoryLecturesExercises

60
LaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr D. Absalon, dr T. Molenda, dr M. Matysik, dr M. Ruman, dr hab. M. Rzętała,


dr W. Oleś

Prerequisites

Hydrology and oceanographyAssumptions and objectives of the course:

Learning the methodology of field research used in hydrologyThe form and terms of assessment of the course:

Regular gradeRegistration for the course / additional notes:

No

Content:

Basic rules of hydrographic charting: making and updating hydrographic maps, signs and symbols used in hydrographic maps. Underground waters: research of wells, studying natural groundwater outflows. Surface waters: permanent and temporary watercourses, measurements of flow rate, technical structures of watercourses, measurement of basic physiochemical properties. Impact of elements of the geographical environment on diversification of outflow.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Bajkiewicz-Grabowsa E., Mikulski Z., 1999: Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 2. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1993: Hydrometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 3. Chełmicki W., 2001: Woda . Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 4. Pociask-Karteczka J. 2003: Zlewnia. Właściwości i procesy. UJ IGiGP, Kraków.

 5. Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H. (red), 1996: Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. PWN Warszawa.

Additional reading:

 1. Choiński A. 2007: Limnologia fizyczna Polski. Wydawnictwa Naukowe UAM, Poznań

 2. Dojlido Jan R. 1995: Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok

 3. Głodek J. 1985: Jeziora zaporowe. PWN, Warszawa

 4. Lange W. (red) 1993: Metody badań fizycznolimnologicznych . Uniw. Gdański, Gdańsk

 5. Bajkiewicz-Grabowsa E., Mikulski Z., 2002: Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna