Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona22/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   69Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMSCode/course no.:

GG 220


Studies year:

III stat./II extram.

ECTS credits:

4 (2)

Semester:

5/3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

45

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

15

10

exerciseslaboratories

30

20

seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Damian Absalon and teamPrerequisites:

Basics of geography, mathematics, information technologyAssumptions and objectives of the course:

skills: use of GIS to create a database of environmental data, spatial analysis, the use of digital data, basic knowledge of GIS softwareThe form and terms of assessment of the course:

final testRegistration for the course / additional notes:

no

Content:

Definitions: geoinformatics, geographical information systems, geomatics. Sources of data. Types of data and objects. The attributes of geographical data. Transformation of data and systems of coordinates. GPS - structure and organization of the system. Raster and vector data. Topological vector model. The characteristics of the input to GIS. Geo-coding. Layered construction of the GIS system. Registered raster image. The advantages of the GIS databases. Databases - entity, a record, a field identifier. Types of structural databases. Operations on databases. Visualization of the database. SQL - the tasks and instructions. Geographic operators. The function of geographical calculation. Division of GIS analysis functions. Geographical Analysis. Types of thematic maps in GIS. Digital terrain model (DTM) - definition, methods of representation of the surface. Sources of data for DTM. DTM applications. The types of metadata. Sources of error in GIS. Overview of selected software packages. The use of geographical information systems in environmental research and space management.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2008: GIS. Obszary zastosowań. PWN, Warszawa.

 2. Kistowski, M., Iwańska, M., 1997. Systemy informacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

 3. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006: GIS. Teoria i praktyka. Wydawn. Naukowe PWN, Warszawa.

 4. Urbański J., 1997: Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. PWN, Warszawa

 5. Widacki, W., 1997. Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej. Instytut Geografii UJ, Wydawnictwo TEXT, Kraków.

Additional reading:

 1. Januszewski J., 2006: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. Wydwn. Nauk. PWN, Warszawa.

 2. Kraak M.-J., Ormeling F., 1998: Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych. PWN, Warszawa.

 3. Magnuszewski A., 1999: GIS w geografii fizycznej. PWN, Warszawa.

 4. Myrda G., 1997: GIS, czyli mapa w komputerze. Helion, Gliwice.

Organization unit:

Departament of Geomorphology, Geoecotourism UnitCourse of the study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

REGIONAL GEOGRAPHY OF THE WORLDCode/course number

GG 251


Year of the study:

III

Number of ECTS points:

9 (8)

Semester

5-6

Number of class hours:

Lecture language:

Polish


Total:

90

35

include:

Stacionary study

Nonstacionary study

Status of the subject:

obligatorylectures

90

35

exerciseslaboratoriesseminarsprojectsDegree, given name and name of the condcted person/persons:

Dr Jan Leszkiewicz + teamIntroductory subjects and initial conditions:

geology, fundamentals of physical geography, geomorphology, meteorology and climatology, hydrology and oceanography, soil-science and geography of the soils, biogeography, fundamentals of the socio-economic geography, economic geography and political geography.Aims and objectives: (aims as an effect of education and capaticies):

Understanding of connections between environment and human activity. Indication of oportunities, threatenes, and consequences of spatial development of Earth surface in local, regional and global scale. Understanding of contemporary processes in global and regional scale.Form and conditions of pass:

Test (after 5 semester), exam (after 6 semester).Sign in/additional remarks:

no


Contents:

Regional geography of the World: subdivision in terms of physical geography, geographical regions and contemporary civilizations of the World. Fundamental problems of geology, geomorphology, climate, and hydrosphere of the Earth. Catastrophical phenomena in the geological past and contemporary, Global environmental change. Contemporary social, demographical, and economical of the World. Globalization. Detailed charakteristics of the selected regions of the World eg.: west: (USA, Canada, Island, Italy, European Union), slovian-orthodox(Rossia), islam (Egypt, Tunisia and Moroko), confucian (China), Japan, hindu (India), Black Africa.


Alps and Carpathians. North Africa and its deserts.

Polar regions. Antarctic and Arctic with detailed description of Svalbard and Greenland.Literature:

Basic reading:

 1. Makowski J. (red), 2006: Geografia regionalna świata. PWN, Warszawa.

 2. Encyklopedia geograficzna świata, 1997: OPRES & PPWK, Warszawa, t. 1-6.

 3. Geograficzny atlas świata, 1991: PPWK, Warszawa.

 4. Wielka Encyklopedia Geograficzna, 2000-2001. Wyd. Kurpisz, Poznań. t. I-XVII.

 5. Czeppe Z., Flis J., Mochnacki R., 1969: Geografia fizyczna świata. PWN. Warszawa.

Additional reading:

 1. Stryjakiewicz T. (red.), 2001: Ziemia : Liczby, fakty, ilustracje. Wyd. Kurpisz, Poznań. Wyd. 2.

 2. Huntington S. P., 1998: Zderzenie cywilizacji. Wyd. Literackie MUZA. Warszawa.

 3. Kapuściński R., 1998: Heban. Czytelnik. Warszawa.

 4. Kondracki J., 1969: Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej. PWN. WarszawOrganization unit:

Department of Economic Geography, Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

SPATIAL PLANNINGCode/course no.:

GG 221


Studies year:

III

ECTS credits:

4 (4)

Semester:

5

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

15

15

exerciseslaboratories

15
seminarsprojectName of course leader / leaders:

prof. dr hab. Stanisław Czaja, dr D. Absalon, dr Jerzy Wach, dr M. Matysik, dr Edward Duś, dr Jacek Petryszyn, dr Elżbieta Zuzańska – Żyśko,.Prerequisites:

The basics of social-economical geographyAssumptions and objectives of the course:

Methods of working out spatial land development plan. The ability to prepare scientific materials to make a spatial land development plan in accordance with the accepted standards and requirements of the bill “The Natural Environment Protection Rules”.The form and terms of assessment of the course:

credit testRegistration for the course / additional notes:

no

Content:

The essence of spatial planning and its theoretical basics. The plan and its structure, the concept of spatial land development plan. The rules of planning. The tools and functions of regional planning. The range and content of study of conditions and directions of spatial land development plans for various spatial-administrative entities. The structure of the local spatial land development plan. Legal and organizational conditions of planning. The public consent and spatial consequences of introduced plans.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Domański R., 2006: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.

 2. Chmielewski T. J., 2001: System planowania przestrzennego harmonizującego przyrodę i gospodarkę, Lublin.

 3. Vademecum gospodarki przestrzennej, 2005: Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

 4. Jaroszyński K., Sawicki M., 2004: Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Urbanista, Warszawa.

 5. Niewiadomski Z. (red.), 2004: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa.

Additional reading:

 1. Kafka K., 2003: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Wyd. Gall, Katowice.

 2. Niewiadomski Z., 2003: Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wyd. Twiger, Warszawa.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna