Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona23/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   69
Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

SPATIAL MANAGEMENTCode/course no.:

GG 222


Studies year:

III

ECTS credits:

4 (4)

Semester:

5

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

30

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Franciszek Kłosowski, prof. dr hab. Jerzy Runge, prof. dr hab. Maria Tkocz


+ team

Prerequisites:

Bases of social-economic geographyAssumptions and objectives of the course:

Ability to analyse social-economic development and spatial management in various geographical scale, evaluation of conditions and results of spatial management, programming economic development and spatial management.
The form and terms of assessment of the course:

Credit with marksRegistration for the course / additional notes:

No


Content:

Notions and definitions of spatial management. Spatial dimensions of economy. Main theories of spatial management. Strategic plans, operation programmes, spatial strategies – regional and local dimension. Basic instruments of spatial policy of a state. Practical dimension of spatial management – spatial order.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Domański R., 2006: Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 2. Kupiec L., 1997: Gospodarka przestrzenna, t. 1, Wstęp do gospodarki przestrzennej, t.2 Ekonomika regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

 3. Löesch A., 1961: Gospodarka przestrzenna. PWE. Warszawa
Additional reading:

 1. Budner W., 2003: Lokalizacja przedsiębiorstw, Wyd.Akademii Ekonomicznej, Poznań

 2. Mikołajczyk Adam, Toczyński Witold, 2001: Polityka regionalna, GWSH, Gdańsk.
Organization unit:

Department of economic geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

REGIONAL ECONOMIC GEOGRAPHY OF POLANDCode/course no.:

GG 253


Studies year:

III

ECTS credits:

5 (5)

Semester:

5

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

45

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory
lectures

30

15

exerciseslaboratories

15
seminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Maria Tkocz, Dr. Robert Krzysztofik and teamPrerequisites:

Introduction to social-economic geographyAssumptions and objectives of the course:

An ability to understand economic processes and underline relationships between human activity on the economic field and the environment; in different spatial scale and project-works, in diiferent sectors of economy, public administration and educational systems.
The form and terms of assessment of the course:

Final


Registration for the course / additional notes:

No

Content.

Lecture: Geopolitical location of Poland in Europe and its consequences. Euroregions. Population development and its spatial differences. Areas with depopulation process and overcrowded regions. Social-professional, ethnic, religious structures. Urbanization processes. Changes of spatial structure in the industrial activity. Spatial structure of agriculture. Types of agriculture and agricultural regions. Unequal development of transport systems. Foreign economic co-operation.

Classes. Borders and neighbours of Poland – contemporary and in the inter-war period. Spatial diversity of the population distribution, indication of feminization, urbanization, labour market, unemployment, ethnic and religious minorities. Industrial districts and centres. Spatial diversity of size of farms, farming, animal husbandry, forest areas. Unequal development of transport systems. Geographical and commercial structure in foreign trade.


List of bibliography:

Basic reading:

 1. Fierla I., (red), 2006, Geografia gospodarcza Polski. PWE, Warszawa.

 2. Leszczyki S., Domański R., 1992, Geografia Polski społeczno-ekonomiczna. Warszawa.

 3. Rogacki H., (red.) 2007, Geografia społeczno-gospodarcza Polski. PWN. Warszawa.
Additional reading:

 1. Domański B., 2001,Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. IGiPZ UJ. Kraków

 2. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski. GUS. 1999

 3. Głębocki B., Parysek J., Rogacki H., 2000, Polska Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t .XX. Kurpisz. Poznań.
Organization unit:

Department of physical geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

BASIS OF MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTIONCode/course no.:

GG 254


Studies year:

III stat./II extram.

ECTS credits:

5 (5)

Semester:

6/4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

30

10

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Oimahmad RahmonovPrerequisites:

Basic requirements of Biology, Biogeography, Geomorphology, Physical geography, Hydrology, PedologyAssumptions and objectives of the course:

Acquaint to ecological systems on the world, influence of human activity on ecosystems, methods of plant adaptation to extreme ecological conditions.The form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:

Content:

Lectures: principles of ecology, methodology of ecological research, management and environmental protection, relations between human and environment, influence of human activity on natural environment.

Laboratory: reasons of soli degradation in arid and semi-arid climate. antropopresion on natural environment, air pollution and protection of atmosphere, water pollution, forms of nature preservation, protection of oceans and water resources

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Falińska K., 2004. Ekologia roślin. Wyd. PWN. Warszawa

 2. Symonides E., 2007, Ochrona przyrody, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego

 3. Wolański N., 2007. Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka.
  T. 1, 2. PWN, Warszawa

 4. Kozłowski S. 1991. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Karaczun Z., Indeka L., 1999. Ochrona środowiska. Wyd. II. W-wa.

 2. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., 2002. Geografia roślin. Wyd. PWN. Warszawa

 3. Umiński T. 1996. Ekologia, środowisko, przyroda, WSiP, Warszawa
Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

DIRECTIONS OF MODERN INVESTIGATIONS IN SOCIAL-ECONOMIC GEOGRAPHYCode/course no.:

GG 255


Studies year:

III

ECTS credits:

2 (1)

Semester:

6 stat./5 extram.

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

15

5

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. F. Kłosowski, prof. dr hab. J. Runge, prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka, prof. dr hab. M. TkoczPrerequisites:

GG 054, GG 055
Assumptions and objectives of the course:

Knowing modern research problems in social-economic geography, especially problems taken up in scientific conference.The form and terms of assessment of the course:

Credit with a markRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Research directions of modern social, settlement, agriculture, industry and service geography. Consequences of political-economic transformation in taken up research problems. Polish social-economic geography on the background of the world’s geography.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Chojnicki Z, 2004, Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.

Additional reading:

 1. Domański R, 2005, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna