Ects information guide


BA (FIRST DEGREE) PROGRAMMEPobieranie 4.67 Mb.
Strona24/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   69


BA (FIRST DEGREE) PROGRAMME
LIST OF ELECTIVES TO BE CHOSEN FROM

BY STUDENTS

Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

CONCEPTIONS OF TRANSFORMATIONS OF SPATIAL-FUNCTIONAL STRUCTURE OF POLAND – THEORY AND PRACTICECode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Franciszek KłosowskiPrerequisites:

Bases of geographyAssumptions and objectives of the course:

Students will gain information on the proposed and realised conceptions of spatial-functional structure of the state policy and gain knowledge and skills necessary in taking up jobs in institutions connected with spatial panning and management.
The form and terms of assessment of the course:

Credit –testRegistration for the course / additional notes:

No

Content:

Review of the hitherto conceptions of spatial management of the country. Former and present instruments of realisation of spatial management concepts. Effects of realisation of the applied concepts of spatial management. The most recent propositions of spatial pattern of the country. Poland in the frames of European conceptions of spatial structure.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Dziewoński K., Malisz B., 1978, Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju, Studia KPZK PAN, nr 62, Warszawa

 2. Lijewski T., 1993, Zmiany przestrzennego zagospodarowania Polski w latach 1945-1989, Studia KPZK PAN nr 101, Warszawa

 3. Węcławowicz i inni, 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na przełomie XXI w., Monografie nr 6, IGiPZ PAN, Warszawa

 4. Kołodziejski J., 1996, Polska przestrzeń w europejskiej perspektywie XXI w., Elipsa, Warszawa

 5. Kukliński A., (red.), 1997, Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, Biuletyn KPZK, nr 178, Warszawa

Additional reading:

 1. Bański J., 2007, koncepcje rozwoju struktury przestrzennej Polski – polaryzacja czy równoważenie, Przegląd Geograficzny nr 78, z.1, s. 45-79

 2. Kulkiński A., (red), 1993, Polonia, quo vadis? Studia Regionalne i Lokalne, 12, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa
Organization unit:

Department of economic geographyCourse of study (specialization):

GEOGRAPHY

Specialty:

-


Course title:

CONFLICTS AND THREATS OF THE CONTEMPORARY WORLDCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


including:

15
Lectures

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


Exercises

15
LaboratoriesSeminarsProjectincluding:Name of course leader / leaders::

Dr Krystyna Magda- Żabińska
Prerequisites:

Economic geography, Political geography
Assumptions and objectives of the course:

The analysis of the political changes in the world, temporary and in the past. The identification and the description of the field of temporary conflicts and dependances in the world and its regions. The global policy of great nations to conflicts. The natural calamities. The wealth calamities.Assumptions and objectives of the course:

The credit of a courseThe form and terms of assessment of the course:

Yes

Registration for the course / additional notes:

The historical conditions and dependances, the character of the contemporary conflicts. The terrorism. The scale and character of conflicts at the main regions of: Africa, Asia, Near East. The region of Post-Soviet republics, Europe. The peacefull missions and the movements to achive peace. The global policy of great nations to conflicts. The natural calamities. The wealth calamities. The epidemiological and biologic threats. New social threats: new technologies, the style of living, the sects, the dependance of substances, criminality and poverty.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Konflikty współczesnego świata, 2001, red. R. Borkowski, Wyd. AGH, Kraków

 2. Konflikty współczesnego świata. Wielkie tematy, 2008, PWN, Warszawa

 3. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie. Wielkie tematy, 2008, PWN, Warszawa

 4. Jean C., 2003, Geopolityka, Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, Wrocław

 5. Sobczynski M., 2006, Państwa i terytoria zależne: ujecie geograficzno – polityczne, Wyd. Adam Marszałek, ToruńAdditional reading:

 1. Lisowski A., 1993, Skutki wystepowania wybranych zagrozen naturalnych i ich percepcja w Polsce, Uniw. Warszawski, Warszawa

 2. Lewis B., 1998, Bliski Wschód, Proszynski i S-ka, Warszawa.

 3. Moczulski L., 2000, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, DW Bellona, Warszawa
Organization unit:

Department of economic geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

TOWNS OF THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

PolishTotal:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoPrerequisites:

Settlement geographyAssumptions and objectives of the course:

The aim of subject is deep knowledge about world cities according to their external features: plan, material, architectural style, colour. The effect of education is recognition of type of city in different parts of world and indication common morphological features and characteristic of homogeneous cultural area.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

The ancient cities of Near East, Egypt, Greece and Roman Empire. Arabia cities. Chinese cities. Russian cities. Pre - industrial European cities. Colonial cities. American cities.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Benevolo L., 1995: Miasta w dziejach Europy, Oficyna Wyd. Volumen, Warszawa.

 2. Chiny. Podróże marzeń, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, nr 24, Wyd. Astra, Wyd. 1, Warszawa.

 3. Encyklopedia Geografii Świata, 1977, Świat Arabski, 1977, seria Kontynenty, Wiedza Powszechna.

 4. Motak M., 2004: Miasta Ameryki Północnej w okresie pionierskim 1559-1681. Dzieje formy urbanistycznej, Monografie nr 296, Seria Architektura, Wyd. Politechniki Krakowskiej Kraków.

 5. Rajman J., 2002: Urbanizacja Chin i jej regionalne zróżnicowanie, Czas. Geogr., z.4.

Additional reading:

 1. Państwa świata. Leksykon, cz.3, Afryka Północna i Bliski Wschód, GeoCenter.

 2. Ponaratt, 2002: Człowiek, kultura, cywilizacje, seria Nasza Ziemia, Wyd. Kurpisz, cz. I i II.

 3. Roaf M., 1998: Mezopotamia, Seria Wielkie Kultury Świata, Diogenes, Warszawa.

 4. Szot Z., 2000: Osadnictwo w Rosji, Geografia w Szkole, z.4, s.173-177.Organization unit:

Department of economic geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty

-


Course title:

NEW INDUSTRIAL SPACES IN POLAND AND IN THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

II-III
1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

electivelectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Maria TkoczPrerequisites:


Assumptions and objectives of the course:

Understanding modern industrial transformations.The form and terms of assessment of the course:

Written testRegistration for the course / additional notes:

yes


Content:

Transformation of the structure of the world’s industry. Origin of new industrial spaces and their location factors. New industrial spaces in North America and Asia. Differentiation of production spaces in Europe. New industrial spaces in Poland.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Benko G., 1993: Geografia technopolii, PWN.

 2. Stryjakiewicz T., 1999: Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, UAM, Poznań.

 3. Wieloński A., Od industrializacji do reindustrializacji, Wyd. UW, Warszawa

 4. Wieloński A., 2005: Geografia przemysłu, Wyd. UW, Warszawa
Additional reading:

 1. Karpiński A., 1986: restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa

 2. Yip G. S., 2004: Strategia globalna, PWE, Warszawa


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna