Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona25/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   69
Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

LEVEL AND QUALITY OF LIFE IN POLAND AND IN THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

I-III

ECTS credits:

1

Semester:

1-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

20

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

20

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir SitekPrerequisites:

-


Assumptions and objectives of the course:

Students can define and differentiate notions of quality and level of life, knows methods of measuring and studying these phenomena, can determine differentiation of these both phenomena in Poland and in the world.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

yes

Content:

The notion of the standard and quality of life. Factors influencing life standards. Methods and criteria estimating life standards. Differentiation of life standard and quality in Poland and in the world. Life standards in Poland on the background of the EU and other countries. Life standards of population and level of economic development of a country. The largest world’s depressions and their influence on life standard and quality.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Czapiński J., Panek T. 2005, Warunki i jakość życia Polaków w 2005 r. WSZiF, Warszawa.

 2. Gawlikowska-Hueckel K, Umiński S., Jakość życia w miastach – powiatach grodzkich, IBnGR, Gdańsk, 1999.

 3. Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, , Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999.

 4. Czapiński J., Panka T., red., 2001, Diagnoza społeczna 2000 - warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.

 5. Ostasiewicz W., red., 2004, Ocena i analiza jakości życia, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław.
Additional reading:

 1. Domański R., Ostrowska A., Rychard A. (red.), 2000, Jak żyją Polacy, Wyd. IfiS, Warszawa.

 2. Zienkowski L., Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2001.

 3. Andrycz J., 1995, Poziom życia ludności, Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice.

 4. Chojnicki Z., Czyż T., 1991, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, biuletyn KPZK PAN z. 153, Warszawa.
Organization unit:

Department of Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

SOCIAL-ECONOMIC PROBLEMS AND DIFFERENTIATION IN THE EUROPEAN UNIONCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Franciszek KłosowskiPrerequisites:

Bases of geographyAssumptions and objectives of the course:

Students will get knowledge on basic aspects concerning the European Union – rules of its functioning, social-economic differentiation on national and regional levels, factors influencing these differentiation, and activities aiming to reduce differences realised in the frames of regional policy.
The form and terms of assessment of the course:

Credit – testRegistration for the course / additional notes:

No

Content:

Process of European Union Development. Aims and rules of the Union. Main environmental, social and economic problems of the European Union. Differentiation of the level of development and social-economic situation of the EU states and regions and factors influencing this differentiation. Regional policy of the European Union. Poland in the European Union.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Fierla I., 2007, Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, W-wa

 2. Makowski J., 2008, Geografia Unii Europejskiej, PWN, W-wa

 3. Wiśniewski J. i inni, 2008, Cztery lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa

 4. Dudek M. (red.), 2007, Polityka regionalna Unii Europejskiej: teoria i praktyka, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Additional reading:

 1. Encyklopedia Unii Europejskiej, 2004, WSiP, Warszawa

 2. Ciszewski H., 2004, Blaski i cienie Unii Europejskiej, Wyd. „Zet-A” Łódź

 3. Żukrowska K. (red.) 2007, Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską, SGH – Oficyna Wydawnicza, Warszawa

 4. Pietrzyk I. (red.) 2006, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, WarszawaOrganization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

DEMOGRAPHIC EXPLOSION IN THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Alicja Szajnowska-WysockaPrerequisites:

Social geographyAssumptions and objectives of the course:

A consciousness of the demographic explosion problems. A qualification of the demographic stages, demographic phases and population prospects. Scenario of population in 21st century.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Origin and importance of the demographic explosion, the demographic explosion as a stage in “demographic transformation”, world population in historical development, the rate of population increase, population in regions, future of further population development. Population predictions – demographic development and density limits, the Club of Rome reports, population models, optimum population, settled population, ways of fighting with the demographic explosion, world population congresses. „Baby boom” phenomenon in the west.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Barbag J., Geografia polityczna ogólna (wznowienie), PWN, Warszawa,

 2. Forrester W. J., 1971; The Worlds Dynamics, Cambridge,

 3. Halzer J. 1982: Demografia, PWN, Warszawa,

 4. Poursin J. M. 1976: Ludność świata, PWN, Warszawa,

 5. Szajnowska-Wysocka A., 1998: Eksplozja demograficzna na świecie, „Wiadomości Statystyczne”, GUS, nr 3.

Additional reading:

 1. Okólski M., Pajestka J., 1978: Ludność i gospodarka świata, PWE, Warszawa,

 2. Rasset E., 1978: Eksplozja demograficzna, K i W, Warszawa,

 3. Piasecki E., 1974: Świat zaludniony [w:] Człowiek wśród ludzi, PWN, Warszawa,

 4. Meadows D. H., Medows D. L., 1973: Granice wzrostu, PWN, Warszawa,

 5. Pestel E., Mesarowic M., 1997: Ludzkość w punkcie zwrotnym, PWE, Warszawa.
Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

CHANGES OF TOWNS IN POLANDCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Jacek PetryszynPrerequisites:

Settlement geographyAssumptions and objectives of the course:

Showing of the modern process of changes in Polish cities and towns. The competence for differentiating the cities range in regional and country surroundings.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Polish towns in the perspective of global changes. Formation of agglomerations in the settlement system. Functions of cities. Social transformations in a city space. Typology of Polish metropolises. Hierarchy of Polish metropolises. Integration processes of the Metropolitan Area of Warsaw and directions of its future changes.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Harańczyk A., 1998, Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, PWN, Warszawa.

 2. Liszewski S. (red.), 2008, Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wyd. UŁ, Łódź.

 3. Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, PWN, Warszawa.

 4. Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, UO, Opole.

 5. Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, 2008,R. Dulias, A. Hibszer (red.), PTG, Sosnowiec.

 2. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XIX, 2000, S. Liszewski, W. Maik, Osadnictwo, Wyd. Kurpisz, Poznań.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna