Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona28/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   69
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Speciality:

-


Course title:

AQUATIC ECOSYSTEMS OF SILESIACode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Artur SzymczykPrerequisites:

GG 054, GG 061, GG 152

Assumptions and objectives of the course:

The ability of determination and evaluation of state the waterways and reservoirs, their importance for the functioning of the environment.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Outline of the origin and physico-chemical conditions of the waterways and reservoirs in the area of the Silesia. The life forms of animal and aquatic plants. Flora and fauna of water bodies and wetlands .The formation of biocenosis in the areas of breeding ponds, dam reservoirs, subsidence and excavation. The importance of aquatic ecosystems for the functioning of the natural environment of Silesia. Protection issue biocoenoses aquatic and wetlands. Transformation of aquatic ecosystems under the influence of human impact.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Allan D.J. 1998: Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa.

 2. Czaja S. 1999: Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji. Wyd. UŚ. Katowice.

 3. Jankowski A. T. 1997: Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na zmiany stosunków wodnych w regionie śląskim w świetle dotychczasowych badań. W: Geographia. Studia et Dissertationes. T. 10. Uniwersytet Śląski. Katowice. S: 62 – 98.

 4. Lampert W., Sommer U. 1996: Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa.
Additional reading:

 1. Falińska K. 2004: Ekologia roślin. PWN. Warszawa.

 2. Kajak Z. 1998: - Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. PWN, Warszawa.

 3. Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. 1996: Zarys hydrobotaniki. PWN. Warszawa

 4. Podbielkowski Z., Podbielkowsa M. 1992: Przystosowania roślin do środowiska. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.

 5. Radwan S. (red.), 1998: Ekotony słodkowodne. Struktura –Rodzaje – Funkcjonowanie. Wydawnictwo UMCS

 6. Reichholf J. 1998: Tereny wilgotne. Bertelsmann Media. Warszawa.

 7. Stańczykowska A., 1997: Ekologia naszych wód. WSiP. Warszawa.
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

NATURALS AND ANTROPOGENIC CONDITIONS OF SOIL DEGRADATIONSCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:
15
including:

stationary studies

extramural studies
Status of the course:

elective


lectures
15
exercises


laboratories


seminars


project


Name of course leader / leaders:

Dr Jolanta RadoszPrerequisites:

Climatology, geomorphology, pedologyAssumptions and objectives of the course:

Understanding of impacts of naturals and antropogenics factors in the processes of soil degradation. Skills in evaluation of intensity degradation of soils in different of morphology areas of Poland. Knowledge of pedological methods used in research and protection of soils.The form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Principles of factors: climatology (wind and precipitation), lihtology, pedology (physical properities), morphology (length, grade of slope), antropogenic within the range of distribution and location of arable fields, crops, chemicalisation, salinity, dryness. Relations between them and the soils degradation intensity. Classification of morphological and structrural processes of soils. Regionalization of spatial and typology areas od soils degradation in Poland. Role of human, resistance, methods of principles.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Balon J., Malara H., 1988: Fizycznogeograficzna metoda oceny zagrożenia gleb przez erozję, Zesz. Nauk. UJ., Prace Geogr., z. 93

 2. Chomicz K., 1951: Ulewy i deszcze nawalne w Polsce, Wiad. Sł. Hydr.Meterol., T.2, z.3

 3. Dylikowa A., 1954: W sprawie nieporozumień terminologicznych w geomorfologii, pojęcia: erozji i denudacji, Czas. Geogr., T 25, z. 4

 4. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., 1992: Zarys morfogenetycznej klasyfikacji erozji gleb, Pam. Puławski, Prace IUNG, sumpl do zesz. 101

 5. Starkel L., 1976: Rola człowieka w procesie denudacji, Czas. Geogr., T XLVII, z. 4
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

LANDSCAPE VALUES AS TOURIST ATTRACTIONSCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


Lectures

15

10

ExercisesLaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Grzegorz JankowskiPrerequisites:

Physical geography of Poland, Regional geography of Poland, Landscape protection and engineeringAssumptions and objectives of the course:

Learning the elements shaping the landscape. Ability to valorize the landscape for the needs of tourism. Landscape ecology.The form and terms of assessment of the course:

assessment testRegistration for the course / additional notes:

yes


Content:

Basic terminology and key notions. Basic research methods. Assessment of attractiveness of landscape and its components. Selected methods of assessment of the value of landscape. Valorization of landscape for tourism and recreation. Landscape physiognomy and its variety. Perception of the landscape as the ”object” of recreation and rest. Landscape-related preconditions for tourism development. Landscape as a tourist product. Landscape values and tourist values. Types of landscape in tourist regions of Poland. Tourism in protected areas and scenically valuable regions. Threats for the landscape as the result of tourist activities. Types of tourist traffic conditioned by components of landscape. Environmental consequences of tourist traffic. Influence of tourist management on the natural environment.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Armand A. D. 1980: Nauka o krajobrazie. PWN, Warszawa;

 2. Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego (Red. M. Pietrzak). Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 5. Katedra Geografii Turyzmu, AWF, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Poznań;

 3. Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Praca zbiorowa (red.) A. Zaręba, D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2008;

 4. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008: Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa;

 5. Kruczek z., 2002: Polska. Geografia atrakcji turystycznych. PROKSENIA, Kraków;

Additional reading:

 1. Kowalczyk A., 1997: Geografia turyzmu. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa;

 2. Krzymowska-Kostrowicka A., 1995: Zarys geoekologii rekreacji, t. 2. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa;

 3. Płocka J., 1996: Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń;

 4. Szczęsny T., 1964: Ochrona przyrody i krajobrazu. PWN, Warszawa.
Organization unit:

Department of Physical Geography

Course of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

WORLD’S HEALTH RESORTSCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Mariusz RzętałaPrerequisites:

hydrology, physical geography, regional geographyAssumptions and objectives of the course:

Knowledge of health resorts in Poland and in the world and ability to assess the socio-economic importance of spa values.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Basic notions related to health resorts in Poland and in the world. Legal foundations for organization and functioning of health resorts and health resort communes in Poland (e.g. health resort treatment, natural healing resources, healing properties of climate, health resort facilities, health resort institutions, protection zones in health resorts) and in the world. Environmental conditions for development and historical outline of all health resorts in Poland (including historic and prospective ones). Environmental conditions for development and historical outline of over 100 major health resorts in the world, with particular focus on European resorts.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Kruczek Z., 1987: Uzdrowiska w Polsce. KAW, Kraków.

 2. Kruczek Z. 2002: Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Proksenia, Kraków.

 3. Lijewski T, Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998: Geografia turystyczna Polski. PWE, Warszawa.

 4. Łazarkowie M. R., 2007: Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin.

 5. Warszyńska J. (red.), 2000: Geografia turystyczna świata. Część I: Kraje europejskie. Część II: Kraje pozaeuropejskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Additional reading:

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Dz. U. 2005 r., nr 167, poz. 1399 (z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Dz. U. 1997 r., nr 133, poz. 884 (z późn. zm.).


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna