Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona29/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   69
Organization unit:

Department of Physical Geography

Course of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

WORLD’S HEALTH RESORTSCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

10

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Mariusz RzętałaPrerequisites:

hydrology, phisical geography, regional geographyAssumptions and objectives of the course:

Knowledge of geosystems of lakes which differ genetically, morphometrically, trophically, mictically and functionally, as well as skills at identifying determinants of lake degradation and showing ways how to reclaim, revitalize and protect them.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Basic notions in general and regional limnology. Lakes in the world. Classifying lakes according to the following criteria: genetic, thermal, mictical, trophical and functional. Chosen limnic processes (e.g. water circulation within limnic geosystems, thermal processes, water body dynamics, oxygen processes, eutrophization, acidity, alcalization, salinity etc.) and social-economical importance of lakes (water supply, transport, achieving resources, energy, protection from floods and droughts, military functions etc.) in the world. Anthropogenic water basins – classification, natural importance, functions. Chosen aspects of regional limnology – review of lakes and water basins on each continent.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2007: Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa. s. 339.

 2. Choiński A., 1995: Zarys limnologii fizycznej Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. 298 s.

 3. Choiński A., 2000: Jeziora kuli ziemskiej. Wyd. PWN, Warszawa. 204 s.

 4. Rzętała M., 2008: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Additional reading:

 1. Hutchinson G. E., 1975a: A treatise on limnology. Volume I, Part 1 - Geography and Physics of Lakes. A Wiley - Interscience Publication, New York - London - Sydney - Toronto. s. 540.

 2. Hutchinson G. E., 1975b: A treatise on limnology. Volume I, Part 2 - Chemistry of Lakes. A Wiley-Interscience Publication, New York - London - Sydney - Toronto. s. 541-1015.
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

CHANGES IN NATURAL ENVIRONMENT OF POLANDCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

5

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Jerzy WachPrerequisites:

Principles of physical geography, Physical geography of PolandAssumptions and objectives of the course:

Applying of knowledge from physical geography to determine relations between human and the environment in different spatial scale. Skill to determine the human impact on the environment.The form and terms of assessment of the course:

Credit testRegistration for the course / additional notes:

No

Content:

Matter and energy circulation in the nature. Long- and short period climate fluctuations in the Holocene. Natural evolution of the natural environment. Anthropogenic changes of the natural environment – anthropogenic landscape-shaping cycle. Human activity in the Holocene; influence of economic human activity on the natural geosystems functioning. Areas of ecological calamity in Poland. Possibilities of disadvantageous tendencies checking and inverting in the environment. Monitoring of the natural environment in Poland – assumptions and organisation. Temporal and spatial scales of the natural environment information; prognoses. Monitoring of contemporary morphogenetic processes in model catchments. Importance of protected areas.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Kostrzewski A. (red.), 1993: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.

 2. Gutry-Korycka M., Kędziora A., Starkel L., Ryszkowski L. (red.), 2006: Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania Ziemi. Prodruk, Poznań.

 3. Kozłowski S.K., 1994: Droga do ekorozwoju. WN PWN Warszawa.

 4. Starkel L., 2004: Klimatyczne czy antropogeniczne przyspieszenie obiegu wody i materii w ostatnich tysiącleciach na obszarze Polski [w:] Z. Śnieszko (red.) Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, Katowice.
Additional reading:

 1. Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008: Współczesne przemiany rzeźby Polski. SGP, IGiGP, IGiPZ PAN Kraków.

 2. Maciak F., 1996: Ochrona i rekultywacja środowiska. SGGW Warszawa.

 3. Stankowski W., 1996: Wstęp do kenozoiku ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski. UAM Poznań.
 1. Organization unit:

Department of Physical Geography

 1. Course of study (specialization):

Geography

 1. Specialty:

-

 1. Course title:

 2. NATURE PROTECTION

  1. Code/course no.:

Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

 1. 5-6

Hours:

 1. Language of instruction:

Polish

 1. Total:

15

15

 1. including:

stationary studies

extramural studies


 1. Status of the course:

elective

 1. lector

15

15

 1. exercises 1. laboratories 1. seminars 1. project 1. Name of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Andrzej Czylok

 1. Prerequisites: materials from secondary shool

 1. Assumptions and objectives of the course:

 2. The aim of the course is to acquaint students with the : motivation of nature protection , law aspects of nature protection; new manners on biodiversity protections; Natura 2000 network

The form and terms of assessment of the course:
Test

 1. Registration for the course / additional notes:

 2. yes

 1. Content:

 2. aim of nature protection, nature and environmental protection, forms of nature protection in Poland, biosphere reserves in Poland, biodiversity protections aspects – genetics,species, habitats; traditional extensive agriculture as a method of nature protection , methods of actively nature preservation, Nature 2000 network as a method of preservation natural heritage of Europe, habitat directive, birds directive

 1. Wykaz literatury:

Literatura podstawowa:

 1. Breymayer A. (red), 1994: Rezerwaty biosfery w Polsce. P.W. R. i L. Warszawa

 2. Głowaciński Z.(red.), 2001: Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce,P.W.R. L. Warszawa

 3. Liro A. Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000- Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa s.93.

 4. Kazimierczakowa R. Zarzycki K 2001 Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki PAN i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

 5. Olaczek R., 1999: Ochrona Przyrody w Polsce P.W.R. L. Warszawa

 6. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z.2003 :Atlas roślin chronionych. Multico, Warszawa
Literatura uzupełniająca:

 1. Czylok A., Slusarczyk M., Tyc A., Urbanowski M., Waga j. M. , 2008: Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszaru Jury na Przykładzie okolic Podlesic. Tow Mił. Ziemi Zaw. Wydz. Nauk o Ziemi Uniw. Sląski, Uniw. Szczeciński., Zawiercie.

 2. Dyduch-Falniowska Zając K (red) 1996: Corine biotops w integracji danych przyrodniczych w Polsce. Instytut Ochrony przyrody PAN, Kraków.

 3. Parusel J., 2002, Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna w województwie śląskim (propozycje).Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. S. 2-24

Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna