Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona30/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   69
Organization unit:

Department of GoemorphologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

EXTREME GEOMORPHOLOGICAL PHENOMENACode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Andrzej TycPrerequisites:

Meteorology and climatology, Basics of physical geography, Hydrology i oceanography, GeomorfologyAssumptions and objectives of the course:

Ability to use of knowledge on meteorology and climatology, hydrology and geomorphology to studies of relations between different components of Earth surface relief in different spatial scale. Ability to assessment of intensity and effects of the geomorphological processes activity for geographical environment and human, ability to recognize of extreme and normal phenomena in Earth surface modelling. Forecast of extreme processes activity in Earth environments, ability to use this knowledge in projects for different economy sectors, civil administration and spatial planning.The form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

yes


Content:

The role of extreme morphogenetic processes in the evolution of landscape and within the geomorphological cycle. Examples of extreme geomorphological phenomena developed as a result of extreme meteorological and hydrological processes. Presentation of these phenomena in two scales - zonal differentiation of climate of the Earth as well as vertical zonation of high mountains. The impact of human activity on the intensity and frequency of extreme phenomena.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Allen P.A., 2000: Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

 2. Embelton C., Thornes J., 1985: Geomorfologia dynamiczna. PWN, Warszawa.

 3. Klimaszewski M., 1981: Geomorfologia. PWN, Warszawa

 4. Migoń P., 2006: Geomorfologia. PWN, Warszawa

 5. Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.) 2008: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków

Additional reading:

 1. Roubault M., 1976: Czy można przewidzieć kataklizmy. Biblioteka problemów, Warszawa.

 2. Starkel L., 1986: Rola zjawisk ekstremalnych i procesów sekularnych w ewolucji rzeźby (na przykładzie fliszowych Karpat). Czasopismo Geograficzne, T. 57, z. 2, Wrocław.


Organization unit:

Department of GeomorphologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

KARST AND CAVES IN EUROPECode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Andrzej TycPrerequisites:

Geology, Basics of physical geography, GeomorphologyAssumptions and objectives of the course:

Ability to distinguish specific features of the geographical environment of karst regions and assessment of their susceptibility to risks induced by human activity. Basics of the sustainable development of karst regions in Europe.
The form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

yes


Content:

Characteristics of the European karst regions with specially consideration on uplands and mountains of Central Europe (e.g. karst and caves of Poland, Czech Rep., Slovakia and Hungary) as well as Southern Europe (e.g. karst of South France, Italy, Balkan Peninsula – Bulgaria, Serbia, Monte Negro, Croatia, Slovenia). Karst and caves of Great Britain. Human impact and protection of karst and caves in Europe.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Migoń P., 2006: Geomorfologia. PWN, Warszawa

 2. Pulina M., 1999: Kras. Formy i procesy. Uniw. Śląski, Katowice.

 3. Wielka Encyklopedia Geograficzna, t. I-XVII, Wyd. Kurpisz, Poznań (w tym głównie t. XVII: Pulina M., Andrejczuk W., 2000: Kras i jaskinie).
Additional reading:

 1. Ford D.C., Williams P.W. 2007: Karst hydrogeology and Geomorphology. Wiley, London.

 2. Gunn J. (red.) 2004: Encyclopedia of Caves and Karst Sciences. Fitzroy Dearborn, New York, London.

 3. Herak M., Stringfield V.T. 1972: Karst: Important Karst Regions of the Northern Hemisphere. Elsevire, Amsterdam.


Organization unit:

Department of geomorphologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

GLACIERS AND CONTEMPORARY CLIMATE CHANGESCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Jacek Jania, dr Mariusz GrabiecPrerequisites:

basics of physical geography, climatology, geomorphology, hydrologyAssumptions and objectives of the course:

Recognition of glaciers-climate interaction, ability to estimate how climate and its changes impact on cryosphere, indication of consequences of glaciers variations on environment and human, ability to identify potential changes of cryosphere at different scenario of climate changesThe form and terms of assessment of the course:

testRegistration for the course / additional notes:

yes


Content:

Glacier as an indicator of climate change. History of glaciations in the light of climate variations on the Earth. Factors determining mass balance of glaciers. Changes of glaciers’ dynamics and climate variations. Hydrology and thermal structure of glaciers. Glacial geomorphology as a consequence of glacial and climatic processes. Predictions of changes in climatic and glacial systems and potential consequencesList of bibliography:

Basic reading:

 1. Jania J., 1997: Glacjologia. Nauka o lodowcach. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 360 ss.

 2. Paterson W.S.B., 1994: The physics of glaciers. Third edition. Elsevier, Oxford

 3. Climate Change 2007. The Physical Science Basis. 2007. IPCC Report. Cambridge University Press, 996ss. http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm

 4. Global Glacier Changes: facts and figures. 2008. UNEP, WGMS, ss. 88, http://www.grid.unep.ch/glaciers/
Additional reading:

 1. Menzies J., 2002: Modern & Past Glacial Environments. Elsevier, 576 ss.

 2. Oerlemans J., Van der Veen C.J., 1984: Ice sheets and climate. Reidel, Dordrecht, 217 ss.
Organization unit:

Department of geomorphologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

HIGH MOUNTAIN GEOGRAPHICAL ENVIRONMENTCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


Lectures

15

15

ExerciseslaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Jacek Jania, dr Bogdan GądekPrerequisites:

basics of physical geography, geomorphologyAssumptions and objectives of the course:

Recognition of the high mountain geoecosystem; identify of the natural environment features and their influence on a human activity/forecasting of effects of a human activity in the natural environment.
The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

High mountains in the world. Distinctive features of the high mountains natural environment. Weather and climate features. Bioclimatic threats. Glacial and periglacial processes and their effects. Natural hazards. Plant cover features. Human activity and problems of the natural environmental protection.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Barry R.G., 2008. Mountain weather and climate. Cambridge University Press, Cambridge.

 2. French H., 2006. The periglacial environment. Wiley. London

 3. Jania J., 1997: Glacjologia. PWN, Warszawa.

 4. Paris R., 2002. Mountain environments. Prentice Hall. London.

Additional reading:

 1. Kaszowski L., 1985. Rzeźba i modelowanie gór wysokich strefy suchej na przykładzie Hindukuszu Munjah. Rozpr. Hab. UJ.

 2. Kotarba A., Kaszowski L., Krzemień K., 1987: Wysokogórski system denudacyjny Tatr Polskich. Prace Geogr. 3.

 3. Krzemień K., 1991. Dynamika wysokogórskiego systemu fluwialnego na przykładzie Tatr Zachodnich. Rozprawa Hab. UJ.

 4. Rączkowska Z., 2008. Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, Warszawa.1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna