Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona31/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   69
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

TOURIST ATTRACTIVENESS OF RIVER VALLEYSCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


Lectures

15

10

ExercisesLaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Grzegorz JankowskiPrerequisites:

Environmental preconditions for tourism, Heritage tourism, Geography of tourismAssumptions and objectives of the course:

Learning the importance of riverside areas as tourist attractions Ability to assess natural and cultural values of river valleys. Ability to determine a potential tourist product of river valleys.The form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Attractiveness of the geographical environment of river valleys. Environmental elements stimulating tourism development (values of animate and inanimate nature, protected areas). Values of watercourses resulting from their historical functions. The cultural heritage of river valleys (cities upon rivers, defensive architecture, architectonic objects outside cities, hydrotechnical facilities). Elements of tourist management. Tourist potential of river valleys – selected examples. A river valley as a tourist product – selected case studies.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Czaya E., 1987: Rzeki kuli ziemskiej, PWN, Warszawa;

 2. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008: Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa;

 3. Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry. Praca zbiorowa (red.) S. Liszewski, Katedra Geografii Miast i turyzmu UŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2003;

 4. Starkel L., 2001, Historia Doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś, monografie nr 2, IGiPZ PAN, Warszawa
Additional reading:

 1. Duda M., Duda T., 2008, Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo „Region”, Gdynia;

 2. Bogdanowski J., 2002: Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków;

 3. Doliny rzeczne. Przyroda – Krajobraz – Człowiek. (red.) U. Myga-Piątek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 7, Sosnowiec, 2007;

 4. Kaniecki A., 2004: Poznań – dzieje miasta wodą pisane. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization)

GEOGRAPHY

Specialty

-


Course title

WATER RESOURCES OF CONTINENTSCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


TOTAL:


including:

stationary studies

extramural studies
Status of the course:

elective


Lectures

10Exercises


Laboratories


Seminars


Project


Name of course leader / leaders:

Dr Marek RumanPrerequisites

Hydrology and oceanographyAssumptions and objectives of the course

Introduction of the issue of water resources in different continents and their local determinants.The form and terms of assessment of the course:

Credit testRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Water balance of the globe and its components. Assessment of water resources of individual continents; water surplus and deficiency on the globe. World’s resources of potable water. Characteristic of world’s basins. Assessment of change tendencies of water circulation a global use of water recourses of the globe. Water resources and human needs. Rules of efficient use of water. Problem of water shortage in the world. Water resources of Poland compared with Europe and the world. Problems of usage and protection of water resources.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Biswas Asit K. 1996: Water Resources. Environmental Planning, Management, and Development. McGraw-Hill Companies. United States of America.

 2. Lwowicz M.I, 1979: Zasoby wodne świata. PWN Warszawa.

 3. Encyclopedia of Hydrology and Water resources, 1998 (red. R. W. Herschy i R. W. Fairbridge), Kluwer Academic Publisher.

 4. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. IV: Wody Ziemi. Wyd. Kurpisz.

 5. World Water Balance and Water Resources of the Earth, 1978, UNESCO.

Additional reading:

 1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1999: Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 2. Chełmicki W., 2001: Woda . Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 3. Choiński A.,2000: Jeziora kuli ziemskiej, PWN Warszawa

 4. Mikuski Z. 1998: Gospodarka wodna, PWN Warszawa.

 5. Pociask-Karteczka J. 2003: Zlewnia. Właściwości i procesy. UJ IGiGP, Kraków.
Organization unit:

Department of paleogeography and paleoecology of QuaternaryCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

PALAEOECOLOGY OF MANCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:
15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures
15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Dominik AbłamowiczPrerequisites:

Geomorphology, Physical geographyAssumptions and objectives of the course:

A man as element of geographic environment; destination: man biocultural adaptation and in environment variability.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

yes


Content:

Adaptation of primary man to different types of landscape. Use of environment by early agricultural cultures. Pressure of man on environment in primaval history.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Cambell B. 1995: Ekologia człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, PWN, Warszawa.

 2. Kozłowski J. K., Kozłowski S. K. (red.) 1983: Człowiek i środowisko w pradziejach, PWN Warszawa.

 3. Piontek J., Wiercińska A. (red.) 1993, Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 4. Richling A., Solon J. 1998, Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa.

 5. Waloński N. 2006, Ekologia człowieka, t. 1-2, PWN, Warszawa

Additional reading:

 1. Abłamowicz D., Śnieszko Z. (red.) 2004, Zmiany środowiska w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, wyd. Muzeum Śląskie w Katowicach, Oddział Katowicki Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Katowice.

 2. Kostrowicki A. S. 1999, Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów, PWN, Warszawa.

 3. Piskozub A. 2001, Rzeki w dziejach cywilizacji, wyd. Adam Marszałek, Toruń

 4. Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red.) 2003, Kompendium wiedzy o ekologii, PWN, Warszawa.

 5. Weiner J. 2003, Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, PWN, Warszawa
Organization unit:

Department of Palaeogeography and Palaeoecology of QuaternaryCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

PALAEOGEOGRAPHY OF WINECode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Ryszard J. KaczkaPrerequisites:

geology, soil science and soil geography, geomorphology, hydrology and oceanography, management and conservation of the natural environmentAssumptions and objectives of the course:

Education effects – skills and competences: Developing skills of finding relationships between different elements of environment and its roles in reconstructions of past landscape evolution. Increasing knowledge about human activity as one of the most important factors changing the landscape of Mediterranean region and Europe using wine as example of plant which has stimulated culture and economic development since Neolithic. Competence of using different proxy for climate reconstruction for last millennium.The form and terms of assessment of the course:

final testRegistration for the course / additional notes:

yes


Content:

History of the human impact and climate change interactions from prehistoric to modern times. The role of past global changes in directing development of ancient and modern civilisations in Europe. Paleogeographical and paleoecological reconstructions based on different historical and environmental proxies. Wine as example of biological proxy recorded changes of land use and climate.

.


List of bibliography:

Basic reading:

 1. Fagan. B. 2004. The Long Summer: How Climate Changed Civilization. Basic Book. s. 284

 2. McGovern P., Fleming S. J., S. H. Katz. 2000. The Origins and Ancient History of Wine (Food and Nutrition in History and Anthropology). Routledge. s. 409

 3. Johnson H. 2001. The Story of Wine. Mitchell Beazley. s. 256

Additional reading:

 1. Malinowska E., Lewandowski W., Harasimiuk A. 2004. Geoekologia i ochrona krajobrazu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 2. Falkowski J. 2001. Geografia rolnictwa świata. PWN s. 516
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna