Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona32/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   69
Organization unit:

Department of paleogeography and paleoecology of QuaternaryCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

BEGINNINGS OF THE MAN COLONIZATION IN POLANDCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

20

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

20

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Dominik AbłamowiczPrerequisites:

Geography of settlement, physical geographyAssumptions and objectives of the course:

Man and his culture as element of geographic environment. Destination: the colonization like element of environmental changes.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

yes


Content:

Anthropogenesis and development of man (relations with the environment); Appearance a man in Vistula and Oder basin (characteristic of cultures; geography of colonization). Main periods of cultural development on polish land (economy, co-dependence with environment): changes of forms colonization, taking advantage of raw material (centers productive), demographic changes (migrations, disparity of population, territorial disparity), primeval and Middle Ages production, problems of identification ethnic primeval populations.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Renfrew C., Bahn P. 2002: Archeologia, Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa.

 2. Kaczanowski P., Kozłowski J. K. 1988: Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Wielka historia Polski t. I (red. Grodziski S., Wyrozumski J., Zgórniak M.), Kraków.

 3. Kozłowski J. K. (red.) 1999: Encyklopedia historyczna świata. T. 1. Prehistoria, Kraków.

 4. Ławecka D., 2003: Wstęp do archeologii, Warszawa.

 5. Leciejewicz L. 1989: Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź

Additional reading:

 1. Ostoja-Zagórski J. 1996: Najstarsze dzieje ziem polskich, Bydgoszcz.

 2. Gąssowski J. 1988: Kultura pradziejowa na ziemiach Polski. Zarys, Warszawa.

 3. Kozłowski J. K., Kozłowski S. K. (red.) 1983, Człowiek środowisko w pradziejach, PWN, Warszawa

 4. Cambell B. 1995, Ekologia człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, PWN, Warszawa.

 5. Hensel W. (red.) 1975, 1978, 1979, 1981: Prahistoria ziem polskich (t. I-V), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.Organization unit:

Department of palaeogeography and palaeoecology of QuaternaryCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

REASONS AND RESULTS OF LARGE FLOODS IN THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Adam ŁajczakPrerequisites: Hydrology, climatology, geomorphology

Assumptions and objectives of the course:

Description of reasons, character and results of floods causing large economic losses.The form and terms of assessment of the course:


Registration for the course / additional notes:

yes

Content:

Conception of high water stage and flood. Water circulation on slopes in conditions of differentiated vegetation cover. Weather conditions of floods. Types of floods in the world and areas of their occurrence. Human impact on increased or decreased flood hazard – examples from different morpho-climatic zones. Examples of the most catastrophic floods in historic times with special reference to ancient civilisation and large rivers. Register of catastrophic floods in the area of Poland, information sources. Hydrological, geomorphological, sedimentological and ecological results floods. Economic and social losses caused by floods. Modern technical and proecological methods of flood prevention, effects of these activities.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Przyczyny i skutki wielkich powodzi. Aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne. Mat. konferencji zorganizowanej w dn. 29-30.11.1999, Kraków.

Additional reading:

 1. Balcer V.C., Kochel R.C., Patton P.C. (ed.), 1998. Flood Geomorphology. J. Wiley & Sons, Chchester.

 2. Starkel L., Grela J. (red.), 1998. Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 r. Kraków.Organization unit:

Department of paleogeography and paleoecology of QuaternaryCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

RECONSTRUCTION OF ENVIRONMENTAL CHANGES IN MIDDLE EUROPECode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

1

Semester:

3-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

30
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Kazimierz KlimekPrerequisites:

Geomorphology, Climatology, GeologyAssumptions and objectives of the course:

Awareness of environmental changes in Middle Europe since the last glacial age.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

yes


Content:

Present environment of the Middle Europe used to be drastically changed in last 12 000 years. For the last 6000 years the changes are an effect of agriculture. The changes are recorded in landscape as well as in fluvial and colluvial deposits. Human observation of environmental changes about last 1000 years the changes are available in archival sources.

Diversity of landscape in Poland allows to retrace a sequence of events and human impacts leading to changes in natural environment


List of bibliography:

Basic reading:

 1. Starkel L., (ed.), 1991. Geografia Polski; Środowisko przyrodnicze. 635p. PWN, Warszawa

 2. Mojski J.E., 1993. Europa w Plejstocenie.332p. Pol. Ag. Ekologiczna.

 3. Lowe J.J. Walker M.J.C, 1997. Reconstructing Quaternary Environments. 2nd Ed. 433p. Prentice Hall.

 4. Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. 404p. Pań. Inst. Geol. Warszawa.

Additional reading:

 1. Bell M., Walker M.J.C., 1992. Late Quaternary Environmental Change. 273p. Longman.
Organization unit:

Department of palaeogeography and palaeoecology of QuaternaryCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

NATURAL ENVIRONMENT OF THE SELECTED AREAS OF NORTHERN HEMISPHERE IN LATE QUATERNARY: PAST AND PRESENTCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Adam ŁajczakPrerequisites:

Geology, geomorphology, climatology, hydrologyAssumptions and objectives of the course:

Explanation of reasons of differentiation in natural environment in late Quaternary, its present differentiation in the northern hemisphere, the role of a man.The form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

yes


Content:

Modern differentiation of natural environment: zonality, azonality, vertical zonality, asymmetry. Examples of differentiation of natural environment: mountains in Asia, Europe, N. America, lowlands in Europe, Siberia, Canada. Consequences of climate warming in late glacial period and Holocene. Medieval climate warming and Little Ice Age – main features. Changes in deserts’ limits. Regional and global consequences of the uplift of Tibet Upland and Himalayas. Hydrological and geomorphologic results of catchments’ deforestation. Modern increase of flood hazard, desertification hazard and soil erosion hazard – natural and economic reasons and results, attempts to stop these processes.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Starkel L., 1977. Paleogeografia holocenu. PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Berglund D.E., Birks H.J.B., Ralska-Jasiewiczowa M., 1966. Palaeoecological Events During the Last 15000 Years. J. Wiley & Sons, Chichester.

 2. Berglund D.E. ., 1985. Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. J. Wiley & Sons, Chichester.

 3. Starkel L., 1983. The reflection of Hydrologic Changes in the Fluvial Environment of the Temperate Zone during the Last 15000 Years. In: Background palaeohydrology. (ed.) K.J. Gregory.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna