Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona33/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   69Organization unit:

Department of palaeogeography and palaeoecology of QuaternaryCourse of study:

Geography

Specialty:

-


Course title:

HAZARDS AND PROTECTION OF VALLEY GEOECOSYSTEMS IN SOUTHERN POLANDCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Adam ŁajczakPrerequisites:

Geomorphology, hydrologyAssumptions and objectives of the course:

Discussion of changes in natural environment of river valleys influenced by human impact, description of hazards for water environments, proposed forms of protection.The form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

yes


Content:

Changes in natural environment of river valleys in Poland in historic times. Human management in mountain slopes – environmental reasons in mountain valleys and in the mountain foreland. Environmental results of regulation of river channels and construction of water dams. Environmental results of melioration works. Present and forecasting state of natural environment of river valleys. Present forms of protection of river valleys. Modern views on proper management and protection of river valleys. Requirements of international organisation for the protection of river valleys. Polish ecological network ECONET-POLAND in river valleys.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Liro A. (red.), 1998. Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Wyd. Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Fundacja IUCN-Poland, Warszawa.

Additional reading:

 1. Maruszczak H., 1988. Zmiany środowiska przyrodniczego kraju w czasach historycznych. W: Starkel L. (red.) Przemiany środowiska geograficznego Polski, Wyd. PAN, Warszawa.

 2. Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek europejskich. Materiały Międzynarodowej Konferencji z okazji 20-lecia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Kazimierz Dolny, 1-4.09.1999.Wyd. UMCS Lublin, 1999.

 3. Tomiałojć L. (red.), 1995. Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. Wyd. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Organization unit

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

NATURE EDUCATIONCode/course no.:


Year:

II

ECTS credits:

1

Semester:

3

Hours per semester

Language:

Polish


Sum:


stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


obligatory for the pedagogical course

lectures

-

15

classes

-

-

laboratory

-

-

seminary

-

-

projects

-

-

Course leaders:

Dr Michał AugustyniakPrerequisities:


Main aims:

To prepare students to course of nature and geography teaching.Examination methods:


Registration for the course:

Yes


Course description:

Theoretical information of nature and nature education. The role of nature in polish system of education. Aims, topics and achievements by curriculum in a programme of nature in primary school. General aims and detailed aims of nature education in all types of school.Bibliography:

Basic reading:


 1. Arciszewska E., Dylak S. (red.), 2005: Nauczanie przyrody – wybrane zagadnienia. CODN, Warszawa

 2. Pulinowa M. Z. (red.), 1996: Człowiek bliżej Ziemi. WSiP, Warszawa

 3. Programy do przyrody w szkole podstawowej

Additional reading:

    1. Pulinowa M. Z., 2003: Ziemia jako wartość w edukacji dziecka. [W:] Dziecko w świecie wartości, cz. II, B. Dymara (red.) Wyd. Impuls, Kraków, s. 99-160.Organization unit:

Department of climatologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

ANTHROPOGENIC hazards of ATMOSPHERECode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Term:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

12

10

exercises

3
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Mieczysław LeśniokPrerequisites:

Basics of meteorology and climatology
Assumptions and objectives of the course:

Recognition of the main anthropogenic causes of the atmosphere degradation and their influence on the climate conditions in global and regional scale.The form and terms of assessment of the course:

final testRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Lectures: greenhouse effect, ozone hole, El Niño phenomenon, air pollution, acid rains, urban climate, agriculture, deforestation, meliorations, consequences of the military operations.

Excercises: Overview of the contemporary literature on the selected subject and its presentation.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Schönwiese Ch-D., 1997: Klimat i człowiek, Prószyński i S-ka, Warszawa

 2. Kożuchowski K., Przybylak R., 1991: Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa

 3. Fleming G., 1983: Klimat-Środowisko-Człowiek, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

 4. Lewińska J., Klimat miasta, zasoby, zagrożenia, kształtowanie, IGPiK, Kraków

 5. Van Andel T.H., 1997: Nowe spojrzenie na stara planetę, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Additional reading:

 1. Falkowska L., Korzeniewski K., 1998: Chemia atmosfery, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

 2. Kożuchowski K., 1998: Atmosfera, klimat, ekoklimat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Organization unit:

Department of climatologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

EXTREME CLIMATE EVENTSCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

dr Zuzanna Bielec-BąkowskaPrerequisites:

Mathematics with elements of statistics, Principles of physical geography, Meteorology and climatology, Climate of PolandAssumptions and objectives of the course:

Ability to define extreme climate events; determine their influence on natural environment as well as man’s life and activity; knowledge of spatial and temporal scale of extreme climate events occurrence; understanding of mutual relationship between weather conditions and extreme phenomena.The form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Definition of extreme events. Spatial and temporal scale of extreme climate evens; annual and daily course. Influences of atmospheric circulation on the extreme events occurrence. Extreme values of temperature and precipitation on the Earth and in Poland. Widespread and gush rain. Floods and droughts in particular geographical regions. Monsoons. Thunderstorms, tornadoes and tropical cyclones. Wind burst. El Niño.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Barry r. g., Chorley R. J., 1998, Atmosphere, weather and climate, Routledge, London and New York.

 2. Burroughs W. J., 1997, Does the weather really matter? The social implications of climate change, Cambride University Press.

 3. Kożuchowski K., 1990, Materiały do poznania historii klimatu w okresie obserwacji instrumentalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

 4. Martyn D., 1987, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.

 5. Starkel L., 1999, Geografia Polski-Środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Lublin, Vol. LV/LVI, 2000/2001 (wydanie pokonferencyjne: „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych”).

 2. IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon S., D. Qin, M. Manning, Z., Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp.

 3. Kożuchowski K., Przybylak R., 1995, Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa.

 4. Lockwood J. G.,1984, Procesy klimatotwórcze, PWN, Warszawa.

 5. Schönwiese Ch-D., 1997, Klimat i człowiek, Prószyński i S-ka, Warszawa.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna