Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona35/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   69
Organization unit:

Department of climatologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

Climate of Upper Silesia Region and Silesia PROVINCE

Code/course no.:


Studies year:

I-III

ECTS credits:

1

Semester:

1-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

12

10

exercises

3
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Mieczysław LeśniokPrerequisites:

Basics of meteorology and climatology , Physico-geographical environment of Silesia Region
Assumptions and objectives of the course

Recognition of the characterization and transformations of the climate conditions of Upper-Silesia region and Silesian voivodeship.

Analysis of the climate conditions of the selected area of Upper-Silesia region.


The form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Lectures: History of the research on the climate of Silesian region. Circular and radiative factors shaping climatic conditions of Upper-Silesia region and Silesian voidvodeship. Distribution and differentiation of the particular meteorological parameters: temperature, radiation, insolation, cloudiness, visibility, wind, rains, snow cap on the urban and non-urban area. Anthropogenic transformations of climate conditions: climate of the urban-industrial areas, air pollution, acid rains, smog. Atmosphere monitoring. Topoclimatic conditions of the selected areas of Silesian voivodeship.

Exercises: Characterization of the climate conditions of the selected area on the basis of statistic data.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Łupikasza E., Widawski A., 2008:, Warunki klimatyczne obszaru GZM, [W:] Górnośląski Związek Metropolitalny, zarys geograficzny, PTG Oddział Górnośląski, Sosnowiec .

 2. Paszyński J., Niedźwiedź T., 1991: Klimat [W:] L.Starkel (red.) Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa.

 3. Leśniok M., Degórska V., 2008: Zanieczyszczenie powietrza w miastach GZM, [W:] Górnośląski Związek Metropolitalny, zarys geograficzny, PTG Oddział Górnośląski, Sosnowiec.

Additional reading:

 1. Atlas klimatu województwa ślaskiego, 2000, A. Kruczała (red), IMiGW, Katowice.

 2. Ośródka L., Wojtylak M., 1996: Tendencje przebiegu wybranych elementów meteorologicznych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Próba oceny wpływu człowieka na klimat. Materiały konferencji Naukowej, 12-14 września, Katowice.
Organization unit:

Department of climatologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

CLIMATIC REGIONS OF THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

I-III

ECTS credits:

1

Semester:

1-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

10

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Ewa Łupikasza, prof. dr hab. Tadeusz NiedźwiedźPrerequisites:

Basis of physical geography GG054, meteorology and climatology GG059Assumptions and objectives of the course:

To gather knowledge on regional differentiation of climate conditions and climatic regions and types division on the Earth. To get to know the causes of spatial variability of climate due to global and regional factors.The form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Topics of this lecture involve problems of regional climatology. Introductory lecture: theory of systems and climate system. Climatic factors: astronomical (radiative), geographical, circulation. Review of climate classifications and their methodological bases. General characteristic of climate zones. Genesis of climate types in respect to global and regional climate drivers, extreme and average values of climate elements, climatic records and extreme events. Climate conditions of selected regions (or countries) representative for the main climatic types: A – tropical climate, BS – steppe climate, BW – desert climate, C – warm temperate climate, D – cool (boreal) temperate climate, ET – tundra climate, EF – perpetual frost climate.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Martyn D., 2000. Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa

 2. Lockwood J.G. 1984. Procesy Klimatotwórcze. PWN. Warszawa

 3. Santos F.D., Forbes K., Moita R. 2002.Climate Change in Portugal, Scenarios, Impacts and Adaptation Measures. SIAM Project.FCT. Portugal.

 4. Hulme M., Barrow Elaine. 1997. Climates of The British Isles – Present, Past and Future. Routledge. London and New York.

 5. Goldreich Y. 1998. The Climate of Israel. Observation, Researches and Application. Kluwer Academic. New York

Additional reading:

 1. Fairbridge R.W. 1987. The Encyclopedia of Climatology. Van Nostrant Reinhold, New York

 2. Bryant E. 1977. Climate Process and Change. Cambridge University Press. Cambridge

 3. Okołowicz W., 1969. Klimatologia Ogólna. PWN. Warszawa

 4. Chromow F. 1977. Meteorologia i Klimatologia. PWN. Warszawa

 5. Crowe P.R. 1987. Problemy Klimatologii Ogólnej. PWN. Warszawa
Organization unit:

Department of ClimatologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

SATELLITE METEOROLOGYCode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:

1

Semester:

3-6

Hours:

Language of instruction:

Polish

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

electivelecturesexercises

15
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Artur WidawskiPrerequisites:

Academic courses (basis) of meteorology and remote sensing.Assumptions and objectives of the course:

Explanations of remote sensing methods and techniques used to extract information from radar data, sounding data and meteorological satellite data with emphasis on the latest measuring technologies in focus on Climatology.The form and terms of assessment of the course:

Satellite imagery interpretation test.Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Global system of meteorological satellites. Radiation and radiative transfer equation. Spectral signatures and multi spectral sensing of Earth’s surface and atmosphere in different spectral channels. Sounding the atmosphere using infrared different resolution spectral data. Synoptic satellite meteorology and basis of weather forecast. Remote sensing in Climatology – presentation of applications. Presentation of selected case studies.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Bader M.J.,Forbesg.S.,Grantj.R.,Lilleyr.B.E. And Watersa.J., 1995: Images in weather forecasting - A practical guide for interpreting satellite and radar imagery; Cambridge University Press, pp 499.

 2. Rymarz Cz. pod red., Jasiński J.M., Kroszczyński K., Winnicki I., 1999: Satelitarne obrazy procesów atmosferycznych kształtujących pogodę. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, ss. 241

 3. Manual of Synoptic Satellite Meteorology. Conceptual Model. Case studies. Version 3.0 KNMI, ZAMG supported by EUMETSAT, 2 CD-Rom
Additional reading:

 1. Gurney, R.J., Foster, J.L., Parkinson, C.L., 1993: Atlas of satellite observation related to global change. University Press Cambridge, pp.470


Organization unit:

geoecotourism unitCourse of study (specialization):

Geography

Speciality:

-


Course title:

METHODS OF LANDSCAPE RESEARCHCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

electivelectures

15

10

exercises

-

-

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Urszula Myga – PiątekPrerequisites:

Bases of the physical geography, basis of socio-economic geographyAssumptions and objectives of the course:

Acquainting students with essential testing methods of landscapes is a purpose of the object in ecology and geography of the landscape, landscape architecture and geography of the culture.The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Origin of the landscape’s notion and his ambiguity. Natura, primeval and cultural landscape. Inspection of the definition and research methods according to basic disciplines and research directions (comprehensive physical geography, landscape ecology, landscape direction, landscape architecture, perception of the landscape). Schools of the research on the landscape. History of landscape direction. Holistic conception of natures. Humanistic geography and the landscape. Landscape planning. Landscape as a system. Sources of information for changeabilities of landscapes. Using the GIS sharp in landscape examinations, devising landscapes and landscape maps.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Ostaszewska K., 2002: Geografia krajobrazu, PWN, Warszawa.

 2. Pietrzak M., 1998: Syntezy krajobrazowe. Założenia, problemy, zastosowanie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe., Poznań.

 3. Richling A., Solon J., 1994: Ekologia krajobrazu. PWN, Warszawa.

 4. Szponar A., 2003: Fizjografia urbanistyczna. PWN, Warszawa.

 5. Zaręba A., Chylińska D (red.): 2008: Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.

Additional reading:

 1. Armand A.D., 1980: Nauka o krajobrazie. PWN, Warszawa.

 2. Bogdanowski J., 1981 : Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa.

 3. Dobrowolska M., 1948: Dynamika krajobrazu kulturalnego. Przegl. Geograf T. XXI, z.3-4, s.151 - 205.

 4. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr. 1-11 (2001-2008), KKK PTG, Sosnowiec

 5. Wojciechowski K. H., 1986: Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu. Rozprawy Wydz. Biol. i WNoZ, LTMSC, Lublin.1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna