Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona36/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   69Organization unit:

geoecotourism unitCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-

Course title:

CULTURAL LANDSCAPE EVOLUTIONCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

10

exercises

-

-

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Urszula Myga-PiątekPrerequisites:

Physical geography of Poland, Regional geographyAssumptions and objectives of the course:

Acquainting students with the evolution of landscapes as reflecting the evolution of human cultures in the geographical spaceThe form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes

Meaning of notion: natural scenery and his evolution in the geological history; the cultural landscape as the special case of landscapes evolution. The nature but the culture. Evolution of landscapes on chosen cultural and of civilization examples of circles. Elements of cultural landscapes; factors of transformations of landscapes, types of cultural landscapes (examples of classification). Stages transformed of landscapes on the example of Europe. Characteristics of cultural landscapes of Europe, of the Middle East, of the Far East. Standardizing cultural landscapes as the result of globalization processes. Threats of landscapes and their protection.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Ostaszewska K., 2002: Geografia krajobrazu. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

 2. Zaręba A., Chylińska D (red.): 2008: Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.

 3. Myga-Piątek U. (red.): 2005: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Nr 4. KKK PTG, Sosnowiec

 4. Orłowska E., (red.) 2002-2008: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, PTG Wrocław, Wrocław, Tomy 1-5.

Additional reading:

 1. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG z lat 2001-2009. (T. I-XI).

 2. Myczkowski Z., 2003: Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach prawnie chronionych. Monografia 285. Seria architektura. Politechnika Krakowska. Kraków.

 3. Pietrzak M., 1998: Syntezy krajobrazowe. Założenia, problemy, zastosowanie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe., Poznań.
Organization unit:

geoecotourism unitCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

SELECTED CONTEMPORARY SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS IN THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

III

ECTS credits:

1

Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir PytelPrerequisites:

Political geography, Bases of socioeconomic geographyAssumptions and objectives of the course:

The aim of the subject is to inform the students about contemporary global problems and conflicts which are present in the world due to the technological development, globalization, social and cultural diversity.The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes


Content:

The profile of the main global socio-economic problems: unemployment, famine, corruption, poverty, smuggling, population boom, diseases (AIDS, SARS, plague, cancer, depression, neurosis), migration; political problems – global terrorism, armed conflicts, ecology problems: air pollution, ozone hole, greenhouse effect, water contamination, soil pollution, poaching, tree clearing, extreme climate phenomena; cultural and civilization problems: illiteracy, cultural and linguistic unification.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Encyklopedia, Ludność Świata, tom.12. Kurpisz. Warszawa.

 2. Koptas G., 1992: Następstwa utraty pracy w opiniach bezrobotnych: (wybrane problemy społeczne) IPiSS, Warszawa.

Additional reading:

 1. Ginsbert-Gebert A. (red.), 1988: Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska: PAN. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko". T. 2. – Wrocław.

 2. Nasierowski T., Matsumoto H., 1992: AIDS - nowe wyzwanie, stare problemy: zaburzenia psychiczne związane z AIDS. Wellcome": "Medyk", Warszawa.

 3. Sikorska A., 1993: Niektóre problemy rynku pracy na wsi. IERiGŻ. Warszawa.

MASTER’S (SECOND DEGREE) PROGRAMME
MAJOR COURSES


Organization unit:

Department of Physical geography, Group of Biogeography and Geography TeachingCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:


Course title:

METHODS OF SEARCHES IN GEOGRAPHY AND


A HISTORY OF GEOGRAPHICAL IDEAS

Code/course no.:

GG 301


Studies year:

I

ECTS credits:

6 (4)

Semester:

1

Hours per semester

Language:

Polish


Total:

30

30

Including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

30

30

classes

-

-

laboratory

-

-

seminary

-

-

projects

-

-

Course leaders:

Prof. dr hab.Maria Z. PulinowaPrerequisities:


Main aims:

Ability of identification of environmental, social and economical problems. Control of problems and processes in geographical space.Examination methods:

Oral examRegistration for the course:

No


Course description:

Methods and aims of geography. Structure of the geography. Model of geographical searches with methods. Specific, scientific language of geographers. Levels and stages of scientific search. Paradigmates in modern nature science. Analyse and system in science. Formal problem of scientific articles. History of geographical ideas in ancient times. Modern geography.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Babicz J., Walczak W., 1970: Zarys historii odkryć geograficznych, PWN.

 2. Capra F., 1987: Punkt zwrotny, PWN, Warszawa.

 3. Nowakowski S., 1938: Geografia jako nauka, Trzaska, Ewert, Michalski, Warszawa.

 4. Pulinowa M. Z., 1990: Wprowadzenie do rozważań nad przestrzenią i czasem w szkolnej geografii., Geografia w Szkole.

 5. Pulinowa M.Z., 1996: Człowiek - Ziemia. Relacja zmienna w czasie, [w]: Człowiek bliżej Ziemi. M.Z. Pulinowa (red.). WsiP, Warszawa, s. 16 – 27.

 6. Rudniański J., 1984: Sprawność umysłowa, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 90-111.

 7. Zaczyński W., 1968: Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa, s. 9 - 66.

 8. Znaniecki., 1991: Upadek cywilizacji zachodniej. Pisma filozoficzne t. II, Warszawa.

Additional reading:

 1. Dłubacz W., 1998: Nauka a Kultura, Przegląd Uniwersytecki KUL nr 2, s. 20

 2. Erik P., Eckholm, 1978: Ziemia którą tracimy – stres środowiskowy. Historia zniszczenia lasów.

 3. Flis J., 1962: Geografia fizyczna ogólna w studiach geograficznych WSiP
Organization unit:

Department of Physical Geography

Course of study (specialization):

Geography

Specialty:


Course title:

GLOBAL PROBLEMS OF THE NATURAL ENVIRONMENTCode/course no.:

GG 302


Studies year:

I stat./I-II extram.

ECTS credits:

8 (8)

Semester:

2/1-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

60

60

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

45

60

exercises

15
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. UŚ dr hab Stanisław Czaja, dr hab. Mariusz RzętałaPrerequisites:

physical geography, hydrology and oceanography, meteorology and climatology, pedology, regional geographyAssumptions and objectives of the course:

Identifying global environmental problems, recognizing reasons and complex determinants of environmental problems, determining cause and effect connections and predicting effects of global changes in rocks of various periods, critical analysis of information coming from various sources.
The form and terms of assessment of the course:

exam


Registration for the course / additional notes:

No


Content:

Global changes of the environment – reasons and effects. The interaction of ocean – atmosphere – continent. Global changes of the atmosphere – effects for hydrosphere, biosphere, profile of the Earth surface and human activity. Dynamics of ecosystems in tropical forests. Desertification and steppization – reasons. Depletion and anthropogenic degradation of natural resources – renewability and non-renewability of natural resources. Natural disasters – global consequences. Predicting global changes of the natural environment.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Schónwiese Ch. D., 1997. Klimat i człowiek. Prószyński i Spółka, Warszawa.

 2. Crowe P. L., 1987: Problemy klimatologii ogólnej. PWN, Warszawa.

 3. Starkel L., 1977: Paleogeografia holocenu. PWN, Warszawa.

 4. Mannion A. M., 2003: Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. PWN, Warszawa.

 5. Allen P. A., 2000: Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN, Warszawa.
Additional reading:

  1. Chromow S. P., 1975: Meteorologia i klimatologia. PWN, Warszawa.

  2. Bradley R. S., 1999: Paleoclimatology. Reconstructing Climates of the Quaternary. Harcourt Academic Press, San Diego.

  3. Eddy J. A., Oeschger H., (red.), 1993: Global Changes in the Perspective of the Past, Wiley & Sons, Chichester.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna