Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona37/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   69
Organization unit:

Department of Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

SOCIAL-ECONOMIC GLOBAL PROBLEMSCode/course no.:

GG 401


Studies year:

II stat./I-II extram.

ECTS credits:

8 (8)

Semester:

3/1-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

60

60

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

45

60

exercises

15
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka + teamPrerequisites:

Base of socio-economic geography, regional geographyAssumptions and objectives of the course:

The identification of social-economic global problems, theirs critical valuation. The competence of confrontation of the opinions about globalization. The understanding of social-economic development as a local and regional process.The form and terms of assessment of the course:

Exam


Registration for the course / additional notes:

No

Content:

Definition: global, globally, globalization. The history of globalization. Globalization theories. The aspects of globalization as a social-economic problems. The urbanization. The food problems of the World. International process of integration. A global factors of the economic, social, and information development.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Globalopolis. Kosmiczna wioska (pr. zbior.), 2003, „PAX” Warszawa,

 2. Czerny M., 2005: Globalizacja a rozwój, PWN Warszawa,

 3. Scholte J., 2006:Globalizacja, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”,

 4. Martin H., Schumann H., 1999: Pułapka globalizacji, Wyd. Dolnośląskie,

 5. Krzysztofek K., Szczepański M., 2002: Zrozumień rozwój, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Additional reading:

  1. Huntington S., 1997: Zderzenie cywilizacji, PWN, Warszawa,

  2. Fakuyama F., 2000: Wielki wstrząs, PWN, Warszawa,

  3. Diversity amid globalization (pr. zbior.), Prentice Hall,

  4. Encyklopedia of global change, Goudie Oxford, vol. 2,

  5. Jałowiecki B., 2007: Globalny świat metropolii, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Organization unit:

Institute of PhilosophyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

PHILOSOPHYCode/course no.:

GG 303


Studies year:

I

ECTS credits:

3 (4)

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatorylectures

30

30

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

dr Agnieszka WoszczykPrerequisites:

General humanistic knowledge from average schoolAssumptions and objectives of the course:

Bascic knowledge about philosophical terms and conceptions, ability to discern diffrent aspects of reality and to interrogate philosophical questions. Deeping of consciousness of different regards on the world’s nature in the history of the European thought. Ability to critical analysis and rational argumentation
The form and terms of assessment of the course:

Oral form of final creditRegistration for the course / additional notes:


Content:

Conditions of appearance philosophical speculation in antique Greece. Distinguishing of philosphical and prephilosophical way of thinking, the relation between mytos and logos. Philosophical disciplines: ontology, metaphysics, epistemology, aksiology, ethics, esthetics, social philosophy, anthropology. Fundamental paradigms of philosophical thought in systematic aspect (ontological paradigm, mentalistic p., linquistic p.). History of philosophy: the antiquity, the middle ages, the modern philosophy.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, t. 1–3, dowolne wydanie.

 2. O. Höffe, Mała historia filozofii, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa 2006.

 3. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, tłum. J. Zychowicz, Unum, Kraków 1992.

 4. A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Scholar, Warszawa 2006.

Additional reading:
MASTER’S (SECOND DEGREE) PROGRAMME

LIST OF PROPOSED ELECTIVES TO BE CHOSEN FROM BY STUDENTS (total 120 teaching hours)Organization unit:

Department of economic geographyCourse of study (specialization):

Geography

Speciality:

Socio-Economic GeographyCourse title:

TOURISM GEOGRAPHYCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish, English
Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

electivelectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Marzena Lamparska-StobieckaPrerequisites:

Regional geographyAssumptions and objectives of the course:

Elementary definitions of Tourism geography, history and development of Tourism, new directions and fashions in Tourism, “post tourism”, “new tourism”, sustainable tourismThe form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

yes

Content:

Elementary definitions in Tourism geography, periods of tourist world expansion, the problems of development of tourism, UNESCO World Heritage Site, descriptions of the tourism regions in Europe and in the World
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, BIS, Kraków, 2001

 2. Kowalczyk A.: Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, 2007

 3. Kurek W.: Turystyka PWN, Warszawa, 2008

Additional reading:

  1. Urry J.: Spojrzenie turysty, PIW, Warszawa, 2007

  2. Mac Cannel.: Nowa teoria klasy próżniaczej, PIW, Warszawa 2005


Organization unit:

Department of Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

FACTORS INFLUENCING DEVELOPMENT OF TOWNSCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Jacek PetryszynPrerequisites:

Settlement geographyAssumptions and objectives of the course:

Mastering of the types of a geographical location of a town and its further development. Studying of the town as a place of comprehensive exchange and a place of a special way of life.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Location of a town in a geographical space. Influence of geographical environmental features on location of towns. Periods of towns’ rise. Major types of towns’ origins. Towns situated at the rivers, mining towns, industrial towns, etc. Satellites of the cities. The role of the transport in the processes of towns’ development. Influence of an administrative territorial structure on rising and further increase of towns. Urban institutions – occurrence and typology.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa.

 2. Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, UO, Opole.

 3. Liszewski S. (red.), 2008, Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wyd. UŁ, Łódź.

 4. Janiszewski M., 1991, Geograficzne warunki powstawania miast polskich, Wyd. UMCS, Lublin.

Additional reading:

  1. Pawłowska K., 2001, Idea swojskości miasta, Politechnika Krakowska, Kraków.

  2. Piskozub A., 2001, Rzeki w dziejach cywilizacji, Wyd. A. Marszałek, Toruń.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna