Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona39/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   69Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

RELIGIONS OF THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

dr Anna RungePrerequisites:

Social geographyAssumptions and objectives of the course:

Studies of religious differentiations of the world’s population, learning tolerancy and respect to other religions.The form and terms of assessment of the course:

Credit with a markRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

The notion and forms of religion, classification of religions. Tribal religious, national religious (Judaism, Hinduism, Shinto), universal religious (Christianity, Islam, Buddhism). New religious currentsList of bibliography:

Basic reading:

 1. Religie świata. Wierzenia, bogowie, Święte księgi, 2006, Encyklopedia PWN;

 2. Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka Encyklopedia Geografii Świata t.15, wyd. Kurpisz, Poznań

 3. Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata, Wyd. UJ Kraków.
Additional reading:

  1. Keller J., Kotański W., Tyloch W., Kupis B., 1988, Zarys dziejów religii, Wyd. Iskry.
Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT IN POLAND AND THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir SitekPrerequisites:

Bases of economic geography, economyAssumptions and objectives of the course:

Students know and understand rules responsible for local and regional development, is able to identify institutions which monitor and create these processes.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Genesis and historical-economic stages of transformation in Silesia. Complex character of population transformations in this area. Autonomic Silesian Province (period 1922-1939). Post-war conceptions of town-planning transformations. Contemporary spatial-functional structure of Silesian Province. Traditional economic regions of Europe. Traditional regions in the period of political-economic transformations. Problems of a selected factory – field trip.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Gawlikowska-Hueckel K., 2003, Procesy rozwoju regionalnego w UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 2. Pietrzyk I., 2002, Polityka regionalna i regiony w państwach członkowskich UE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 3. Strategia rozwoju kraju na lata 2007-2015, z listopada 2006, Warszawa.

 4. Strzelecki Z., red., 2008, Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.

 5. Bończak-Kucharczyk E., Cousins L., Herbst K., Stewart M., red., 1996, Lokalne strategie rozwoju gospodarczego, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Chesterton International, School for Advanced Urban Studiem, Brytyjski Funduszu Know-How,"Skigraf", Warszawa.Additional reading:

 1. Biuletyny Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK PAN)


Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

SPATIAL STRUCTURE OF A TOWNCode/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Iwona Kantor- PietragaPrerequisites:

Social geography, settlement geographyAssumptions and objectives of the course:

Abilities to recognise spatial differentiations which develop in towns. Identification of modern transformations of spatial structures of towns.The form and terms of assessment of the course:

Credit with a markRegistration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Notion of spatial structure of a city. Theoretical bases of investigations on spatial structure of a city. Directions of investigations of social-spatial structures. Contemporary transformations of city spatial structure. Classical models of city spatial structures in relation to towns of Silesian region. Differentiation of population structures in the town of Upper Silesian Industrial Region. Typology of population structures at the example of selected towns of Silesian Province. Age structure as a basic factor of town space differentiation. Examples of the most frequently occurring types of spatial structures typical for Polish towns. Social-spatial structure in large cities of Katowice agglomeration.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Korcelli P., 1974: Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Studia KPZK PAN, t. XLV, PWN, Warszawa.

 2. Węcławowicz G., 1988: Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski, IG i PZ PAN, Prace habilitacyjne, Ossolineum, Wrocław.

 3. Węcławowicz G., 2002: Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej, PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Jagielski A., 1982: Społeczna i przestrzenna struktura miast w świetle geograficznych badań miast polskich [w:] Z. Pióro (red.) Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, KiW, Warszawa, s. 160-190,

 2. Węcławowicz G., 1989: Struktura społeczno-przestrzenna Katowic, [w:] Z. Rykiel (red.), struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim, Prace Geograficzne IG i PZ PAN, Ossolineum, Wrocław, nr 151, s. 121-136

 3. Maik W., Podstawy geografii miast, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Organization unit:

Department of economic geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

URBAN TOURISMCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish, English
Total:

15

7

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

electivelectures

15

7

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Marzena Lamparska-StobieckaPrerequisites: Settlement geography , urban geography


Assumptions and objectives of the course:

Conceptual frameworks of urban geography, the skills of valorization urban space for tourism, positive and negative aspects of develop of urban tourism for residences and tourists
The form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

yes

Content:

History of development of urban tourism, present conditionings of development urban tourism, mining of tourism icons in present urban landscape, tourist function in urban structure (examples)List of bibliography:

Basic reading:

 1. Jackowski A.: Święta przestrzeń świata, UJ, Kraków , 2000

 2. Liszewski S, Baczvarow M.: Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm 8,1 Łódź, 39-67

 3. Lamparska-Stobiecka M.:Miasta o tradycjach górniczych w Europie i ich miejsce w turystyce na kontynencie europejskim. Funkcja turystyczna miast.XXI Konwersatorium wiedzy o mieście, UŁ, Łódź, 125-131 , 2008
Additional reading:

 1. Law.Ch. M.: Urban tourism. Attracting visitors to large cities, Tourism, Leisure, Recreation series, Mansell Publishing Ltd., London – New York


1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna