Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona40/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   69
Organization unit:

Department of economic geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

POSTMODERN TOURISMCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish, EnglishTotal:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Marzena Lamparska-Stobiecka
Prerequisites:

Introduction to the geography, Introduction to the tourism geographyAssumptions and objectives of the course:

Elementary definitions of Tourism geography, the history of Tourism geography, Postmodern tourism
The form and terms of assessment of the course:

testRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Globalisation in tourism. The transformation of customers desires in tourism, new tourism regions in the World
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Alejzjak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, BIS, Kraków 2001

 2. Jackowski J.: Święta przestrzeń świata, UJ, Kraków, 2000

 3. Kurek W.: Turystyka, PWN Warszawa, 2008

 4. Urry J.: Spojrzenie turysty, Warszawa 2007
Additional reading:

  1. Bauman Z.: Globalizacja, PIW, Warszawa. 2000


Organization unit:

Department of economic geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

FUNCTIONAL TYPES OF TOWNSCode/course no.:


Studies year:

I-II.

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Robert KrzysztofikPrerequisites:

GG 153, GG 053Assumptions and objectives of the course:


The form and terms of assessment of the course:

final testRegistration for the course / additional notes:

yes


Content:

Functional typology of cities. Aggregated and selective functions. Function of town as the making of urban factor. The economic base theory. The urban locational patterns of towns and functional typology of towns. Central type functions and specialized type functions of cities. Typology of specialized functions. Gateway cities. The edge cities. Satelites. Functions of the urban complexes: conurbation – polycentric agglomeration -agglomeration. Functional specificity of interurbations. Functions of cities and functions of urban quarters. The changeability of functions on the urbanized areas in centrum-peryphery relationships. The changeability of urban functions and abandoned functions.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Pacione M, 2005, Urban Geography. A Global Perspective, Routledge, Oxon, New York.

 2. Maik W., 1997, Podstawy geografii miast [An introduction to urban geography], UMK, Toruń.

 3. Kaplan D. H., Wheeler J. O., Holloway S. R., Hodler T. W., 2004, Urban Geography, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.

 4. Korcelli P., 1974, Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast [Theory of intra-urban spatial structure], Studia KPZK PAN [KPZK PAN Studies], T. XLV, PWN, Warszawa.

 5. Dziewoński K., 1967, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium pojęć, metod i ich zastosowań, [Urban economic base and functional structure of cities. A study of the development of concepts, methods and applications] ,Geographical Dissertations no 63, PWN, Warszawa.

Additional reading:

  1. Garreau J., 1991, Edge City. Life on the New Frontier, Anchor Books, New York.

  2. Daniel P., Hopkinson M., 1996, The Geography of Settlement. Conceptual Framework in Geography, Olivier&Boyd, Harlow.

  3. Kiełczewska-Zaleska M., 1973, Geografia osadnictwa [The Geography of Settlement], PWN, Warszawa.

  4. Krzysztofik R., 2003, Pojęcie genotypu funkcjonalnego w badaniach nad układami lokalizacyjnymi miast – przegląd badań i próba modelu [A functional genotype in the research on locational patterns of towns. A review and model proposal], w: Czasopismo Geograficzne, T. 74, z. 4, s. 325-344.
Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

CONDITIONS AND BARRIERS OF TOWNS’ DEVELOPMENT IN POLANDCode/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Anna RungePrerequisites:

Social Geography, Settlement GeographyAssumptions and objectives of the course:

Understanding a wide range of towns’ development in Poland, ability to assess social-economic processes occurring in the space of towns.The form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

yes

Content:

Conditions of demographic transformations in towns. Changes in the size structure of towns. Changes in city space: new conditions (territorial government, privatisation, role of a land rent in transformation of a city space), development barriers (underinvestment in urban infrastructure, decapitalisation of housing sources, post-industrial objects and areas). New phenomena in urban space: revitalisation of cities, new types of services. Social creation of space. Strategies of town development.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Przemiany społeczno-gospodarcze lat dziewięćdziesiątych, 1998, red. Parysek J. J., Rogacki H., UAM Poznań, wydawnictwo Bogucki;

 2. Parysek J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku, UAM Poznań, wydawnictwo Bogucki;

 3. Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, wyd. PWN W-wa;

Additional reading:

  1. Kochanowski M., 1996, Nowe uwarunkowania rozwoju i kształtowania miast polskichy, Biuletyn KPZK PAN z. 175.Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

REGION AND REGIONALISATION VERSUS MODERN PROBLEMS OF SOCIAL-ECONOMIC TRANSFORMATIONSCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

1.5

Semester:

3-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. J. RungePrerequisites:

GG 055, GG 251
Assumptions and objectives of the course:

Indicating basic relations between regionalism and globalism – case studiesThe form and terms of assessment of the course:

Credit with a markRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Notions – region, regionalisation, globalisation. Typology of social-economic regions. Administration region. Notion of regional policy. Assumptions of regional policy in the European Union. Causes and results of regionalisms in the world. Regionalism and globalisation.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Chądzyński J, Nowakowski A, 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa.

 2. Kuciński K, 1990, Podstawy teorii regionu ekonomicznego, PWN, Warszawa

 3. Rdzanek G, Stadtműller E, red, 2004, Człowiek, region, państwo w procesie globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Warszawa.
Additional reading:

 1. Dziewoński K, 1967, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, Warszawa, z. 1

Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna