Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona41/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   69
Organization unit:

Department of economic geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT ON RURAL AREASCode/course no.:


Studies year:

I–II

ECTS credits:

2

Semester:

1-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

30
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

dr Edward DuśPrerequisites:

Economic geography; Geography of settlementAssumptions and objectives of the course:

Meaning of economical occurrences on rural areas and its relationship with social-economic development in local systemsThe form and terms of assessment of the course:

Passing testRegistration for the course / additional notes:

Yes


Content:

The function of agriculture in special organization of rural areas – historical analysis. Local economics conditions (environmental, social, economical). Infrastructure and services on countries and the settle net hierarchy. The functions of rural areas and their special diversification in Poland. Impact of local conditions on the economic transformation trends. Premises of structural conversions and rural modernization – balanced development strategy. Urbanization processes and the tourism growth on rural areas.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Bański J., 2006: Geografia polskiej wsi [Polish country geography], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

 2. Falkowski J., 1993: Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski (Ujęcie diagnostyczno-modelowe) [Functional, structural and spatial transformations of Polish rural areas.(Diagnostic and model description)], Toruń.

 3. Tkocz J., 1998: Organizacja przestrzenna wsi w Polsce [Spatial organisation of village in Poland] Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Additional reading:

 1. Burszta J., 1958: Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej [From Slavic settlement till contemporary village], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

 2. Głęboki B. (red.), 1998: Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce [Spatial transformation of agrarian structure versus village multifunctional development in Poland], Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

SELECTED ASPECTS OF DEVELOPMENT OF POLISH TOWNSCode/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir SitekPrerequisites:

Spatial management, settlement geographyAssumptions and objectives of the course:

Students know development trends of towns in PolandThe form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

yes

Content:

Population number and urban population. Natural movement and migrations in towns. Regional differentiation of town network and urban population. Changes of housing conditions in the period 1990-2009. Transformations of job market in towns. Budged of urban districts, basic sources of incomes, main directions of expenses. Problem of liabilities of towns. Level of infrastructural facilities in Polish towns. Development paths of selected towns.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Brol R., red., 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław.

 2. Harańczyk A., Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, PWN, Warszawa.

 3. Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

 4. Regulski J., 1982, Ekonomika miasta, Wydawnictwo PWN, Warszawa

 5. Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa

Additional reading:

 1. Bagiński E., 1998, Małe miasta w strukturze sieci osadniczej Polski, Katedra Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław.

 2. Sochacka-Krysiak red., 2003, Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH w Warszawie, Warszawa.Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

BASES OF SERVICE GEOGRAPHYCode/course no.:

SE GG 361-390Studies year:

II

ECTS credits:

1.5

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Franciszek KłosowskiPrerequisites:

Economic geographyAssumptions and objectives of the course:

The aim of the lectures is to introduce students to theoretical and empirical principles of service geography. They should gain knowledge and skills to be able to conduct research and interpret problems concerning this sector of economy.
The form and terms of assessment of the course:

Credit - testRegistration for the course / additional notes:

No


Content:

Definitions and classification of services. Theoretical and methodological bases of service geography. Factors influencing development and location of service activity. Development level and role of services in economic structure of a state, region, town. Distribution and service structure in the space of towns – trends of changes. Description of the selected services. Services in Poland and Silesian Province.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Daniels PW. 1993, Service industries in the world economy, Oxford

 2. Dzieciuchowicz J. (red.) 2005, Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

 3. Jakubowicz E. 1993, Podstawy metodologiczne geografii usług, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

 4. Kłosowski F. 2006, Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

 5. Nowosielska E. 1994, Sfera usług w badaniach geograficznych, Główne tendencje rozwojowe ostatniego dwudziestolecia i aktualne problemy badawcze. Zeszyty IGiPZ PAN z. 22, Warszawa

Additional reading:

 1. Daszkowska M., 1998, Usługi. Produkcja, rynek, marketing. PWN Warszawa

 2. Dzieciuchowicz J. 2006, Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

 3. Rogoziński K. 2003, Cywilizacja usługowa – samorealizujące się niespełnienie, AE Paznań

 4. Werwicki A. 1998, Zmiany paradygmatu geografii usług, Przegląd Geograficzny, nr 70 (3-4), s. 249-267

 5. Wilk W. 2001, Czynniki lokalizacji i rozmieszczenia wybranych usług w Warszawie, Wyd. UniwersytetuOrganization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Socio-Economic GeographyCourse title:

REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNIONCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Franciszek KłosowskiPrerequisites:

Spatial management, spatial planningAssumptions and objectives of the course:

Students will know the rules and mechanisms of regional policy of the European Union and activities taking up to reduce disproportions between the regions of the member countries. The obtained knowledge and skills may be the bases to take up jobs in institutions connected with regional policy.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

No

Content:

History of development of regional policy. Priorities and aims of regional policy. Instruments and programmes of regional policy Rules of realisation and financing of union regional policy of the Union. Assumptions of regional policy of the EU for the period 2007-2013. Perspectives of the Union regional policy. Poland and regional policy of the EU.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Dudek M. (red.), 2007, Polityka regionalna Unii Europejskiej: teoria i praktyka, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

 2. Pietrzyk I. (red.) 2006, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa

 3. Czykier-Wierzba D., 1998, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

 4. Tkaczyński J.W. i inni, 2008, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 – cele, działania, środki. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 5. Rudnicki M. 2000, Polityka regionalna UE, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań

Additional reading:

    1. Grosse T.G. 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej: przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, ISP, Warszawa

 1. 2. Pietrzyk I. (red.), 1999, Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Wyd. AE, Kraków


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna