Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona42/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   69
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

ECOSYSTEMS OF EXTREME ENVIRONMENTSCode/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Oimahmad RahmonovPrerequisites:

Biogeography, Geomorphology, Physical geography, Basis of management and environmental protectionAssumptions and objectives of the course:

Acquaint to some ecological systems on the world, influence of human activity on ecosystems, methods of plant adaptation to extreme ecological conditions.The form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:

yes


Content:

Factors influencing and determing flora distribution in different ecoregions of the world, plant adaptation in extreme environmental conditions (tundra, steps, deserts, high mountain flora, halophyte) sandy vegetations and their role in sandy ecosystems formation, biological soil crusts as specific ecological systems in extreme habitats.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Barry C., Moore C. P.D 2000, Biogeography, an ecological and evolutionary approach. Blacwell science

 2. Podbielkowski Z., 1991, Geografia Roślin, WSiP, Warszawa

 3. Belnap J. Lange O. L., 2003, Biological Soil Crusts: Structure, Function and Management. Ecological Studies 150, Springer

 4. kornaś j., medwecka–kornaś A. 2002, Geografia roślin. PWN, Warszawa;

Additional reading:

 1. I. F. Spellerberg, J. W. D. Sawyer,1999 An introduction to applied biogeography, Cambridge University PressOrganization unit:

Department of physical geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

FORMS OF NATURE PRESERVATION IN THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Oimahmad RahmonovPrerequisites:

Biogeography, Physical geography, Basis of management and environmental protectionAssumptions and objectives of the course:

Main forms of natural preservation in the world, essence of ecological networks
The form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:

Yes


Content:

History of the nature preservation in the world, biodiversity protection as the aim of present nature conservation, international aspects of the nature conservation, ecological network of protected areas in the territory of the European Union, main values of selected national parks of Asia, Africa, Australia and South America.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Breymayer A.(red.), 1994. Rezerwaty biosfery w Polsce, Warszawa

 2. Buchwald K., Engelhard W., 1975. Kształtowanie krajobrazu a ochrona przyrody, PWRiL, Warszawa

 3. Frankel O.H., Brown A.H.D., Burdon J.J., 1988. The conservation of plant biodiversity. Cambridge University Press, Cambridge.

 4. Symonides E. 2008, Ochrona przyrody. WUW, Warszawa UNESCO 2003. Five Transboundary Biosphere Reserves in Europe. Biosphere Reserves Technical Notes, UNESCO, Paris.

Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

ENVIRONMENTAL AND CULTURAL IMPORTANCE


OF RIVERS

Code/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

20
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

20
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Grzegorz Jankowski, dr Marek RumanPrerequisites:

General physical geography, Hydrology, knowledge of matters concerning valorization of cultural landscapesAssumptions and objectives of the course:

Learning the ranges of influence of rivers in their natural and cultural environment. Ability to determine the cultural space of a river. Ability to valorize natural and cultural areas of rivers.The form and terms of assessment of the course:

assessment testRegistration for the course / additional notes:

yes


Content:

Importance of rivers for the environment. Development of the valley-river network. Typology of river outlets. Hydrology of selected rivers of the world. Evaluation of water reserves rivers and their economic importance and use. First potamic civilizations. Culture-shaping functions of rivers. Cultural area of a river – its identification and valorization Spatial range of cultural areas of rivers. Culture-shaping function of a river – selected case studies.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Red. L. Starkel, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, Warszawa;

 2. Czaya E., 1987: Rzeki kuli ziemskiej, PWN, Warszawa;

 3. Karta kulturowa rzeki (red. G. Bożek), Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Katowice, 1993;

 4. Rzeki – kultura, cywilizacja, historia, t. I – VIII (red. J. Kułtuniak). Biblioteka Zespołu Organizatorów Przestrzennego Muzeum Odry, Katowice 1992 – 1999.
Additional reading:

 1. Duda M., Duda T., 2008, Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo „Region”, Gdynia;

 2. Starkel L., 2001, Historia Doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś, monografie nr 2, IGiPZ PAN, Warszawa;

 3. Rzeki. Architektura i krajobraz. (red.) Z. Konopka, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, 2002;

 4. Kaniecki A., 2004: Poznań – dzieje miasta wodą pisane. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

METHODS OF RECONSTRUCTING WATER RELATIONSCode/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lecturesexerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Stanisław W. CzajaPrerequisites:


Assumptions and objectives of the course:

Gaining skills at recognizing and evaluating changes of water circulation in the conditions of strong antropropression and using it to make projects of re-naturalization and revitalization of the surface hydrographical network.The form and terms of assessment of the course:

credit testRegistration for the course / additional notes:


Content:

The sources of information in research of water relation changes. Using first “visual” and instrumental hydrometeorology observations. The weather forecast chronicles as the basic source of information of climate and hydrological condition in historical times. Records of extreme nature phenomena compiled in “The Chronicles of Extreme Disasters”. The paleographic, paleobotanical, paleozoological, archeological methods used in understanding changes of water relations. The meaning of material historic buildings in evaluating changes of water relations. The archival cartographical materials: schemes, plans, drawings, and first topographical maps in the research of water relations.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Girguś R., Strupczewski W., 1965: Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach od X do XVIII. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

 2. Inglot S., 1968: Zjawiska klimatyczno-meteorologiczne na Śląsku od XVII do połowy XIX wieku. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria B, nr 139.

 3. Kaniecki A., 1993: Poznań – dzieje miasta wodą pisane. AQUARIUS, Poznań.

 4. Limanówka D., 2001: Rekonstrukcja zmian warunków klimatycznych Krakowa w pierwszej połowie XVI wieku. Mat. Badawcze, Seria: Meteorologia 33. IMGW, Warszawa.

 5. Rzeki – kultura, cywilizacja, historia tomy I-VIII (red. J. Kułtuniak). Bibl. Zespołu Organizatorów Przestrzennego Muzeum Odry, Katowice 1992-1999.

Additional reading:

 1. Kroniki klęsk elementarnych: w serii Badania z dziejów społecznych i gospodarczych (red. F. Bujak). Walewender A. (1932, Namaczyńska S. (1937, Junkiewicz F. (1937), Werchacki A. (1938), Szewczuk J. (1939).1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna