Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona43/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   69
Organization unit:

Department OF PHYSICAL GEOGRAPHYCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

STATE OF HYDROLOGICAL RESEARCH IN THE LIGHT OF LITERATURECode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Mariusz RzętałaPrerequisites:

HydrologyAssumptions and objectives of the course:

Knowledge of the achievements of the Polish and world hydrology and skills at using them in research works and environmental expertise.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

No


Content:

Discussion on published and unpublished scientific studies of particular disciplines of hydrology: hydrometeorology, potamology, hydrogeology, limnology, pedohydrology, oceanology, paludology, glacjology. In considerations dedicated to some branches of hydrology (e.g. potamology, hydrogeology, limnology, hydrometeorology) the attention was paid into the bibliography considering industrialized and urbanized areas of the Silesian Upland. In the cycle of lectures the information concerning the more important titles of the world hydrological journals and computer databases e.g. GEOBASE, GEOREF, SCI will be given.List of bibliography:

Basic reading: 1. Komputerowe bazy danych np. GEOBASE, GEOREF, SCI, Springer, Scopus

 2. Katalogi internetowe Biblioteki Narodowej i bibliotek jednostek geograficznych.

Additional reading:

 1. Jankowski A. T. (red.), 1991: Hydrografia polska 1981-1990. UŚ, PTG, Sosnowiec.

 2. Kaniecki A. (red.), 1990: Hydrografia polska 1976-1980. UAM, PTG, Poznań.

 3. Jankowski A. T. (red.), 1998: Bibliografia hydrologiczna ośrodków geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem województwa katowickiego. UŚ, PTG, Katowice - Sosnowiec.

 4. Drwal J., Jankowski A. T., Kaniecki A., 1985: Wytyczne techniczne K-3.4; Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000 (instrukcja kartowania i opracowania mapy) pod redakcją Michała Żurawskiego. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa. 65 s. + barwne znaki.
Organization unit:

Department of Physical Geography

Course of study (specialization):

Geography

Speciality:

Environment Protection and ManagementCourse title:

EVALUATION OF GEOGRAPHICAL SPACECode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Jan Maciej WagaPrerequisites:

GG054, GG054, GG056, GG153, GG157, GG253, GG254.Assumptions and objectives of the course:

Graduates ability to define conditions of components of geographical space (geographical environment), to identity human economic activity dangers, to valorization of geographical space for human requirements, to estimation influence human activity to geographical environment.The form and terms of assessment of the course:

final test, creditRegistration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Value, worth, valorization – definitions. Basis of evaluation theory. Values systems with reference to geographical space. Evaluation of components of geographical space – examples. Mental maps. Presentation of results of geographical space evaluation – examples.List of bibliography:

Basic reading.

 1. Bartkowski T., 1986: Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa.

 2. Borys T., (red.), 2005: Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa.

 3. Kostrowicki A.S., 1992: System „Człowiek-Środowisko” w świetle teorii ocen, Prace Geograficzne nr 156, IGiPZ PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków.

 4. Racinowski R., 1987: Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa, PWN, Warszawa.

 5. Szyszko J., Rylke J., Jeżowski P., (red.) 2002: Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Additional reading:

 1. Gołaszewski M., 1990: Istota i istnienie wartości, PWN, Warszawa.

 2. Senetra A.,Cieślak I., 2004: Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni. Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

 3. Sołowiej D., 1987: Podstawy metodyki ocen środowiska przyrodniczego człowieka, UAM, Poznań.

 4. Starzewska-Sikorska A., 1994: Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

 5. Tyszecki A., (red.), 1996: Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko. Fundacja JUCN Poland, Warszawa.
Organization unit:

Department of Physical Geography

Course of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

INTRODUCTION TO LANDSCAPE STUDYCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Jan Maciej WagaPrerequisites:

GG052,GG054, GG055, GG060, GG061, GG080, GG081,GG083, GG151, GG152, GG153, GG157, GG191, GG192, GG193, GG194, GG195,GG252, GG254Assumptions and objectives of the course:

Ability of: identify types of landscapes, estimate condition of landscapes and identify dangers. Learning basis of protection and correct landscaping.The form and terms of assessment of the course:

final test, creditRegistration for the course / additional notes:

yes


Content:

Landscape - concept by specialists of different fields. Landscape and other elements of geographical space. Landscape perception. Classification of landscapes. Relations: landscape – space – time – move. Landscape – forms, contents, function. Landscape units and landscape structures. Landscaping. Protection and renewal of landscape.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Armand D.J., 1980: Nauka o Krajobrazie. PWN, Warszawa.

 2. Bartkowski T., 1986 Zastosowania geografii fizycznej. PWN, Warszawa.

 3. Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z., 1979: Architektura krajobrazu PWN, Warszawa-Kraków.

 4. Ostaszewska K., 2002: Geografia Krajobrazu. PWN, Warszawa.

 5. Richling A., Solon J., 1998: Ekologia krajobrazu. PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Galon R., Klimaszewski M., (red.) 1972: Geomorfologia Polski. PWN, Warszawa.

 2. Kostrowicki A.S., 1992: System „Człowiek-Środowisko” w świetle teorii ocen, Prace Geograficzne nr 156, IGiPZ PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków.

 3. Kowalczyk A., 1992: Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego – podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych, Wyd Uczeln., WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

 4. Richling A., Ostaszewska K., (red.) 2006: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.

 5. Szczęsny T., 1982: Ochrona przyrody i Krajobrazu, PWN, Warszawa.

 6. Szyszko J., Rylke J., Jeżowski P., (red.) 2002: Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Organization unit:

Department of Palaeogeography and Palaeoecology of QuaternaryCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

BIOGEOMORPHOLOGY- NEW VIEW AT BIOSPHERE SIGNIFICANCE IN SHAPING OF THE EARTH RELIEF

Code/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Ireneusz MalikPrerequisites:

Geomorphology, geology, hydrology and oceanography, climatologyAssumptions and objectives of the course:

Education effects – skills and competences:

Introduction to role of biosphere in processes shaping the surface of Earth. Emphasizing the importance of bio-components in geomorphology.The form and terms of assessment of the course:

final testRegistration for the course / additional notes:

yes


Content: .

Interdyscyplinary concept of bioshere as one of the main factors in processes responsible for relief in different climate zones on Earth. Introduction to holistic system of geomorphologic processes as part of greater geological cycles.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Klimaszewski M., 1981. Geomorfologia. PWN. Warszwa.

 2. Migoń P. 2004. Geomorfologia. PWN. Warszawa.

Additional reading:

 1. Richling A., Solon B, 1996. Ekologia Krajobrazu. PWN. Warszawa.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna