Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona46/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   69
Organization unit:

Department of GeomorphologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

SELECTED PROBLEMS OF HAZARD AND PROTECTION OF KARST ENVIRONMENTCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

1.5

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


Lectures

15
ExerciseslaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr hab. inż. Jacek RóżkowskiPrerequisites:

environmental chemistry, geomorphology, hydrology, Silesian region physical – geographical environment, changes of natural environment of PolandAssumptions and objectives of the course:

Analysis of natural environment changes under impact of anthropogenic activity on example of selected karst terrains (geological – engineer phenomena, surface of the earth transformation, changes of groundwater circulation condition, deterioration of water quality). Identification of environment problems, recognition of environment problem reasons and complicate conditions. Determination of reason – result connection and prediction of changes in different time scale.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Types of karst and karstified rock massifs. Deposits in karst forms. Karst dolines and sink holes. The evaluation of karstification of an area. Prevention against harmful karst phenomena and processes. The surface management and anthropogenic sources of pollution. The evaluation of intrinsic vulnerability of aquifers to anthropogenic pollution. The strategy of protection of karst waters.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Ford D.C., Williams P.W., 2007. Karst hydrogeology and geomorphology. John Wiley and Sons Ltd, England

 2. Kowalski W.C. 1988. Geologia inżynierska. Wyd. Geol. Warszawa

 3. Różkowski J., 2006. Wody podziemne utworów węglanowych południowej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej i problemy ich ochrony. Wyd. Uniw. Śląskiego. Katowice

 4. Szczepański A., Kmiecik E., Żurek A. (red.), 2007. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. 13. Kraków - Krynica

 5. Vrba J., Zaporożec A. (ed.), 1994. Guidebook on mapping groundwater vulnerability. IAH. In: Int. contributions to hydrology Vol. 16. Heinz Heise Verlag. Hannover
Additional reading:

 1. Liszkowski J., Stochlak J., 1976. Szczelinowatość masywów skalnych. Wyd. Geol. Warszawa

 2. Paczyński B., Sadurski A. (red.), 2007. Hydrogeologia regionalna Polski, t. I, II. PIG. Warszawa

 3. Pulina M., 1999. Kras. Formy i procesy. Wyd. Uniw. Śląskiego. Katowice

 4. Tyc A., 1997. Wpływ antropopresji na procesy krasowe Wyżyny Śląsko – Krakowskiej na przykładzie obszaru Olkusz – Zawiercie. „Kras i Speleologia”, nr specjalny 2(1997). Wyd. Uniw. Śląskiego. Katowice

Organization unit:

Department of geomorphologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and Management

Course title:

SILESIAN – CRACOW UPLAND KARST ENVIRONMENT AND HUMAN IMPACTCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. inż. Jacek Różkowski, dr Andrzej TycPrerequisites:

geomorphology, hydrology, Silesian region physical – geographical environment, changes of natural environment of Poland, environmental chemistryAssumptions and objectives of the course:

Analysis of natural environment changes under impact of anthropogenic activity on example of Silesia – Cracow Upland karst terrains (hydrosphere, biosphere, bedrock and surface of the earth transformation). Identification of environment problems, recognition of environment problem reasons and complicate conditions. Determination of reason – result connection and prediction of changes in different time scaleThe form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Discussion of karst processes on Silesian-Cracow Upland in geological, hydrogeological and geomorphological aspect. Presentation of basic hazards and transformations of natural environment in the karst areas of the Silesian-Cracow Upland. Problems associated with proper management of the areas of carbonate karst in Silesian-Cracow Upland (water management, protected landscapes, management and protection of caves).List of bibliography:

Basic reading:

 1. Gilewska S., 1963. Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina. Prace Geograficzne 44, Wyd. Geol., Warszawa.

 2. Partyka J. (red.), 2004. Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t. 1, Przyroda. Ojców.

 3. Różkowski J., 2006. Wody podziemne utworów węglanowych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.

 4. Tyc A., 1997. Wpływ antropopresji na procesy krasowe Wyżyny Śląsko-Krakowskiej – na przykładzie obszaru Olkusz-Zawiercie. Kras i Speleologia, numer specjalny 2, Katowice.

Additional reading:

 1. Pulina M., 1997. Karst areas in Poland and their changes by human impact. Landform Analysis, vol. 1, Katowice.

 2. Pulina M., Tyc A., 1987: Guide des terrains karstiques choisis des Sudety et Haut-Plateau de Silesie-Cracovie. Uniw. Śląski, Katowice.

 3. Różkowski A., Chmura A., Siemiński A. (red.), 1997. Użytkowe wody podziemne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia. Prace PIG CLIX, Warszawa.

 4. Tyc A., 2001: Najciekawsze obiekty i zjawiska przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Dąbrowa Górnicza-Będzin.

 5. Tyc A., 2009. Formy rzeźby odziedziczone po speleogenezie – ich znaczenie w ewolucji krasu węglanowego. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice
Organization unit:

Department of ClimatologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

AGROMETEOROLOGYCode/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Małgorzata FalarzPrerequisites:

GG 059


Assumptions and objectives of the course:

 • to instruct of meteorological factors conditioning a rural economy;

 • know-how of separating areas advantageous for cultivated plants in respect of meteorological conditions.

The form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

yes


Content:

Definition of agrometeorology. Meteorological conditions of surface layer of atmosphere. Climate of soil. Phytoclimate. The influence of meteorological elements on plants. Advantageous and disadvantageous meteorological phenomenas for growth of cultivated plants. Climatic requirements of cultivated plants. Climatic amelioration for agriculture. Phenology. Climatic-agriculture indices.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1993, Agrometeorologia; PWN, Warszawa.

 2. Koźmiński C., Michalska B., 1999, Ćwiczenia z agrometeorologii, PWN, Warszawa;

 3. Molga M., 1983, Meteorologia rolnicza, PWRiL, Warszawa.

 4. Radomski C., 1987, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.
Additional reading:

 1. Kędziora A., 1999, Podstawy agrometeorologii, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Oddział w Poznaniu.Organization unit:

Department of climatologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

Climate resources as a sourCe of renewable energyCode/course no.:


Studies year:

I-II

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

10

10

exercises

5
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

dr Zuzanna Bielec-BąkowskaPrerequisites:

Principles of physical geography, Meteorology and climatology, The basics of synoptic meteorology, Climate of selected tourist regions of the world
Assumptions and objectives of the course:

Knowledge of spatial differentiation and temporal variability of climate resources of energy around the world and in Poland; ability to evaluate the specific area’s renewable energy resources; knowledge of the legal basis for location of wind and solar power stations.
The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Sources of renewable energy. Kinds of radiation. Balance of solar radiation. Spatial differentiation and temporal variability of solar radiation. Spatial differentiation of sunshine duration around the world and in Poland. Solar collectors and power station. Wind and local winds. Wind energy resources around the world and in Poland. Wind power stations. The legal basis for wind and solar power stations.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Bac S., Rojek M., 1981; Meteorologia i klimatologia, PWN Warszawa.

 2. Chromow S. P, 1975, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa.

 3. Crowe P.R., 1987, Problemy klimatologii ogólnej, PWN, Warszawa.

 4. Barry R.G., Carleton A.M., 2001, Synoptic and Dynamic Climatology, Routledge, London and New York.

 5. Zwieriew A. S., 1965, Meteorologia synoptyczna, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Additional reading:

 1. Kaczorowska Z., 1986; Pogoda i klimat, WSiP Warszawa.

 2. Kożuchowski K., 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa.

 3. Lockwood J. G.,1984, Procesy klimatotwórcze, PWN, Warszawa.

 4. Okołowicz W., 1969, Klimatologia ogólna, PWN, Warszawa


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna