Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona47/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   69
Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

GeoecotourismCourse title:

TOURIST GEOGRAPHY OF AFRICA AND ASIACode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

10

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Urszula Myga-Piątek, dr Sławomir PytelPrerequisites:

Regional geographyAssumptions and objectives of the course:

Discussing of the natural and cultural specificity large regions and chosen countries of Africa and Asia.The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes

Regional geography of Africa and Asia. North Africa – Arabic and Muslim. Western Africa, Africa Eastern southern Africa. Regional-cultural and religious divisions. Traditional African and Asian religions. Division black race and conflicts on the racist background. Five large regions of Asia: North Asia, Centre Asia; Eastern Asia, Southern Asia; Western Asia. Tourist values of regions of Africa and Asia. Contemporary threats for tourist movements caused by terrorism, ethnic, religious and racial conflicts. Natural disasters of Africa and Asia and the tourism.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Afryka, 1997: TTG Poland, nr 12, s. 12.

 2. Błaszczyk B., 1999: Różne oblicza Maroka, Rynek Turystyczny, nr 6, s. 20-21.

 3. Dłużewska A., 2001: Indonezja – Bali, Biznes i Turystyka, nr 5, s. 40-46.

 4. Dziedzic T., 1999: Profil japońskiego turysty, Polska Gazeta Turystyczna, nr 11, s. 26-28.

 5. Myga-Piątek U., Pytel S., 2008: Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne i krajobrazowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich w wyniku rozwoju turystyki. W; Funkcja turystyczna miast. Konwersatorium wiedzy o mieście . T. XXI, Łódź, s. 113-125

Additional reading:

 1. Afryka, Azja, Ameryka Łacińska. Tom 75-83. Uniwersytet Warszawski. Wydział geografii i studiów Regionalnych. Studia i materiały.

 2. Mazurski K. R., 1998: Pięć stolic Japonii, Na Szlaku, nr 9, s. 28-29.

 3. Pirveli M., 2000: Potencjalne walory turystyczne Gruzji, Turyzm, z. 2 , s. 5-29.

 4. RPA - cały świat w jednym kraju, 2002: Rynek Turystyczny, nr 15-16 , s. 28.

 5. Turystyczne zamierzenia Afryki, 2001: TTG Poland, nr 7 , s. 6.

Organization Unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study:

Geography

Specialty:

GeoecotourismCourse title:

ECONOMICS OF TOURISM AND RECREATIONCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

10

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Anna Nitkiewicz-JankowskaPrerequisites:

Prerequisites include signatures for courses in tourism and recreation, which have been carried out so far.Assumptions and objectives of the course (preferably with objectives described as expected educational results and competences):

knowledge of market mechanisms and factors influencing tourist economy in the local, regional and global aspect,The form and terms of assessment of the course:

The course ends with an oral exam. The scope of subject matter for the exam will be presented during the first lecture.Registration for the course / additional notes:

yes

Content: (separately for lectures and exercises, if applicable)

Tourism as an economic sector: tourism economy, tourism in the national and regional economy, production factors in tourism economy. Tourist service market: basic terminology, models of the tourist service market. Tourist demand: definition and specifics; properties of tourist demand; factors and measurements determining the demand. The matters of quality of tourist services, methods of assessment; market aspects of quality. Tourism policy: tourist sector in the national policy; administration of the tourist sector Poland; investments in tourism, the European Union and tourism. Tourism against the size and structure of consumption: tourist needs in the hierarchy of needs of households, tourist consumption in households. Tourist company: the basis of functioning, legal-organizational forms, organizational structure. Research in the tourist service market: the essentials of market research; research procedure, methods of data collection; segmentation procedures; methods of development of tourist product. Market strategies of tourist entities: classification of market strategies and factors that influence them, types of marketing strategies used in tourism.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Ciesielski B.W.: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Politechnika Koszalińska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.

 2. Ekonomiczne podstawy turystyki. Red. A. Panasiuk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

 3. Ekonomika turystyki. Red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

 4. Łazarek R.: Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2004

 5. Wodejko S.: Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.

Additional reading:

 1. Mynarski S.: Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Zarządzanie. Ekonomia. Marketing. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000.

 2. Przemysł turystyczny. Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.

 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993. Tom 1 i 2.

 4. Zarządzanie turystyką. Red. L. Pende, R. Sharpley. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

 5. Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss. 684.

Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

GeoecotourismCourse title:

BALCAN PENINSULA: NATURE, MAN, TOURIST ATTRACTIONSCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

10

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Wiaczesław AndrejczukPrerequisites:

Regional geography, GeomorphologyAssumptions and objectives of the course:

Acquainting students with the natural and cultural diversity Balcans with the potential tourist of region.The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Balcans as a fascinating and most attractive as in terms of tourist in Europe. Differentiation of natural, historical, cultural. The politic, socio-culture, economic, religious, problems as potential sources of conflict. Tourism as an opportunity for the development of the Balkan countries. Analysis of values and tourist attractions in the following system: nature and history of the region (general review); Bulgaria, Albania, Greece, Yougoslavia (Serbia, Croatia, Montenegro).List of bibliography:

Basic reading:

 1. Chorwacja. Podróże marzeń. Mediaprofit Sp. z o.o. Warszawa , 2007.

 2. Czeppe Z., Flis J., Mochnacki R., 1969: Geografia fizyczna świata. PWN. Warszawa (część dot. Europy).

 3. Grecja Podróże marzeń,. Mediaprofit Sp. z o.o. Warszawa , 2006.

 4. Makowski J. (red), 2006: Geografia regionalna świata. PWN, Warszawa (część dot. Europy).

 5. Wielka Encyklopedia Geograficzna, 2000-2001. Wyd. Kurpisz, Poznań, t. I-XVII (część dot. Europy).

Additional reading:

 1. Geograficzny atlas świata, 1991: PPWK, Warszawa (część dot. Europy).

 2. Huntington S. P., 1998: Zderzenie cywilizacji. Wyd. Literackie MUZA. Warszawa.

 3. Kapuściński R., 1998: Heban. Czytelnik. Warszawa.

 4. Kondracki J., 1969: Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej. PWN. Warszawa.

 5. Stryjakiewicz T. (red.), 2001: Ziemia: Liczby, fakty, ilustracje. Wyd, Kurpisz, Poznań. Wyd. 2.

Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

GeoecotourismCourse title:

MINERALOGICAL TOURISMCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1-2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

8

10

exercises

7
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Jerzy ŻabaPrerequisites:

Geology


Assumptions and objectives of the course:

Deepen the knowledge and stimulate the interest of minerals and rocks, and indication of the places of their occurrence. And the use of specialized tourism.
The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Mineralogical tourism – description and directions. Mineral harvesting, treatment and storage methods. The biggest mineral concentrations in Poland and elsewhere. Quarries, exposures and rock outcrops, where you can get samples - localization and description. Minerals in meaning in human environment and economy. Synthetic and coloured minerals. Resource exploitation and reserve estimation.Exercises contents: identify minerals and rocks.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Janeczek J., Kozłowski K., Żaba J., 1991: Zbieramy minerały i skały, Przewodnik po Dolnym Śląsku (pod red. naukową J. Żaby), Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

 2. Kourimsky J., 1995: Minerały i skały, Delta, Warszawa.

 3. Schumann W., 2003: Minerały świata, Alma – Press, Warszawa

 4. Żaba J., 2003: Ilustrowany słownik skał i minerałów, Videograf II, Katowice.

 5. Żaba J., 2006: Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów, Videograf II, Chorzów.

Additional reading:

 1. Bogdański J., 2001: Agaty Gór Kaczawskich, Mulico, Warszawa.

 2. Sylwestrzak H., 1997: Złoto w przyrodzie i dziejach, Wiedza i Życie, Warszawa.
Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Geoecotourism

Course title:

WEEKEND TOURISMCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures

15

10

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir PytelPrerequisites:

Physical geography of PolandAssumptions and objectives of the course:

The aim of the subject is to present the touristic potential of Poland from the perspective of a short-term tourist penetration. The analysis of the availability of the most frequent weekend spots.The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Definitions: weekend tourism, Holiday tourism. Attractive places for weekend outings. The role of the weekend tourism up against urban and industry development. Reasons of the popularity of weekend tourism. Cycling tourism, Horse-riding tourism, skiing, trekking. Tourist qualities of the chosen regions of Southern Poland.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Kanon krajoznawczy Polski, 2005: red. W. Łęcki. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Wydaw. PTTK "Kraj".

 2. Kożuchowski K., 2005: Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji : Podręcznik akademicki, Poznań, Kurpisz.

 3. Legienis H., 1996: Dostępność niektórych atrakcji turystycznych w Polsce, Problemy Turystyki, nr 1-4 , s. 115-121.
Additional reading:

 1. Piotrowski J. P., 2001: Walory turystyczne miast, cz. I, Doradca Hotelarza, nr 7, s. 8-9.

 2. Piotrowski J. P., 2001: Walory turystyczne miast, cz. II. Atrakcyjność dzielnic i szlaków Doradca Hotelarza, nr 8, s. 20-21.

 3. Polska na weekend. Przewodnik turystyczny. Pascal 2008.

 4. Wawrzyniak S., 2000: Atrakcyjność turystyczna Polski w gospodarce przestrzennej, Rocznik Dydaktyczny, s. 62-79.

Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Geoecotourism

Course title:

SILESIA VOIVODSHIP AS TOURIST REGIONCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


lectures
10

exercises

15
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Urszula Myga-Piątek, dr A. Nitkiewicz-JankowskaPrerequisites:

Physical geography of Poland, Economic geography of PolandAssumptions and objectives of the course:

Acquainting students with the tourist potential and the diversity of advantages of the environment and the landscape of the Silesia VoievodshipThe form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes

Basic information concerning the geographical environment of the Silesia Voievodship. Types of the landscape and physical-geographical mezo-regions. Socioeconomic factors of the development of tourism in the Silesia Voievodship. Tourist regions of the province. Postindustry heritage as the form of the cultural heritage. Qualified tourism in the Sielsia - useful specialist values. Bases of tourist development – accommodation -base, culinary, communications availability of the region. Main tourist routs in the Silesia. Organization of trips around the region. Project of the tourist guide all over the region.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Dulias R., Hibszer A., 2004: Województwo śląskie - przyroda, gospodarka dziedzictwo kulturowe. Wyd. Kubajak.

 2. Dulias R, Hibszer A. (red.), 2008: Górnośląski Związek Metropolitarny. Zarys geograficzny, PTG, Sosnowiec.

 3. Myga-Piątek U., 2007: Krajobraz kulturowy Beskidu Żywieckiego. Zarys problematyki geograficznej. Architektura krajobrazu. Nr 2 (15) /2007. Wrocław. s. 14-24

 4. Myga-Piątek U., Pytel S., 2007: Potencjał turystyczny regionu Śląsk Cieszyński, [w:] Strzyż M., Świercz A. (red.) 2007: Badania regionalne-wybrane problemy, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom III, IG AŚ Kielce, Oddział Kielecki PTG, Kielce, ss. 105-112.

 5. Szaraniec L., 1997: Przewodnik. Górny Śląsk. Sport i Turystyka, Warszawa

Additional reading:

 1. Myga-Piątek U., 2006: Krajobraz kulturowy jako walor i produkt turystyczny -problemy oceny i ochrony. [w:] W. Wołoszyn (red.): Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, Lublin, 201-212.

 2. Myga-Piatek U., 2008: Krajobrazy kulturowe Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozważania o przyrodzie, historii, wartościach i zagrożeniach. [w:] Zarządzanie krajobrazem kulturowym. (red.): K. Pawłowska, U. Myga-Piątek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 10, Sosnowiec.

 3. Nita J., Myga-Piatek U., 2006: Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych. Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 3, s..256-262

 4. Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013, 2004: Sejmik Województwa Śląskiego.

Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Geoecotourism

Course title:

TOURISM IMPACT TO NATURAL ENVIRONMENTCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

1.5

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

electivelectures

5
exercises

10

10

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Urszula Myga-Piątek, dr Jerzy NitaPrerequisites:

Bases of shaping and environmental protectionsAssumptions and objectives of the course:

Acquainting students with the idea of the sightseeing and his connection with the tourism is a purpose of the object, with the conservation of nature and of cultural property.The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Dimension contemporary atropopressure triggered with tourist movements to the natural environment. The capacity and the tourist absorbency. The model changes in ecosystems caused by the tourism on chosen examples of tourist regions of Poland, Europe and world. Impact of tourism to the waters, the soils, the relief, the climate, the flora and animal world. Connections of the tourism and environmental protections. Public participation for keeping the ecosystem diversity. Contrasts in the tourist space regions. Impact of weekend-tourism for changes in the spatial planning – urban and suburban planning chaos. Aesthetic advantages of the cultural landscape and their protection. Problem of „second houses” and environmental protection. Contemporary tourist standards but environmental requirements. Environmental ISO norms associated with opening areas for purposes of the tourism.Exercises contents: Analysis of atropopressure of beloveds of tourist regions of Poland with applying of the GIS methods on the example of the Tatra Mountains, Krakowsko-Częstochowska Upland, Silesian Beskid, the Baltic Coast.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Myga-Piątek U., Andrejczuk W., 2008. Wpływ turystyki na środowisko pustynne: wybrane aspekty krajobrazowe. W: Geograficzne aspekty antropopresji. PTG Oddział Katowicki. Sosnowiec. s.69-84.

 2. Naumowicz K., 1987: Turystyka jako sfera zaspakajania potrzeb osobistych. Prace Politechniki Szczecińskiej. Nr 338. Szczecin.

 3. Przecławski K., 1996: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. AL.-BIS, Kraków.

 4. Przecławski K (red.) 1984: Turystyka a człowiek i społeczeństwo. IWZZ, Warszawa.

Additional reading:

 1. Gołembski G (red.) 2002: Metody symulowania turystyki w ujęciu przestrzennym Wyd. AE, Poznań.

 2. Jędrzejczyk J., 1995: Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Wyd. „Śląsk”

 3. Krzymowska-Kostrowicka A., 1997: Geoekologia turystyki i wypoczynku. PWN, Warszawa.

 4. Malinowska e., Lewandowski W., Harasimiuk A., (red.): 2004: Geoekologia i ochrona krajobrazu. Leksykon, Warszawa.

 5. Zaręba D., 2000: Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. PWN, Warszawa. współczesności. WSP, Lublin.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna