Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona48/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   69Organization unit:

Department of Regional geography and tourism


Course of study (specialization):

Geography

Specialty:

Geoecotourism
Course title:

CHOSEN TOURISTIC REGIONS OF EUROPECode/course no.:

Studies year:

II

ECTS credits:

1.5
Semester:

3-4
Hours:

Language of instruction:

Polish

Total:

15

10
including:

stationary studies

extramural studies
Status of the course:

elective

lectures

15

10
exercises


laboratories


seminars


project


Name of course leader / leaders:

Dr Urszula Myga – Piątek


Prerequisites:

Regional geography, Bases of the physical geography, Bases of socioeconomic geography


Assumptions and objectives of the course:

Acquainting students with tourist advantages of chosen regions of Europe


The form and terms of assessment of the course:

Final test with grade


Registration for the course / additional notes:

Yes
Content:

The analysis of natural environments and the cultural heritage potential and attractiveness of the following regions: Dalmatia, Alsace, Prowans, Toskania, Bukowina, Posawina, Katalonia. Threats of the environment and landscapes of chosen regions on the part of increasing tourist movements.


List of bibliography:

Basic reading:

 1. Gołembecki G. (red.), 2002: Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań.

 2. Kowalczyk, A., 2001: Geografia turyzmu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 287 ss.

 3. Mityk J., 1998: Geografia fizyczna części świata, PWN, Warszawa.

 4. Warszyńska J. (red.), 2000: Geografia turystyczna części świata, cz. 1, PWN, Warszawa.

 5. Wyrzykowski, J., 1986: Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis, 935, Studia Geograficzne XLIV, Wrocław.
Additional reading:

 1. Myga-Piątek U., 2003: Woda jako składnik i czynnik rozwoju krajobrazu centralnej Sławonii na przykładzie parku przyrody Lonjsko Polje [w:] Myga-Piątek U. (red.), 2003: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG T.II. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, s.134-147.

 2. Przewodniki turystyczne z cyklu: Podróże marzeń (wybrane tomy).

 3. Przewodniki i mapy turystyczne wydawnictwa National Geographic (wybrane tomy).Organization unit:

Department of Regional geography and tourism


Course of study (specialization):

Geography

Specialty:

Geoecotourism
Course title:

LANDSCAPE MANAGEMENTCode/course no.:

Studies year:

I

ECTS credits:

1.5
Semester:

2
Hours:

Language of instruction:

Polish

Total:

15

10
including:

stationary studies

extramural studies
Status of the course:

elective

lectures

15

10
exercises


laboratories


seminars


project


Name of course leader / leaders:

Dr Urszula Myga-Piątek


Prerequisites:

Bases of the physical geography, Bases of socioeconomic geography


Assumptions and objectives of the course:

Acquainting students with geographical bases and legal conditioning of landscape managing the in accordance with principles of the sustainable development and the spatial order.


The form and terms of assessment of the course:

Final test with grade


Registration for the course / additional notes:

Yes
Content:

The landscape as the geographical and interdisciplinary notion. Natural scenery but the cultural landscape. Factors of transformations of landscapes. Evolution of cultural landscapes. Legal bases of landscape management. Landscape as a identity of regions. Landscape management on the commune, provinces and country level. European landscape convention. Landscape management, town-and-country planning and the spatial development. Criteria and methods of evaluation of the landscape. Analysis of experience from other European countries and selected countries of the world. Threats of cultural landscapes as globalization effects. Protection of landscapes on the bases of the conservation of nature and the cultural heritage law. Landscape education.


List of bibliography:

Basic reading:

 1. Myga-Piątek U., Pawłowska K., (red). 2008: Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 10. KKK PTG, Sosnowiec.

 2. Myczkowski Z., 2003: Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach prawnie chronionych. Monografia 285. Seria architektura. Politechnika Krakowska. Kraków.

 3. Pietrzak M., 1998: Syntezy krajobrazowe. Założenia, problemy, zastosowanie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe., Poznań.

 4. Zaręba A., Chylińska D (red.): 2008: Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
Additional reading:

 1. Ostaszewska K., 2002: Geografia krajobrazu. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

 2. Myga-Piątek U. (red.): 2005: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Nr 4. KKK PTG, Sosnowiec.Ptaszywska-Jackowska D., 1999: Lecznictwo uzdrowiskowe, a turystyka. Turyzm, z. 1.

Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

GeoecotourismCourse title:

SELECTED MATTERS OF HISTORY OF ARCHITECTURECode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

10

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

elective


Lectures

15

10

ExerciseslaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Grzegorz JankowskiPrerequisites:

Elements of common history, anthropogenic values of selected regions of Poland and the worldAssumptions and objectives of the course:

Learning basic architectonic styles and elements shaping the architectonic space,The form and terms of assessment of the course:

assessment testRegistration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Basic terminology and key notions. Development of the civilization against technological development. Environmental preconditions for development of building technologies in the historical aspect. The outline of history of architecture: • Ancient times – Egypt, Mesopotamia and Persia, Greece and Rome;

 • architecture of the Byzantine culture;

 • the Middle Ages – Romanism and Gothic;

 • contemporary architecture – Renaissance, Baroque and Rococo;

 • Classicism, Eclecticism and Secession;

 • Modern architecture (with particular focus on utility and industrial architecture).

Architectonic details in historical development. Defensive architecture and its civilizational and cultural importance. Architecture as the cultural heritage and its importance for tourism. The list of the UNESCO World Heritage Sites. Selected matters of protection and conservation of architectonic historical sites.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Charytonow E., 1987: Zarys historii architektury. WSiP, Warszawa;;

 2. Bogdanowski J., 2002: Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków

 3. Koch W., 1996: Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne. GeoCenter, Warszawa;

 4. Mączyński Z., 1956: Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym. Budownictwo i Architektura, Warszawa;

Additional reading:

 1. Estreicher K., 1979: Historia sztuki w zarysie. PWN, Warszawa-Kraków;

 2. Sadurska A., 1972: Sztuka ziemi wydarta. Wiedza Powszechna, Warszawa;;

 3. Łużyniecka E.:1998: Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku, Księgarnia Św. Jacka, Poznań


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna