Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona49/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   69Organization unit:

Department of Quaternary Palaeogeography and Palaeoecology


Course of study (specialization):

Geography

Specialty:

Geoecotourism


Course title:

ARCHAEOLOGICAL OBJECTS AND TOURISMCode/course no.:

Studies year:

I

ECTS credits:

1.5
Semester:

2
Hours:

Language of instruction:

Polish

Total:

15

10
including:

stationary studies

extramural studies
Status of the course:

elective

lectures

15

10
exercises


laboratories


seminars


project


Name of course leader / leaders:

Dr Dominik Abłamowicz


Prerequisites:

Social geography, economic geography, regional geography of the world


Assumptions and objectives of the course:

Archaeological heritage - one of main motive of creation and development of tourism (Poland, world); destinations: presentation of current direction and techniques of utilization of archeological objects for touristic purposes.


The form and terms of assessment of the course:

Test

Registration for the course / additional notes:

yes

Content:

Generality of occurrence of archeological find in (originality of some object) - element enriching offer touristic (initiation also, between other in the area of stripped other value). Archaeological heritage like a part of the man-culture heritage (law; forms and techniques of rendering accessible). „ Awareness ” antique archeological as carriers informations of different aspects of cultural heritage. Archeological skansen museums (primaval eco-villages) - new element of touristic offer (effective contact with the archaeological heritage).


List of bibliography:

Basic reading:

 1. Turystyka i kultura. Razem czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, wyd. WSHT w Łodzi, Łódź 2007.

 2. Jędrysiak A., 2008: Turystyka kulturowa, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.

 3. Mikos A. von Rohrscheidt 2008: Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, Wyd. KMB Druk, Gniezno.

 4. Abłamowicz D., Dwucet K. 2006: Wykorzystanie zasobów archeologicznych województwa śląskiego dla celów turystycznych, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego. Zeszyt nr 30. Zeszyt Naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju (red. A. T. Jankowski), Katowice, s. 7-30.

 5. Renfrew C., Bahn P. 2002: Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Additional reading:

 1. Polska. Dzieje cywilizacji i narodu do roku 1038, red. M. Derwich, A. Żurek, Grupa wyd. Bertelsmann Media, Warszawa-Wrocław-Białystok 2002.

 2. Walter M., Tomczak E. 2002: Zabytki archeologiczne w krajobrazie, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Katowice, s. 489-499.

 3. Dwucet K. 2000: Atrakcyjność turystyczna rynków wybranych miast woj. śląskiego. Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki oraz Katedry Geografii Turystycznej i Ekorozwoju” (red. T. Żabińska). Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach nr 9, s. 17-54.

 4. Z Otchłani Wieków (magazine of Society Scientific of Polish Archaeologists; publisher since 1926; different volumes).

 5. Michałowski K. 1974 (many editions): Od Edfu do Faras. Polskie odkrycia archeologii śródziemnomorskiej, Warszawa.

Organization Unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study:

Geography

Specialty:

GeoecotourismCourse title:

LAW IN TOURISM AND RECREATIONCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

1.5

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

electivelectures

15
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

dr Anna Nitkiewicz-JankowskaPrerequisites:

Prerequisites include signatures for courses in tourism and recreation, which have been carried out so far.Assumptions and objectives of the course::

Assumptions and objectives: knowledge of existing rules, procedures and legal regulations concerning tourism and recreation-related services,

Expected educational results: basic knowledge of the Act on Tourist Services, skills in use of legal regulations in providing tourist and recreational services,


The form and terms of assessment of the course:

The course ends with an oral or written exam.

The scope of subject matter for the exam will be presented during the first lecture.


Registration for the course / additional notes:

yes

Content: (separately for lectures and exercises, if applicable)

The notion of law, its features and functions; legal norms, their structure and types, basic definitions of notions related to law in tourism and recreation, introduction to the law of economic activity in tourism and recreation. Legal basis for rendering recreational services, Legal basis for rendering hotel services. Administrational and financial duties and restrictions concerning tourism and recreation, fundamentals of the civil code, liabilities in tourism and recreation.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Gospodarek J.: Prawo w turystyce i rekreacji. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.

 2. Nestorowicz M.: Prawo turystyczne, wyd. 3. Wolters Kluwers Polska, Kraków 2009.

 3. Prawo w praktyce biur podróży. Red. P. Cybula. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.

 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i rozporządzenia wykonawcze oraz inne akty prawne związane z turystyką. Stan prawny na dzień 31 stycznia 2006, Ministerstwo Gospodarki. Departament Turystyki, Warszawa 2006.

Additional reading:

 1. Butowski L.: Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2007.

 2. Gospodarek J. : Prawo w turystyce i rekreacji. Definicje. Schematy. Kazusy. Testy. Wykaz aktów normatywnych. Bibliografia. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.

 3. Kowalczyk J.: Prawo w turystyce i hotelarstwie. Zagadnienia wybrane. WSTiR im. M. Orłowicza w Warszawie, Warszawa 2007.

 4. Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego. Red. S. Bosiacki, J. Śniadek. AWF w Poznaniu, Poznań 2004.MASTER’S (SECOND DEGREE) PROGRAMME

SPECIALTY COURSES

The total of 120 hours for students in a particular field of specialization, regardless of the topic area of
the Master’s thesisOrganization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Social-economic geographyCourse title:

METHODS OF SPATIAL ANALYSISCode/course no.:

GG320.1


Studies year:

I

ECTS credits:

10

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

60

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specialtylectures

30

15

exerciseslaboratories

30

15

seminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Jerzy RungePrerequisites:

Mathematics and StatisticsAssumptions and objectives of the course:

Students know basic research methods and techniques in social-economic geography and are able to apply them to solve research problems.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Outline of bases of methodology on social-economic geography. Observation and gathering of data in spatial aspect. Geographical matrix and its properties. Typology, classification, regionalisation. Construction and verification of research hypotheses in geography. Model and modelling of geographical phenomena. System and its properties, system analysis. Prognoses in geographical investigations. Methods of geographical investigations in the period of postmodernism.List of bibliography:

Basic reading:

    1. Berezowski S., 1980, Metody badań w geografii ekonomicznej, WSiP, Warszawa.

 1. Chojnicki Z., 1985, Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii – ich koncepcje i modele, Przegląd Geograficzny, Warszawa, z. 3.

 2. Kukliński A., 1983, Mechanizmy rozwoju geografii polskiej w latach 1945-1982. Artykuł dyskusyjny, Przegląd Geograficzny, Warszawa, z. 3-4.

 3. Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice; 2007 wyd. drugie.
Additional reading:

 1. Maik W., Rembowska K., Suliborski A., red., 2005, Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna